Search result: 269 articles

x
Rulings

ECJ 8 May 2019, case C-486/18 (Praxair MRC), Gender Discrimination, Maternity and Parental Leave

RE – v – Praxair MRC SAS, French case

Journal European Employment Law Cases, Issue 2 2019
Keywords Gender Discrimination, Maternity and Parental Leave
Abstract

  According to the Labour Court of Mons, calculating the termination indemnity of a worker based on the reduced remuneration paid during a career break called ‘time-credit’ is compatible with EU law, despite the Meerts judgment regarding parental leave.


Dr. Gautier Busschaert
Dr. Gautier Busschaert is attorney at Van Olmen & Wynant in Brussels, www.vow.be.
Pending Cases

Case C-223/19, Social Insurance, Gender Discrimination, Pension

YS – v – NK, reference lodged by the Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) on 13 March 2019

Journal European Employment Law Cases, Issue 2 2019
Pending Cases

Case C-804/18, Religious Discrimination

IX – v – WABE e. V., reference lodged by the Arbeitsgericht Hamburg (Germany) on 20 December 2018

Journal European Employment Law Cases, Issue 2 2019
Rulings

ECJ 8 May 2019, case C-161/18 (Villar Láiz), Gender Discrimination, Social Insurance

Violeta Villar Láiz – v – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Spanish case

Journal European Employment Law Cases, Issue 2 2019
Keywords Gender Discrimination, Social Insurance
Abstract

Pending Cases

Case C-274/18, Part-time Work, Gender Discrimination

Minoo Schuch-Ghannadan – v – Medizinische Universität Wien, reference lodged by the Oberverwaltungsgericht für das Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) on 23 April 2018

Journal European Employment Law Cases, Issue 2 2019
Article

Access_open Autonomy in old age

Journal Family & Law, May 2019
Authors prof. dr. Tineke Abma and dr. Elena Bendien
AbstractAuthor's information

