Search result: 477 articles

x
Year 2019 x
Article

Control in International Law

Journal African Journal of International Criminal Justice, Issue 1 2019
Keywords Effective / overall control, international human rights law, international criminal law, responsibility of states, statehood
Authors Joseph Rikhof and Silviana Cocan
AbstractAuthor's information

  The concept of control has permeated various disciplines of public international law, most notable international criminal law, international humanitarian law, international human rights law and the law of statehood as well as the law of responsibility for states and international organizations. Often this notion of control has been used to extend the regular parameters in these disciplines to capture more extraordinary situations and apply the same rules originally developed within areas of law, such as the application of the laws of war to occupation, the rules of human rights treaties to extraterritorial situations or state responsibility to non-state actors. This article will examine this notion of control in all its facets in international law while also addressing some of its controversies and disagreements in the jurisprudence of international institutions, which have utilized this concept. The article will then provide an overview of its uses in international law as well as its overlap from one discipline to another with a view of providing some overarching observations and conclusions.


Joseph Rikhof
Joseph Rikhof is an adjunct professor at the Common Law Faculty of the University of Ottawa.

Silviana Cocan
Silviana Cocan holds a double doctoral degree in international law from the Faculty of Law of Laval University and from the Faculty of Law and Political Science of the University of Bordeaux.
Article

Delimiting Deportation, Unlawful Transfer, Forcible Transfer and Forcible Displacement in International Criminal Law

A Jurisprudential History

Journal African Journal of International Criminal Justice, Issue 1 2019
Keywords International criminal law, theory of international law, crimes against humanity, deportation, unlawful or forcible transfer
Authors Ken Roberts and James G. Stewart
AbstractAuthor's information

  The forced displacement of civilian populations is an issue of significant global concern and a subject of extensive legal debate. In international criminal law, forced displacement is criminalized by a complex network of distinct but overlapping offences. These include the Crimes Against Humanity of deportation, forcible transfer, persecution and other inhumane acts, and the grave breach of the Geneva Conventions of ‘unlawful deportation or transfer’. International courts and tribunals have been inconsistent in the adoption of these crimes in their statues and in their subsequent interpretation, making it all the more difficult to distinguish between them. The jurisprudential history of these crimes is lengthy and not without controversy, highlighted by inconsistent judicial approaches. In this article, we offer a critical jurisprudential history of these displacement crimes in international criminal law.
  In particular, we focus on the case law emanating from the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, a court that comprehensively addressed crimes associated with ethnic cleansing, a characteristic feature of that conflict, with the result that displacement was a central focus of that court. We set out our jurisprudential history in chronological order, beginning with the earliest inceptions of displacement crimes at the ICTY and then tracing their development toward the establishment of a consensus. Our hope is that the article sheds light on the development of these offences, informs future debate, and acts as a useful template for those seeking to understand how these crimes may have a role to play in future international jurisprudence.


Ken Roberts
Ken Roberts is Senior Legal Officer, International, Impartial and Independent Mechanism (Syria).

James G. Stewart
James G. Stewart is Associate Professor, Allard School of Law, University of British Columbia.
Article

Access_open Het 100-jarige bestaan van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords oprichting, doelstelling, band met de rechtspraktijk, rechtsfilosofie en rechtstheorie, internationalisering (van Duits naar Engels)
Authors Corjo Jansen
AbstractAuthor's information

  De Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts (VWR) is opgericht op 28 december 1918. Zij had tot doel de studie van de rechtsfilosofie en het maatschappelijk leven. Deze studie moest tevens relevant zijn voor de rechtspraktijk. Vanaf haar oprichting kende de VWR een sterke internationale oriëntatie, aanvankelijk gericht op Duitsland, later vooral op het Verenigd Koninkrijk en de VS. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw beleefde de VWR wat betreft belangstelling en ledenaantal haar hoogtepunt. In 2016 besloot zij – na een gestage neergang – de band met de Nederlandstalige (praktijk)jurist weer aan te halen.


