Search result: 4 articles

x

    Zowel in België als in Nederland komt draagmoederschap voor. Deze bijdrage heeft tot doel om de houding van de twee buurlanden ten aanzien van dit controversiële fenomeen te onderzoeken en te vergelijken.
    De wensouders en draagmoeders ervaren meerdere juridische obstakels. Zo blijkt in beide landen de draagmoederschapsovereenkomst niet geldig en evenmin afdwingbaar te zijn. Hoewel in Nederland de mogelijkheid bestaat om het ouderlijk gezag over te dragen van draagmoeder naar wensouders, is het ook daar, net zoals in België, allesbehalve evident om de band tussen kind en wensouders juridisch te verwezenlijken. Noch de oorspronkelijke, noch de adoptieve afstamming is aan het fenomeen aangepast. Vooral voor Nederland is dit vreemd aangezien de Nederlandse wetgeving uitdrukkelijk bepaalt onder welke voorwaarden medisch begeleid draagmoederschap toegelaten is. De wet schept met andere woorden een gezondheidsrechtelijk kader, maar regelt niet de gevolgen van het draagmoederschap. In België is er daarentegen geen enkele wetgeving betreffende draagmoederschap. Dit betekent dat de onaangepaste wetgeving betreffende medisch begeleide voortplanting van toepassing is op draagmoederschap. Over deze toepassing en de gevolgen ervan bestaat evenwel onduidelijkheid. Commercialisering van draagmoederschap leidt ook tot problemen. In Nederland is professionele bemiddeling en het openbaar maken van vraag en aanbod met betrekking tot draagmoederschap strafbaar gesteld. Daarnaast kunnen de omstandigheden van een zaak waarin het kind als het ware verkocht wordt aan de wensouders zowel in België als in Nederland leiden tot andere misdrijven. Gelet op dit alles begeven sommige wensouders zich naar het buitenland om daar beroep te doen op draagmoederschap. Wensen zij terug te keren met het kind naar het land van herkomst, dan leidt dit in beide buurlanden tot internationaalprivaatrechtelijke problemen.
    Door het gebrek aan een algemeen wettelijk kader, is het draagmoederschapsproces in beide landen vaak een calvarietocht. Dit leidt tot rechtsonzekerheid. Oproepen tot een wettelijk ingrijpen bleven tot nu toe echter onbeantwoord.
    Surrogacy is practiced in Belgium and the Netherlands. The aim of this contribution is to compare the many legal aspects of the phenomenon. In both countries legal problems surround surrogacy: the surrogacy contract is unenforceable; it is difficult for the intended parents to become the legal parents; commercial surrogacy can result in criminal sanctions and cross-border surrogacy leads to limping legal relations. The main differences between the two legal systems are that in Belgium there is no regulation at all, while in the Netherlands, professional mediation and advertising in surrogacy are explicitly forbidden and Dutch law provides a limited health law regulation. In both countries scholars have pressed the need for legal change.


Dr. Liesbet Pluym Ph.D.
Article

Using Online Arbitration in E-Commerce Disputes

A Study on B2B, B2C and C2C Disputes

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 1 2015
Keywords online arbitration, e-commerce disputes, electronic market exchange
Authors Farzaneh Badiei
AbstractAuthor's information

    This article provides a thorough analysis of the use of online arbitration in online disputes. It first defines online arbitration and provides a categorization of its different kinds. It then establishes which category of online arbitration is more suitable for e-commerce disputes considering the nature of the disputes, the relation between the parties and the parties’ access to technology. It concludes that using binding or non-binding online arbitration depends on the existence of trust between the parties. It then goes on to analyse the extent to which online arbitration can be held on the Internet without using offline mechanisms, and concludes that this is dependent on the nature of the transaction, the parties’ access to technology and the enforcement mechanisms.


Farzaneh Badiei
Farzaneh Badiei is a PhD candidate at the Institute of Law and Economics, Hamburg University. The program is funded by the German Science Foundation. She holds an LLM from Kingston University, UK and was a visiting scholar at Syracuse University School of Information Studies, USA.

Daniel Girsberger
Prof. Dr. iur., LL.M., Attorney-at-Law, Professor at the Universities of Luzern and Zurich.

Ingeborg Schwenzer
Dr. iur. (Freiburg im Breisgau), LL.M. (UC Berkeley), Professor of Private Law, University of Basel, Switzerland. The author would like to express her gratitude to cand. iur. Olivier Mosimann for his assistance in preparing this article.
Showing all 4 results
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.