Search result: 7 articles

x
Article

Access_open De Vlaamse inbreng in de VWR

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords rechtstheorie, rechtsfilosofie, universitair beleid, Vlaanderen, professionalisering
Authors Mark Van Hoecke
AbstractAuthor's information

    Na een beperkte Vlaamse participatie tussen 1935 en 1970, kwam er een geleidelijke verankering van de VWR in Vlaanderen, met een grote bloei in de jaren tachtig en negentig, met jonge professoren die voltijds actief waren op het gebied van de rechtsfilosofie en/of de rechtstheorie. Na 2000 vermindert de inbreng van Vlaanderen echter in belangrijke mate. Er wordt nog vrij veel gepubliceerd in R&R/NJLP, maar nauwelijks nog door professionele rechtsfilosofen of rechtstheoretici. Institutioneel wordt de internationale (Engelstalige) dimensie van de VWR versterkt (redactieraad, sprekers), maar vermindert de Vlaamse aanwezigheid in redactie, redactieraad en bestuur. De Vlaamse aanwezigheden op VWR-vergaderingen zijn vaak eenmalig en steeds minder van professionele rechtsfilosofen of rechtstheoretici. De afbouw van de leerstoelen en zelfs van het onderwijs in deze domeinen in Vlaanderen is de belangrijkste verklaring hiervoor.


Mark Van Hoecke
Mark Van Hoecke is hoogleraar Rechtsvergelijking aan de Queen Mary University of London.
Article

Report of the 32nd IAA/IISL Scientific-Legal Roundtable

Technological and Legal Challenges for On-Orbit Servicing

Journal International Institute of Space Law, Issue 7 2017
Authors Marc Haese

Marc Haese
Article

Access_open Report of the IAA/IISL Scientific-Legal Roundtable

Guadalajara, Mexico, 29th September 2016

Journal International Institute of Space Law, Issue 9 2016
Authors Marc Haese

Marc Haese

Marc Haese

Marc Haese
DLR, German Aerospace Center, Germany, marc.haese@dlr.de. Note: The views and opinions expressed in this paper are the ones of the author himself and do not represent official DLR positions.

M. Hofmann

P. Rettberg

M. Haese
Showing all 7 results
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.