Search result: 125 articles

x
Year 2004 x
Article

Access_open Rechtsfilosofische annotaties

HR 26 januari 1990, NJ 1990, 794

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2004
Keywords rechtvaardigingsgrond, rechtmatigheid, onrechtmatigheid, schulduitsluitingsgrond, toestemming, schadevergoeding, delinquent, zaakschade, eigendom, politie
Authors J.C. Hage

J.C. Hage
Book Review

Access_open Wibren van der Burg, Dynamisch recht. De interactie tussen recht, ethiek en samenleving (oratie Tilburg)

Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001, 46 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2004
Keywords Europees hof voor de rechten van de mens, verdrag, model, pleidooi, rechtspraak, citaat, diefstal, goede zeden, homoseksualiteit, lidstaat
Authors A. Soeteman

A. Soeteman
Book Review

Access_open Olav Antonie Haazen, Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht. Een verhandeling over de terugwerkende kracht van rechtspraak, de rechtsdwaling en de democratische rechtsvindingsleer (diss. Tilburg)

Deventer: Kluwer

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2004
Keywords terugwerkende kracht, auteur, rechtspraak, rechtszekerheidsbeginsel, identiteitsbewijs, erkenning, idee, rechtsdwaling, asbest, gebrek
Authors W. Burg

W. Burg
Book Review

Access_open Samuel Freeman (ed.), The Cambridge Companion to Rawls

Cambridge: Cambridge University Press 2003, 598 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2004
Keywords auteur, autonomie, democratie, dwaling, kwaliteit, leerling, levering, overlijden, prestatie, uitleg
Authors A.J. Wolthuis

A.J. Wolthuis
Book Review

Access_open G.R. Rutgers & G. Molier (red.), Het multiculturele debat. Integratie of assimilatie?

Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, 173 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2004
Keywords databank, discriminatie, internet, rechtsstaat, regering
Authors J.E. Soeharno

J.E. Soeharno
Article

Access_open Lettres Persanes 2

Woorden of daden? De vrije meningsuiting van het Vlaams Blok

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2004
Keywords discriminatie, vrijheid van meningsuiting, verbod, democratie, vereniging, verkiezing, aansprakelijkheid, belediging, betaling, geldboete
Authors M. Adams

M. Adams
Book Review

Access_open J.-W.Müller, A Dangerous Mind. Carl Schmitt in Post-War European Thought, New Haven and London

Yale University Press 2003, 292 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2004
Keywords auteur, verspreiding, idee, leerling, ontlening, aansprakelijkheid, aanwijzing, armoede, arrestatie, autonomie
Authors B. Klink

B. Klink
Book Review

Access_open G.A. van der Wal, Recht met reden. Verzamelde opstellen

Rotterdam: Kluwer 2003, 430 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2004
Keywords democratie, auteur, identiteit, noodzakelijkheid, verzamelwerk, aansprakelijkheid, autonomie, bedreiging, begiftigde, daderschap
Authors A. Ieven

A. Ieven
Article

Access_open Ideals and values in law. A comment on 'The Importance of Ideals'

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords claim, model, rechtsstaat, concern, kind, leasing, character, contract, milieurecht, modellenrecht
Authors R. Cotterrell

R. Cotterrell

H. Wiersinga
Article

Access_open Lettres Persanes 3

Grondwettigheidstoetsing door de rechter: Aristoteles of Montesquieu?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords scheiding der machten, grondrecht, noodzakelijkheid, idee, machtenscheiding, gelijkheidsbeginsel, onpartijdigheid, rechterlijke macht, uitvoerende macht, wet in formele zin
Authors M. Adams

M. Adams
Article

Access_open Het (de)constructivisme van Duncan Kennedy

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords arbeider, burgerlijk recht, getuige, idee, moeder, onrechtmatige daad, overleden, student, toegankelijkheid, toestemming
Authors P. Westerman

P. Westerman

B. Klink

B.F. Beljaars
Article

Access_open De nieuwe wereldorde en het beste regime: de neoconservatieven, de straussianen en Leo Strauss

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords politieke filosofie, democratie, bedreiging, idee, auteur, bouw, leerling, levering, opeising, overleden
Authors D. Janssens

D. Janssens

H. Gribnau
Article

Access_open Paul Scholten en de 'rule of law'

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords rechtsstaat, echtscheiding, democratie, Europees hof voor de rechten van de mens, huwelijk, strafrecht, auteur, geschrift, geweld, idee
Authors W. Borst

W. Borst
Article

Access_open Interview met Duncan Kennedy

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords kind, contract, gift, arrangement, leasing, observer, as low as reasonably achievable, elektronisch geld, interest, machine
Authors P. Westerman

P. Westerman

J.E. Soeharno
Article

Access_open Een linkse fenomenologische kritiek op de rechtsvindingstheorie van Hart en Kelsen

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2004
Keywords arbeider, idee, auteur, geschrift, machtenscheiding, noodzakelijkheid, rechterlijke macht, schikking, uitleg, vertaling
Authors D. Kennedy

D. Kennedy
Showing 41 - 60 of 125 results
1 3 5 6 7
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.