Corjo Jansen
Corjo Jansen is hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht en voorzitter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Editorial

Access_open Quo vadis?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords rechtsfilosofie, Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht, rechtspraktijk
Authors Hans Lindahl
Author's information

Hans Lindahl
Hans Lindahl is hoogleraar Rechtsfilosofie aan Tilburg University en hoogleraar Global Law aan de Queen Mary University of London.

  In dit artikel wordt de waarde van het instituut parlement verkend. Daartoe analyseert de auteur eerst een lezing die de Nederlandse staatsrechtsgeleerde C.W. van der Pot in 1925 over dit thema hield bij de VWR. Vervolgens wordt Van der Pots opvatting gecontrasteerd met de diametraal tegengestelde benadering van Carl Schmitt, die zich, rond dezelfde tijd, over dit vraagstuk boog in Duitsland. Tot slot schetst de auteur, via een alternatieve, wellicht excentrieke, interpretatie van Schmitt waar een belangrijke waarde van het moderne parlement zou kunnen liggen.


Bastiaan Rijpkema
Bastiaan Rijpkema is universitair docent aan de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap van de Universiteit Leiden.

  Hoe was het met de Nederlandse rechtsfilosofie gesteld in de eerste jaren na de bevrijding? In die periode lag binnen de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts (VWR) het accent op de verhouding tussen recht en gerechtigheid in het licht van het recente verleden. Dit artikel bespreekt interventies van drie actieve VWR-leden in de jaren 1946-1949: C.M.O. van Nispen tot Sevenaer, I. Kisch en G.E. Langemeijer. Gelet op het sterke accent op de relatie tussen recht en moraal in deze periode, is het niet verwonderlijk dat de rechtsfilosofie van Gustav Radbruch destijds binnen de VWR veel bijval kreeg. Wat was Radbruchs invloed op deze drie rechtsfilosofen? Het artikel besluit met een bespreking van de herdenkingsrede die VWR-voorzitter M.P. Vrij in 1949 uitsprak bij het dertigjarig bestaan. Deze rede markeert het eindpunt van vier jaar van intensieve aandacht voor de rechtsfilosofische implicaties van de ervaring van juridisch onrecht.


Wouter Veraart
Wouter Veraart is hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Discussion

Access_open Naar een kritische en relevante rechtstheorie

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords grondslagen, normatief systeem, buitenstaanderperspectief, empirisch perspectief
Authors Pauline Westerman
AbstractAuthor's information

  Een pleidooi om de eeuwige zoektocht naar abstracte normatieve grondslagen te staken en op zoek te gaan naar de voorwaarden voor het ontstaan en voortbestaan van normatieve systemen vanuit een buitenstaandersperspectief dat conceptuele anayse verbindt met historische en sociologische inzichten.


Pauline Westerman
Pauline Westerman is hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Discussion

Access_open Tegen academische reservaten. Pleidooi voor een ‘leesbare’ rechtsfilosofie

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords interdisciplinariteit, wijsbegeerte van het recht, wetenschapspolitiek, rechtsfilosofie, rechtenstudie
Authors Niels Graaf
AbstractAuthor's information

  De wijsbegeerte van het recht, ooit koningin der rechtswetenschap, is onderdeel geworden van de juridische ‘perspectiefvakken’. Daarmee is het risico ontstaan dat uiteindelijk het ‘perspectiefvak’ dat het beste aansluit bij de wetenschap van het positieve recht (institutioneel) zegeviert. Academische l’art pour l’art in de zin dat een subdiscipline als de wijsbegeerte van het recht zich in een afgeschermde traditie opsluit, moet daarom worden voorkomen. Tegelijkertijd is het zaak dat perspectiefvakken niet alleen hun argumentatie verrijken en schrijven voor een groter lezerspubliek, maar zich ook duidelijker naar de buitenwereld presenteren als niet inwisselbaar, maar complementair.