  Background: In many European countries caring responsibilities are being reallocated to the older people themselves to keep the welfare state affordable. This policy is often legitimized with reference to the ethical principle of autonomy. Older people are expected to be autonomous, have freedom to make their own decisions, and be self-reliant and self-sufficient as long as possible.
  Aim: The purpose of this article is to explore whether and how older people can remain autonomous in order to continue living their lives in accordance with their own values in the context of declining professional caring facilities and shrinking social networks, and which concepts of autonomy can guide professionals and other involved parties in facilitating the choices of older people.
  Method: An empirical-ethical approach is used to interpret the moral values enacted in the caring practice for older people. Two cases are presented. One is the narrative of a woman who lives by herself; she has been hospitalized after a fall and hip fracture, but does not want to be operatied. The second is the narrative of man living in a residential home; he wants to be actively involved, doing good deeds like he always did as a Scout. The cases are evaluated with the help of two concepts of autonomy: autonomy as self-determination and relational autonomy.
  Results: In both cases the enactment of autonomy remains problematic. In the case of the woman there was not enough care at home to live up to her own values. After she was admitted to a hospital her wish not to be operated was questioned but ultimately honoured due to compassionate interference by close relatives and her oncologist. In the second case there was not enough space for the man to lead his life in the way he always had; his plans for improving the social environment in the care home were torpedoed by management and ultimately the man decided to step back.
  Conclusion: In order to do justice to the complexity of each empirical case that involves autonomy of an older person more than one concept of autonomy needs to be applied. Relying on self-determination or relational autonomy exclusively will give professionals and all involved parties a restricted view on the situation, where the wishes of older people are at stake. In both cases autonomy was overruled by system procedures and stereotypical ideas about old people as being weak and not able to make their own decisions. Both cases show, however, that older people - even if they are physically and mentally frail - long to remain morally responsible for the direction their lives are taking, in accordance with their own values. They communicate their wish to determine their own future and at the same time they are interdependent on others to realize their (relational) autonomy and require support in their attempt to maintain their identity. This conclusion has implications for the normative behaviour of the professionals who are involved in care and treatment of older people.
  ---
  Achtergrond: In veel landen wordt de verantwoordelijkheid voor de zorg voor ouderen naar de ouderen zelf verplaatst, dit teneinde de welvaartstaat betaalbaar te houden. Dit beleid wordt veelal gelegitimeerd met referentie naar het ethische principe van autonomie. Oudere mensen worden geacht autonoom te zijn, vrij te zijn om hun eigen beslissingen te nemen, en om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven.
  Doel: Het doel van dit artikel is om te onderzoeken of en hoe oudere mensen autonoom kunnen blijven teneinde hun leven in overeenstemming met hun eigen waarden te kunnen voortzetten in de context van teruglopende professionele zorgactiviteiten en krimpende sociale netwerken, en welke concepten van autonomie zorgprofessionals en andere betrokken partijen kunnen helpen bij het faciliteren van de keuzes door ouderen.
  Methode: Een empirisch-ethische benadering wordt gebuikt om de morele waarden in de zorgpraktijk voor ouderen te interpreteren. Twee casussen worden gepresenteerd. De eerste is het verhaal van een vrouw die op zichzelf woont. Ze is na een val waarbij haar heup is gebroken, in een ziekenhuis opgenomen, maar ze wil niet geopereerd worden. De tweede is het verhaal van een man die in een verzorgingshuis woont. Hij wil actief betrokken worden en goede dingen doen zoals hij die altijd heeft gedaan toen hij padvinder was. Beide verhalen worden met behulp van twee concepten van autonomie geëvalueerd: autonomie als zelfbeschikking en relationele autonomie.
  Resultaat: In beide casussen blijft de verwezenlijking van autonomie problematisch. In het geval van de vrouw was er thuis onvoldoende zorg om volgens haar waarden te kunnen leven. Toen zij in het ziekenhuis was opgenomen werd haar wens om niet te worden geopereerd tegen gehouden, maar uiteindelijk ingewilligd als gevolg van bemoeienis uit hoofde van barmhartigheid door directe verwanten en haar oncoloog. In het tweede geval was er voor de man onvoldoende ruimte om zijn leven te leiden op de manier zoals hij dat altijd had gedaan. Zijn plannen om de sociale omgeving in het verzorgingshuis te verbeteren werden door het management getorpedeerd en uiteindelijk heeft hij zich ervan teruggetrokken.
  Conclusie: Teneinde recht te doen aan de complexiteit van beide casussen die betrekking hebben op de autonomie van een oudere, dient meer dan één concept voor autonomie te worden ingezet. Het vertrouwen in zelfbeschikking of relationele autonomie alleen zal aan de professionals en alle andere betrokken partijen een beperkt zicht geven van de situatie wanneer het de wensen van ouderen betreft. In beide gevallen werd de autonomie ter zijde geschoven door protocollen en stereotypische ideeën over ouderen als kwetsbare personen die niet in staat zouden zijn om zelf hun beslissingen te nemen. Echter tonen beide voorbeelden aan dat ouderen, zelfs als ze fysiek en mentaal kwetsbaar zijn, de wens hebben om moreel verantwoordelijk te blijven voor de richting die hun leven zal nemen, in overeenstemming met hun eigen waarden. Zij geven de wens aan om hun eigen toekomst te bepalen en tegelijkertijd zijn ze onderling afhankelijk van anderen om hun (relationele) autonomie te verwezenlijken, én hebben ze behoefte aan steun bij hun poging om hun identiteit te behouden. Deze conclusie heeft gevolgen voor het normatieve handelen van professionals die bij de zorg en behandeling van ouderen betrokken zijn.


prof. dr. Tineke Abma
Professor dr. Tineke A. Abma is a full professor of Participation and Diversity at the Department of Medical Humanities of Amsterdam UMC, location VUmc.

dr. Elena Bendien
Dr. Elena Bendien is a social gerontologist and a senior researcher at the Department of Medical Humanities of Amsterdam UMC, location VUmc.

  The Supreme Court has ruled that a baker’s refusal to provide a cake with a slogan supporting gay marriage was not sexual orientation discrimination, nor discrimination on grounds of political belief. The Northern Ireland bakery was owned by Christians who had religious objections to gay marriage (they thought Christian doctrine holds that marriage can only take place between a man and a woman). Gay marriage is not legal in Northern Ireland, although it is in the rest of the United Kingdom. Gay couples can enter into a ‘civil partnership’ in Northern Ireland, which formalises the relationship and provides it with legal recognition in a similar way to marriage.


Soren Kristophersen
Soren Kristophersen is a Legal Assistant at Lewis Silkin LLP.

