Search result: 27 articles

x
The search results will be filtered on:
Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy x Category Article x
Article

Access_open The Moralist. A conversation with John Harris about bioethics

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords kind, wrongful life, embryo, claim, donor, leasing, au-pair, baby, computer, elektronisch geld
Authors P. Westerman

P. Westerman
Article

Access_open Building blocks of a legal system. Comments on Summers' <i>Preadvies for the Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht</i>

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords computer, modellenrecht, vereniging, character, contract, leasing, machine, model
Authors B. Verheij

B. Verheij
Article

Access_open Over rechterlijke intuïtie. Paul Scholtens intuïtieleer en een alternatief model van Aristoteles

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords model, kwaliteit, noodzakelijkheid, aansprakelijkheid, getuige, idee, geschrift, ambt, binding, merk
Authors J.E. Soeharno

J.E. Soeharno
Article

Access_open Verhullend argumenteren in het vermogensrecht; Preadvies Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht, Springen met lemen voeten

vergadering van 12 december 2003

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2004
Keywords dier, schade, aansprakelijkheid, bezitter, overeenkomst, burgerlijk recht, risico, vergoeding, ouders, verzorging
Authors J.B.M. Vranken

J.B.M. Vranken
Article

Access_open Ideals and values in law. A comment on 'The Importance of Ideals'

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords claim, model, rechtsstaat, concern, kind, leasing, character, contract, milieurecht, modellenrecht
Authors R. Cotterrell

R. Cotterrell
Article

Access_open Interview met Duncan Kennedy

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords kind, contract, gift, arrangement, leasing, observer, as low as reasonably achievable, elektronisch geld, interest, machine
Authors P. Westerman

P. Westerman
Article

Access_open Het proces Eichmann. Hannah Arendts visie op de competentie van het hof te Jeruzalem

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2003
Keywords slachtoffer, oorlogsdelict, tenlastelegging, misdrijf, delinquent, verdrag, film, levering, onpartijdigheid, strafbaarheid
Authors T.J.M. Mertens

T.J.M. Mertens
Showing 21 - 27 of 27 results
« 1 2 »
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.