Search result: 281 articles

x
Year 2014 x
Essay

Politiek als een strijd om betekenis

Over de verantwoordelijkheid van politicologen in het maatschappelijk debat

Journal Res Publica, Issue 4 2014
Authors Ico Maly
Author's information

Ico Maly
Ico Maly is doctor in de cultuurwetenschappen en docent Politiek en Cultuur aan het RITS. Zijn onderzoek spitst zich toe op diversiteit, politiek, macht, cultuur en (micro) media. Samen met Jan Blommaert & Joachim Ben Yakoub schreef hij Superdiversiteit en Democratie (EPO, 2014). Hij is de auteur van N-VA | Analyse van een politieke ideologie (EPO, 2012) en De beschavingsmachine. Wij en de islam (EPO, 2009). Onder zijn redactie verscheen Cultu(u)rENpolitiek, dat in 2008 de publieksprijs van boekhandel De Groene Waterman won.
Research Note

Europese integratie en consensuspolitiek in de Lage Landen

Journal Res Publica, Issue 4 2014
Authors Hans Vollaard, Jan Beyers and Patrick Dumont
Author's information

Hans Vollaard
Hans Vollaard is universitair docent Nederlandse en Europese Politiek aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Kernthema’s in zijn onderzoek betreffen de Europese regulering van grensoverschrijdende zorg, euroscepsis, Europese desintegratie en christelijke politiek in Nederland.

Jan Beyers
Jan Beyers is hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en hoofd van de onderzoeksgroep Antwerp Centre for Institutions and Multilevel Politics (ACIM). Zijn onderzoek en onderwijs situeren zich op het terrein van de institutionele theorieën, politieke organisaties en belangengroepen, vergelijkende en Europese politiek, en onderzoeksmethoden.

Patrick Dumont
Patrick Dumont is onderzoeker aan het Institute of Political Science en het European Governance Programme van de Universiteit van Luxemburg en onderzoekspartner bij de leerstoel parlementaire studies van de Luxemburgse Kamer van Afgevaardigden. Zijn onderzoek richt zich op onderwerpen als coalitietheorieën, politieke elites, partijen en partijstelsels en Europeanisering.
Article

Verandering bewerken in een veranderende context

Lessen uit de transitie van de Nederlandse landbouw

Journal Res Publica, Issue 4 2014
Keywords paradox of embedded agency, institutional void, governance, transition, agriculture
Authors John Grin
AbstractAuthor's information

  While the Netherlands has been a globally leading country in the area of agrofood for the latter half of the 20th century, its chances to maintain that position will co-depend on its capacity to develop its primary sector into more sustainable directions. This is no trivial task. For a long time, strong institutional arrangements provided guidance to practices of governance, consumption, production and innovation in line with a productivist paradigm. Although these arrangements have been significantly destabilized, and novel ones are emerging, a mature institutional landscape, tailored to a more sustainable development, has not yet fleshed out.
  This article asks the question how innovative practices deal with this ambiguous and dynamic institutional context. It does so through investigating how, over about a decade, two sets of practices to promote more sustainable development (in the fields of livestock systems and greenhouse horticulture), draw on (remains of) incumbent arrangements, and novel institutional elements to provide normative guidance and mobilize resources (money; knowledge; legitimacy). Theoretically, it thus contributes to (1) understanding the emergence of novel modes of governance in an institutional void, (2) taking into account and extending it to a dynamic context, the paradox of embedded agency.


John Grin
John Grin is hoogleraar beleidswetenschap, in het bijzonder systeeminnovaties, aan de Afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op beleidsanalyse en governance van maatschappelijke transformaties, in het bijzonder op de gebieden landbouw en voeding, stedelijke innovaties en de curatieve en langdurige zorg.
Research Note

De Europese Unie en representatie

Kan de EU de onevenwichtigheden in het systeem van belangengroepen aanpakken?