  The Employment Appeal Tribunal (EAT) has clarified the grounds on which bad faith can be alleged in a victimisation claim under the Equality Act 2010 (‘EqA’). The EAT held that although motive in alleging victimisation could be relevant, the primary question is whether the employee acted honestly in giving the evidence or information, or in making the allegation. The concept of ‘bad faith’ is thus different in victimisation claims than whistleblowing claims.


Soyoung Lee
Soyoung Lee is an Associate at Lewis Silkin LLP.
Article

Exploring the intertwining between human rights and restorative justice in private cross-border disputes

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 1 2019
Keywords International human rights, private actors, horizontal effect, restorative justice
Authors Marta Sá Rebelo
AbstractAuthor's information

  International human rights instruments operate on the assumption that states are the focal human rights duty bearers. However, private actors can harm human rights as well. Moreover, since mechanisms at a supranational level are lacking, these instruments rely primarily on states for their enforcement. Yet states’ internal rules and courts are meant to address infringements that are confined within their borders, and are therefore often structurally unable to deal with violations having transnational impact. Restorative justice has proven to respond in depth to different kinds of wrongdoing and, although addressing the peculiarities of each case, restorative procedures can systemically prevent deviant behaviour as well. Additionally, as restorative justice relies on voluntary participation it need not operate in a specific territory. Having this broader picture in mind, the article explores whether restorative justice might be adequate for dealing with human rights infringements perpetrated by private actors that have cross-border impact.


Marta Sá Rebelo
Marta Sá Rebelo is a PhD researcher at Católica Global School of Law and a teaching assistant at Católica Lisbon School of Law, Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, Portugal.
Article

The Role of National Human Rights Institutions in Post-Legislative Scrutiny

Journal European Journal of Law Reform, Issue 2 2019
Keywords National Human Rights Institution, parliament, legislation, reporting, post-legislative scrutiny
Authors Luka Glušac
AbstractAuthor's information

  This article explores the role of national human rights institutions (NHRIs) in post-legislative scrutiny (PLS), a topic that has been notably neglected in existing literature. The present research demonstrates that (1) legislative review is actually part of NHRIs’ mandate and (2) the applicable international standards (e.g. Belgrade and Paris Principles) provide for their actorness in all stages of legislative process. The main hypothesis is that NHRIs have already been conducting activities most relevant for PLS, even though they have not often been labelled as such by parliaments or scholars. In other words, we argue that their de facto role in PLS has already been well established through their practice, despite the lack of de jure recognition by parliamentary procedures. We support this thesis by providing empirical evidence from national practices to show NHRIs’ relevance for PLS of both primary and secondary legislation. The central part of this article concentrates on the potential of NHRIs to act as (1) triggers for PLS, and (2) stakeholders in PLS that has already been initiated. The article concludes with a summary of the results, lessons learned, their theoretical and practical implications and the avenues for further research.


Luka Glušac
Luka Glušac received his PhD in Political Science from the University of Belgrade; Faculty of Political Sciences. His PhD thesis explored the evolution of national human rights institutions (NHRIs) and their relations with the United Nations. He is adviser in the Secretariat of the Ombudsman of Serbia, since 2011. In 2018, he served as a National Institutions Fellow at The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in Geneva. He can be contacted at lukaglusac@gmail.com.
Article

Legislative Reform in Post-Conflict Settings

A Practitioner’s View

Journal European Journal of Law Reform, Issue 1 2019
Keywords post-conflict, rule of law, law reform, legislative reform
Authors Nathalia Berkowitz
AbstractAuthor's information

  Following conflict, considerable effort is often dedicated to legislative reform. This effort includes not only domestic actors but also international actors frequently acting with the aim of establishing the rule of law. This article seeks, first, to provide some context for legislative reform in post-conflict settings and outline some of the criticisms that have been made. Drawing on the work of legislative experts, the article then identifies some of the simple questions that those involved in legislative reform ask and discusses some of the key challenges in answering them. The article suggests that establishing the rule of law is more than putting laws ‘on the books’ and that the way in which legislation is created may itself contribute to developing the rule of law. It suggests that as the rule-of-law community develops new approaches, it might find it useful to draw on the approach of legislative experts and their concern with how effective legislation is created.