Niels Graaf
Niels Graaf is promovendus Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht.
Article

Access_open De Vlaamse inbreng in de VWR

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords rechtstheorie, rechtsfilosofie, universitair beleid, Vlaanderen, professionalisering
Authors Mark Van Hoecke
AbstractAuthor's information

  Na een beperkte Vlaamse participatie tussen 1935 en 1970, kwam er een geleidelijke verankering van de VWR in Vlaanderen, met een grote bloei in de jaren tachtig en negentig, met jonge professoren die voltijds actief waren op het gebied van de rechtsfilosofie en/of de rechtstheorie. Na 2000 vermindert de inbreng van Vlaanderen echter in belangrijke mate. Er wordt nog vrij veel gepubliceerd in R&R/NJLP, maar nauwelijks nog door professionele rechtsfilosofen of rechtstheoretici. Institutioneel wordt de internationale (Engelstalige) dimensie van de VWR versterkt (redactieraad, sprekers), maar vermindert de Vlaamse aanwezigheid in redactie, redactieraad en bestuur. De Vlaamse aanwezigheden op VWR-vergaderingen zijn vaak eenmalig en steeds minder van professionele rechtsfilosofen of rechtstheoretici. De afbouw van de leerstoelen en zelfs van het onderwijs in deze domeinen in Vlaanderen is de belangrijkste verklaring hiervoor.


Mark Van Hoecke
Mark Van Hoecke is hoogleraar Rechtsvergelijking aan de Queen Mary University of London.
Human Rights Literature Reviews

Hungary

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Authors Alexandra Sipos PhD
Author's information

Alexandra Sipos PhD
PhD student, Doctoral School of Sociology, Faculty of Social Sciences at Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary.
Article

The Smuggling of Migrants across the Mediterranean Sea

A Human Rights Perspective

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Keywords smuggling, refugees, migration, readmission, interceptions
Authors J. Shadi Elserafy LL.M.,
AbstractAuthor's information

  Irregular migration by sea is one of the most apparent contemporary political issues, and one that entails many legal challenges. Human smuggling by sea is only one aspect of irregular migration that represents a particular challenge for States, as sovereignty and security interests clash with the principles and obligations of human rights and refugee law. In dealing with the problem of migrant smuggling by sea, States have conflicting roles, including the protection of national borders, suppressing the smuggling of migrants, rescuing migrants and guarding human rights.
  The legal framework governing the issue of migrant smuggling at sea stems not only from the rules of the law of the sea and the Smuggling Protocol but also from rules of general international law, in particular human rights law and refugee law. The contemporary practice of States intercepting vessels engaged in migrant smuggling indicates that States have, on several occasions, attempted to fragment the applicable legal framework by relying on laws that allow for enhancing border controls and implementing measures that undermine obligations of human rights and refugee law. This article seeks to discuss the human rights dimension of maritime interception missions and clarify as much as possible the obligations imposed by international law on States towards smuggled migrants and whether or not these obligations limit the capacity of States to act.


J. Shadi Elserafy LL.M.,
LL.M., Judge/Counselor at The Egyptian Council of State (The Higher Administrative Court of Justice).
Article

The Right of Appeal against a Decision on Disciplinary Liability of a Judge

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Keywords disciplinary proceedings, scope of judicial review, standard of judicial review, remedial measures
Authors Taras Pashuk PhD
AbstractAuthor's information

  This article deals with the questions of scope and the standard of judicial review of a disciplinary decision against a judge. It further addresses the issue of remedial powers, which should be granted to the reviewing authority in this type of cases. It is suggested that the scope of judicial review of a disciplinary decision against a judge should extend to questions of law, fact and discretion. What actually varies is the depth of review or, more precisely, the standards of review and the corresponding level of deference, which must be demonstrated to the primary decision-making authority. It is further suggested that there are several factors that have influence on the formation of the standards of review: the institutional, procedural and expertise factors. As to the remedial capacity, the reviewing court should be provided with the competence to apply adequate remedial measures. The reviewing court should be able to effectively eliminate the identified shortcomings in the proceedings before the first-instance authority. For the effective protection of the rights at issue, it may be important for the reviewing court not only to repeal the decision subject to review, but also take other remedial measures. The legitimacy and necessity for applying particular remedial action should be established by taking into account the same institutional, procedural and expertise factors.


Taras Pashuk PhD
PhD (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine), lawyer at the Registry of the European Court of Human Rights. This article has been written in personal capacity, and the thoughts expressed in it cannot be attributed to any Council of Europe body.
Showing 161 - 180 of 477 results
1 2 5 6 7 9 11 12 13 23 24
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.