Journal Res Publica, Issue 4 2014
Authors Rosa Sanchez Salgado
Author's information

Rosa Sanchez Salgado
Rosa Sanchez Salgado is universitair docent aan de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek concentreert zich op de participatie van ngo’s in het Europese beleidsproces. In het bijzonder analyseert zij de inspanningen van Europese instellingen om ngo’s vorm te geven.
Symposium

Hoe nu verder? Over de politieke theorie in Nederland en Vlaanderen

Journal Res Publica, Issue 4 2014
Authors Roland Pierik, Patrick Overeem and Tim Heysse
Author's information

Roland Pierik
Roland Pierik is universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en geassocieerd lid van de filosofiefaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek is gesitueerd op het snijvlak van politieke theorie en rechtsfilosofie. In zijn recente werk richt hij zich vooral op mensenrechten, grondrechten, de rule of law, staatsneutraliteit, religieuze diversiteit en globalisering.

Patrick Overeem
Patrick Overeem is universitair docent bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden (Campus Den Haag). Hij specialiseert zich in de politieke filosofie en de bestuursethiek.

Tim Heysse
Tim Heysse studeerde klassieke talen en filosofie in Antwerpen en Leuven. Hij is hoogleraar politieke en sociale wijsbegeerte aan de KU Leuven en een van de oprichters van Research in Political Philosophy Leuven (RIPPLE).
Article

Welke eurocrisis? Een vergelijkende analyse van de nieuwsverslaggeving in de Lage Landen

Journal Res Publica, Issue 4 2014
Keywords content analysis, euro crisis, newspapers, EU news, framing
Authors Willem Joris and Leen d’Haenens
AbstractAuthor's information

  This article presents a comparative analysis of the news coverage on the euro crisis in Flanders (Dutch-speaking Belgium) and the Netherlands. The aim of the research was to identify how newspapers in the Low Countries have portrayed the roots of the crisis, the main victims, and those held responsible to solve the crisis, and ways to do so. This study also analyzed the differences across geographical contexts and types of newspapers. Furthermore, it examined how the coverage changed as the crisis continued. Research findings include that Flemish newspapers more often reported about the causes of the crisis, whereas the Dutch newspapers published more articles discussing the responses to it. Furthermore, financial newspapers provided more news stories searching for a solution, while popular newspapers usually published short, factual descriptions.


Willem Joris
Willem Joris is wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Mediastudies, KU Leuven. Hij doet een doctoraatsonderzoek over de ‘eurocrisis in het nieuws’.

Leen d’Haenens
Leen d’Haenens is gewoon hoogleraar aan het Instituut voor Mediastudies, KU Leuven. Haar onderzoeks- en onderwijsinteresses omvatten westers mediabeleid, jongeren en (sociale) media, media en sociale bewegingen, mediadiversiteit, en journalism studies.
Research Note

Falende of veranderde representatie in West-Europa?

Journal Res Publica, Issue 4 2014
Authors Jacques Thomassen and Carolien van Ham
Author's information

Jacques Thomassen
Jacques Thomassen is emeritus hoogleraar politicologie aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich vooral op (de legitimiteit van de) democratie en politieke representatie.

Carolien van Ham
Carolien van Ham was post-doctoraal onderzoeker aan de Universiteit Twente en is research fellow aan de Universiteit van Gothenburg. Per 1 januari 2015 is zij verbonden aan de Australian National University. Haar onderzoek concentreert zich op politieke representatie, democratisering en verkiezingsfraude. Ze heeft gepubliceerd in onder meer Democratization, West European Politics en Electoral Studies.
Article

Living in the Past

The Critics of Plain Language

Journal European Journal of Law Reform, Issue 3 2014
Keywords plain language, legal drafting, legislation, professional responsibility, legalese
Authors Derwent Coshott
AbstractAuthor's information

  This article addresses three core complaints that are frequently levelled by critics of plain legal language: (1) It will reduce reliance on lawyers; (2) It is uncertain and will lead to greater litigation; and (3) Legal writing is, and should only be, for a legally trained audience. The article develops a definition of plain language that reflects a more contemporary understanding. It demonstrates that the three core criticisms misrepresent this understanding and are unsustainable with regard to lawyers’ duty to clients, the role of legislation as public documents, and modern commercial realities.