Nathalia Berkowitz
Nathalia Berkowitz is a former Barrister and legislative drafter working as an independent consultant focusing on rule of law reform. Nathalia has over 10 years’ experience supporting legislative reform and judicial process in countries around the world. She is a UK [Government] deployable civilian expert and faculty member of the University of Salamanca’s Global and International Studies Program. She can be contacted at nathaliapendo@gmail.com.
Pending cases

Case C-274/18, Gender discrimination, Fixed-term work

Minoo Schuch-Ghannadan – v – Medizinische Universität Wien, reference lodged by the Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) on 23 April 2018

Journal European Employment Law Cases, Issue 4 2018
Pending cases

Case C-404/18, Gender discrimination

Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen – v – WTG Retail BVBA, reference lodged by the Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgium) on 19 June 2018

Journal European Employment Law Cases, Issue 4 2018

  A provision of Dutch law, according to which employees who lose their jobs upon retirement are excluded from the right to statutory severance compensation, is not in breach of the Framework Directive.


Peter C. Vas Nunes
Peter Vas Nunes is Of Counsel at BarentsKrans N.V., The Hague, the Netherlands.
Article

Access_open Right to Access Information as a Collective-Based Approach to the GDPR’s Right to Explanation in European Law

Journal Erasmus Law Review, Issue 3 2018
Keywords automated decision-making, right to access information, right to explanation, prohibition on discrimination, public information
Authors Joanna Mazur
AbstractAuthor's information

  This article presents a perspective which focuses on the right to access information as a mean to ensure a non-discriminatory character of algorithms by providing an alternative to the right to explanation implemented in the General Data Protection Regulation (GDPR). I adopt the evidence-based assumption that automated decision-making technologies have an inherent discriminatory potential. The example of a regulatory means which to a certain extent addresses this problem is the approach based on privacy protection in regard to the right to explanation. The Articles 13-15 and 22 of the GDPR provide individual users with certain rights referring to the automated decision-making technologies. However, the right to explanation not only may have a very limited impact, but it also focuses on individuals thus overlooking potentially discriminated groups. Because of this, the article offers an alternative approach on the basis of the right to access information. It explores the possibility of using this right as a tool to receive information on the algorithms determining automated decision-making solutions. Tracking an evolution of the interpretation of Article 10 of the Convention for the Protection of Human Right and Fundamental Freedoms in the relevant case law aims to illustrate how the right to access information may become a collective-based approach towards the right to explanation. I consider both, the potential of this approach, such as its more collective character e.g. due to the unique role played by the media and NGOs in enforcing the right to access information, as well as its limitations.


Joanna Mazur
Joanna Mazur, M.A., PhD student, Faculty of Law and Administration, Uniwersytet Warszawski.
Article

Access_open Privatising Law Enforcement in Social Networks: A Comparative Model Analysis

Journal Erasmus Law Review, Issue 3 2018
Keywords user generated content, public and private responsibilities, intermediary liability, hate speech and fake news, protection of fundamental rights
Authors Katharina Kaesling
AbstractAuthor's information

  These days, it appears to be common ground that what is illegal and punishable offline must also be treated as such in online formats. However, the enforcement of laws in the field of hate speech and fake news in social networks faces a number of challenges. Public policy makers increasingly rely on the regu-lation of user generated online content through private entities, i.e. through social networks as intermediaries. With this privat-ization of law enforcement, state actors hand the delicate bal-ancing of (fundamental) rights concerned off to private entities. Different strategies complementing traditional law enforcement mechanisms in Europe will be juxtaposed and analysed with particular regard to their respective incentive structures and consequential dangers for the exercise of fundamental rights. Propositions for a recommendable model honouring both pri-vate and public responsibilities will be presented.


Katharina Kaesling
Katharina Kaesling, LL.M. Eur., is research coordinator at the Center for Advanced Study ‘Law as Culture’, University of Bonn.

János Tamás Czigle
PhD candidate, Pázmány Péter Catholic University, Budapest.

  Two differently constituted Employment Appeal Tribunals (‘EATs’) have recently considered whether it is sex discrimination to pay men on parental leave less than women on maternity leave. In Capita, the EAT decided that it was not direct sex discrimination to fail to pay full salary to a father taking shared parental leave, in circumstances where a mother taking maternity leave during the same period would have received full pay. However in Hextall, the EAT has indicated that enhancing maternity pay but not pay for shared parental leave may give rise to an indirect sex discrimination claim by fathers.


Ludivine Gegaden
Ludivine Gegaden is a Trainee Solicitor at Lewis Silkin LLP.
Showing 101 - 120 of 269 results
1 2 3 4 6 8 9 10 13 14
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.