Search result: 71 articles

x
Year 2004 x
Article

Access_open Een versplinterde troon. Aantekeningen bij Sophie van Bijsterveld, The Empty Throne. Democracy and the Rule of the Law in Transition (2002)

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2004
Keywords legaliteit, idee, democratie, rechtsstaat, schikking, uitvoerende macht, feitelijke macht, getuige, geweld, legitimiteit
Authors D. Loose

D. Loose
Article

Access_open De legitimiteit van humanitaire interventies; Preadvies Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht

vergadering van 18 juni 2004

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2004
Keywords tussenkomst, reputatie, geweld, legitimiteit, mandaat, democratie, rechtmatigheid, vertegenwoordiger, vertegenwoordiging, kiesrecht
Authors R. Janse

R. Janse
Article

Access_open Ideals and values in law. A comment on 'The Importance of Ideals'

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords claim, model, rechtsstaat, concern, kind, leasing, character, contract, milieurecht, modellenrecht
Authors R. Cotterrell

R. Cotterrell
Article

Access_open Paul Scholten en de 'rule of law'

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords rechtsstaat, echtscheiding, democratie, Europees hof voor de rechten van de mens, huwelijk, strafrecht, auteur, geschrift, geweld, idee
Authors W. Borst

W. Borst
Article

Access_open Interview met Duncan Kennedy

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords kind, contract, gift, arrangement, leasing, observer, as low as reasonably achievable, elektronisch geld, interest, machine
Authors P. Westerman

P. Westerman
Article

Access_open Een linkse fenomenologische kritiek op de rechtsvindingstheorie van Hart en Kelsen

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords arbeider, idee, auteur, geschrift, machtenscheiding, noodzakelijkheid, rechterlijke macht, schikking, uitleg, vertaling
Authors D. Kennedy

D. Kennedy
Article

Access_open De theorie van de rechtvaardige oorlog en het 'ius post bellum'

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords tussenkomst, democratie, herstel, huisvesting, geweld, optie, regering, aansprakelijkheid, armoede, auteur
Authors R. Janse

R. Janse

M.L. Stojak

J. Monserrat Filho

P. Achilleas
Article

Report on Changes in Space Law in Italy: Proposal of a Draft Legislation

New Developments in National Space Legislation

Journal International Institute of Space Law, Issue 1 2004
Authors G. Catalano Sgrosso

G. Catalano Sgrosso
Article

Possible Consequences of the Lack of Secondary Legislation with Respect to Outer Space in Mexico

New Developments in National Space Legislation

Journal International Institute of Space Law, Issue 1 2004
Authors R.M. Ramírez de Arellano and J.D. Carvajal Smith

R.M. Ramírez de Arellano

J.D. Carvajal Smith
Article

General Discord and Bad Harmony: U.S. Export Controls in Space

New Developments in National Space Legislation

Journal International Institute of Space Law, Issue 1 2004
Authors J.T. Mackintosh and L.C. Rodriguez

J.T. Mackintosh

L.C. Rodriguez
Article

Italian Space Legislation Between International Obligationsand EU Law

New Developments in National Space Legislation

Journal International Institute of Space Law, Issue 1 2004
Authors S. Marchisio

S. Marchisio
Article

Implementing the United Nations Outer Space Treaties: The Case of the Netherlands

New Developments in National Space Legislation

Journal International Institute of Space Law, Issue 1 2004
Authors F.G. von der Dunk

F.G. von der Dunk
Article

European Space Policy: A Common Future for ESA and EU

International Law and Practice of Agreements on Cooperation Regarding Space Activities

Journal International Institute of Space Law, Issue 2 2004
Authors J.M. Faraminán Gilbert and Ma del Carmen Munoz Rodríguez

J.M. Faraminán Gilbert

Ma del Carmen Munoz Rodríguez
Ethir:

Singapore as a Delta for Space Law in the Asia-Pacific

New Developments in National Space Legislation

Journal International Institute of Space Law, Issue 1 2004
Authors G.M. Goh

G.M. Goh
Article

The Post-Human Era: A Time to Reduce Barriers to Intra-Professional Dialogue and Apply More Effective Policy Response

International Law and Practice of Agreements on Cooperation Regarding Space Activities

Journal International Institute of Space Law, Issue 2 2004
Authors L.M. Covert

L.M. Covert
Article

The Co-Operation of ESA and EU and the Relationship of their Legal Regimes

The Co-Operation of ESA and EU and the Relationship of their Legal Regimes

Journal International Institute of Space Law, Issue 2 2004
Authors K. Kunzmann and J. Cloppenburg

K. Kunzmann

J. Cloppenburg
Article

The Australian Regulatory Regime for Space Launch Activities: Out to Launch?

New Developments in National Space Legislation

Journal International Institute of Space Law, Issue 1 2004
Authors S. Freeland

S. Freeland
Showing 21 - 40 of 71 results
« 1 2 4
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.