Derwent Coshott
BA (Dist) (UNSW) JD (Syd) GradDipLegalPrac (ColLaw) LLM (Syd). PhD Candidate and Casual Lecturer at the University of Sydney.
Article

Legislative Drafting in Plain Urdu Language for the Islamic Republic of Pakistan

A Question of Complex Intricacies

Journal European Journal of Law Reform, Issue 3 2014
Keywords Urdu, Pakistan, multilingual jurisdictions, legislative drafting, plain language movement
Authors Mazhar Ilahi
AbstractAuthor's information

  The plain language movement (PLM) for the writing of laws calls for improving legislative clarity by drafting the laws in a clear, simple, and precise manner. However, the main purpose of this aspiration is to facilitate the ordinary legislative audience to understand the laws with the least effort. In this respect, turning the pages of recent history reveals that this movement for plain language statutes has mostly been debated and analysed in the context of English as a language of the legislative text. However, in some parts of the multilingual world like India and Pakistan, English is not understood by the ordinary population at a very large scale but is still used as a language of the legislative text. This disparity owes its genesis to different country-specific ethnolingual and political issues. In this context but without going into the details of these ethnolingual and political elements, this article aims to analyse the prospects of plain Urdu legislative language in the Islamic Republic of Pakistan by by analyzing (1) the possibility of producing a plain language version of the legislative text in Urdu and (2) the potential benefit that the ordinary people of Pakistan can get from such plain statutes in terms of the themes of the PLM. In answering these questions, the author concludes that neither (at present) is it possible to produce plain Urdu versions of the statute book in Pakistan nor is the population of Pakistan likely to avail any current advantage from the plain Urdu statutes and further that, for now, it is more appropriate to continue with the colonial heritage of English as the language of the legislative text.


Mazhar Ilahi
The author is Solicitor in England and Wales and currently an Associate Research Fellow as well as Director of the Legislative Drafting Clinic at the Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study, University of London. Previously, he has worked as a Civil Judge/Judicial Magistrate and practised as Advocate of High Courts in Pakistan. He is also a country (Pakistan) representative of ‘Clarity’, an international association promoting plain legal language.
Article

“What Does He Think This Is? The Court of Human Rights or the United Nations?”

(Plain) Language in the Written Memories of Arbitral Proceedings: A Cross-Cultural Case Study

Journal European Journal of Law Reform, Issue 3 2014
Keywords arbitration, legal language, plain language, specialised discourse, corpus linguistics
Authors Stefania Maria Maci
AbstractAuthor's information

  Arbitration as an alternative dispute resolution (ADR) is an extra-judicial process resolved privately outside an ordinary court of justice. As such, the award has the same legal effects as a judgment pronounced by a court judge. Arbitration can be preceded by a pre-trial process in which arbitrators try to reach a conciliation agreement between the parties. If an agreement is not reached, the arbitration process begins with the gathering of the parties’ memories. In both oral and written evidence, language is used argumentatively, and above all persuasively, by all sides or parties involved.
  Extensive studies in arbitration have been carried out from the viewpoint of law. From an applied linguistics angle, the study of interaction in legal contexts has recently been carried out with particular regard to witness testimony and cross-examination in international commercial arbitration within the processes of arbitral hearings and the writing of minutes.
  To the best of my knowledge, to date there has never been an investigation on plain language in arbitral memories across national and professional cultures. Therefore, by carrying out a comparative analysis of the written evidence presented in two arbitral processes, this paper tries to evaluate the degree of influence that different legal cultures may exert on the type of language used in written arbitration evidence. The main objective is to offer insights into some instances of arbitration proceedings and their development within their British and Italian contexts.


Stefania Maria Maci
Stefania M. Maci is Aggregate Professor of English Language and Translation at the University of Bergamo, where she teaches English linguistic courses at graduate and undergraduate level. She is member of CERLIS (Research Centre on Specialized Languages), CLAVIER (The Corpus and Language Variation in English Research Group), BAAL (British Association of Applied Linguistics), and AIA (Associazione Italiana di Anglistica).
Article

Shifting from Financial Jargon to Plain Language

Advantages and Problems in the European Retail Financial Market

Journal European Journal of Law Reform, Issue 3 2014
Keywords financial markets, financial information, PRIPs/KIIDs, financial jargon, plain language
Authors Francesco De Pascalis
AbstractAuthor's information

  The purpose of this paper is to discuss the European regulatory efforts to guarantee investors a proper understanding of the characteristics of the products being offered in the retail financial market. In particular, the analysis emphasises the proposal to introduce plain language as a mandatory requirement for drafting pre-contractual documents relating to retail financial products.
  The 2007-2009 financial crisis brought to attention the importance of providing investors with more information on financial products to help them make informed investment decisions. However, more disclosure alone is not enough. The quantity and quality of information to be disclosed must go hand in hand with the way the information is communicated.
  Plain language is seen as an adequate tool to make information more transparent and understandable to the average investor. However, to make plain language a valuable instrument, it is necessary to enhance the ability of those who have the responsibility to apply it, that is, the financial products’ issuers and distributors.
  This aspect deserves proper consideration; otherwise, the benefit of plain language will remain on paper.


Francesco De Pascalis
The author obtained an LLM degree in Banking and Finance Law at Queen Mary University of London in October 2010 and is admitted as a barrister to the Verona Bar Society. Currently, he is doctoral candidate at the Institute of Advanced Legal Studies, University of London.
Article

Plain, Clear, and Something More?

Criteria for Communication in Legal Language

Journal European Journal of Law Reform, Issue 3 2014
Keywords plain language, legislative drafting, definition, mediation, ignorance of the law
Authors Derek Roebuck
AbstractAuthor's information

  Legislation may be presumed to be intended to transmit a message to those whose conduct it aims to affect. That message achieves its purpose only insofar as it is intelligible to its recipients. Drafters should make every effort to use plain language, but not all meaning can be transferred in plain language. The true criterion is clarity.
  ‘Mediation’ and ‘conciliation’ are examples of definitions created by legislators which do not correspond with categories in practice. Historical research illuminates cultural differences which affect transmission of meaning. Recent practice also illustrates the possibilities of creative methods for resolving disputes and the dangers of unnecessary prescription.
  Imprecise thinking of legislators precludes transmission of precise meaning, as does preference for word-for-word translation. ‘Highest Common Factor’ language is no substitute for natural target language.
  No efforts of legislators or translators can prevail against political power. ‘Ignorance of the law is no excuse’ overrides the imperative to transfer meaning.
  If research is to be effective, it must be not only comparative but interdisciplinary.


Derek Roebuck
Professor Derek Roebuck, Senior Associate Research Fellow, Institute of Advanced Legal Studies, University of London.
Article

Plain Language in Legal Studies

A Corpus-Based Study

Journal European Journal of Law Reform, Issue 3 2014
Keywords legal discourse, metadiscourse, epistemic modality, personalization, code glosses
Authors Michele Sala
AbstractAuthor's information

  This article investigates the influence of Plain Language in legal academic research. The Plain Language Movement (PLM) in Anglophone cultures and Common Law systems considerably affected the way legal experts and practitioners use the language in professional contexts, both in writing and in oral situations. The assumption at the basis of this investigation is that the exposure to and experience with this way of using the language in professional settings is likely to have influenced the way experts write in research-related and pedagogical contexts.
  Based on a comparison between a subcorpus of 40 research articles (RAs) written by English, American, and Australian authors and 40 RAs authored by experts working in Civil Law contexts – thus not affected (at least not so distinctively) by PLM ideology – this article seeks to establish the main differences in the two subcorpora especially at the interpersonal level of discourse and, more precisely, in the use of metadiscursive interactional strategies such as epistemic modality markers and personalization – both intended to facilitate interpretation by controlling assertiveness and lexicalizing the rhetorical figure of the author – and interactive metadiscourse markers like code glosses – which are meant to paraphrase or reformulate meaning to both simplify and bias the interpretive process.


Michele Sala
Michele Sala is a researcher in English Language and Translation at the University of Bergamo, Faculty of Foreign Languages, Literatures and Communication Studies.
Article

Making EU Legislation Clearer

Journal European Journal of Law Reform, Issue 3 2014
Keywords European Union, transparency, openness, clarity of legislation
Authors William Robinson
AbstractAuthor's information

  This article looks at the clarity of the legislation of the European Union (EU), in particular the clarity of the language used. It sketches out the basic EU rules on transparency and openness, past expressions of concern for clearer EU legislation, and the response of the institutions. Finally, it considers briefly some ways to make EU legislation clearer.


William Robinson
Associate Research Fellow at the Institute of Advanced Legal Studies, University of London, formerly coordinator in the Quality of Legislation Team of the European Commission Legal Service.

Giulia Adriana Pennisi
Giulia Adriana Pennisi is a Tenured Researcher in English Language and Translation at the University of Palermo (Italy), where she teaches English linguistic courses at graduate and undergraduate level. She is an Associate Research Fellow in the Sir William Dale Centre for Legislative Studies, Institute of Advanced Legal Studies, University of London.
Article

Access_open Can Corporate Law on Groups Assist Groups to Effectively Address Climate Change?

A Cross-Jurisdictional Analysis of Barriers and Useful Domestic Corporate Law Approaches Concerning Group Identification and Managing a Common Climate Change Policy

Journal The Dovenschmidt Quarterly, Issue 3 2014
Authors Tineke Lambooy and Jelena Stamenkova van Rumpt
Author's information

Tineke Lambooy
Tineke Lambooy is Professor Corporate Law at Nyenrode Business University and Associate Professor Corporate Social Responsibility at Utrecht University.

Jelena Stamenkova van Rumpt
Jelena Stamenkova van Rumpt, LLM, is Advisor Responsible Investment at PGGM (Dutch Asset Manager for Pension Funds).
Article

Access_open The Consolidation of Assets and Liabilities within Company Groups

Can South African Company Law Learn from New Zealand’s Company Law?

Journal The Dovenschmidt Quarterly, Issue 3 2014
Keywords groups, limited liability, veil piercing, consolidation, pooling
Authors Richard Stevens
AbstractAuthor's information

  Limited liability is one of the cornerstones of company law. This is also the case where companies form part of a group of companies with one controlling holding company. In South African law, as in most jurisdictions, there are exceptions to limited liability. These exceptions usually lead to the piercing of the veil between the company and its shareholders. In New Zealand company law the legislature has introduced measures to enable courts to consolidate or pool together the assets and liabilities of companies within a group in cases of liquidation of one/all of the companies in the group of companies. This article investigates whether South African company law should consider introducing these New Zealand measures into South African company law to better protect creditors of the liquidated company. The article concludes that the New Zealand measures could serve as a useful presumption to enable courts to consolidate assets and liabilities within a group of companies in cases of liquidation of one or all the companies in the group.


Richard Stevens
Senior lecturer, University of Stellenbosch; BA LLB (Stellenbosch), LLM (Tübingen) and LLD (Stellenbosch). Attorney of the High Court of South Africa.
Showing 101 - 120 of 281 results
1 2 3 4 6 8 9 10 14 15
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.