Search result: 11 articles

x

  This article engages in a comparison of the regulation of PR in the Netherlands and the UK (specifically England and Wales). The latter is a good comparator as it operates a similar regulatory approach to the Netherlands, that of conditional acceptance of PR, the condition being (prior) consent. Furthermore, the UK boasts a more detailed and mature legal framework that continues to be tested through caselaw, and thus offers insight into how a regulatory approach conditional upon the (prior) consent of the deceased can fare.
  The article starts with a brief exposition of the new Dutch guidelines and the current legislative position in the Netherlands vis-à-vis posthumous reproduction (part II). Likewise, the relevant UK guidelines and legislative position are summarized (part III). This article draws out the similarities and differences between the two regimes, as well as engaging in a critical analysis of the regulations themselves. It then looks at how the UK regime has been challenged in recent years through caselaw in anticipation of the issues that might confront the Netherlands in future (part IV). The article concludes (part V) that the key lesson to be drawn from the UK experience is that clarity and consistency is crucial in navigating this ethically, emotionally, and time sensitive area. Further, that both the UK and the Netherlands can expect demand for more detailed and precise regulatory guidance as requests for the procedure increase, and within evermore novel circumstances.

  ---

  Dit artikel vergelijkt de regulering van postume reproductie (PR) in Nederland en het Verenigd Koninkrijk (in het bijzonder Engeland en Wales). Laatstgenoemde is daarvoor zeer geschikt, aangezien het VK een vergelijkbare reguleringsbenadering heeft als Nederland, namelijk de voorwaardelijke acceptatie van PR, waarbij (voorafgaande) toestemming de voorwaarde is. Bovendien beschikt het VK over een gedetailleerder en volwassener juridisch kader dat continu wordt getoetst door middel van rechtspraak. Dit kader biedt daarmee inzicht in hoe een regulerende benadering met als voorwaarde (voorafgaande) toestemming van de overledene kan verlopen.
  Het artikel vangt aan met een korte uiteenzetting van de nieuwe Nederlandse richtlijnen en de huidige positie van de Nederlandse wetgever ten opzichte van postume reproductie (deel II). De relevante Britse richtlijnen en het wetgevende standpunt worden eveneens samengevat (deel III). Vervolgens worden de overeenkomsten en verschillen tussen de twee regimes naar voren gebracht, met daarbij een kritische analyse van de regelgeving. Hierop volgt een beschrijving van hoe het VK de afgelopen jaren is uitgedaagd in de rechtspraak, daarmee anticiperend op vraagstukken waarmee Nederland in de toekomst te maken kan krijgen (deel IV). Tot slot volgt een conclusie (deel V) waarin wordt aangetoond dat de belangrijkste les die uit de Britse ervaring kan worden getrokken, is dat duidelijkheid en consistentie cruciaal zijn bij het navigeren door dit ethische, emotionele en tijdgevoelige gebied. En daarnaast, at zowel het VK als Nederland een vraag naar meer gedetailleerde en precieze regelgeving kunnen verwachten naarmate verzoeken om deze procedure toenemen, met daarbij steeds weer nieuwe omstandigheden.


Dr. N. Hyder-Rahman
Nishat Hyder-Rahman is a Post-doctoral Researcher at the Utrecht Centre for European Research into Family Law, Molengraaff Institute for Private Law, Utrecht University.

Martin Brink
Article

Het geslacht van de kandidaat als heuristisch stemmotief

Een onderzoek naar het effect van politieke sofisticatie en electorale context op gender-based stemgedrag

Journal Res Publica, Issue 2 2017
Authors Sjifra de Leeuw
AbstractAuthor's information

  In this paper, I study gender-based voting behavior in the Belgian proportional electoral system. In particular, I investigate two possible causes for why voters experience the need to simplify their voting decision by using a gender-cue. First, in line with the findings of previous studies, I find that voters with lower levels of political sophistication who are less able to collect and process political information, are consequently more likely to use the sex of a candidate as a shortcut. However, the effect of political sophistication on gender-based voting behavior is limited. Second, based on the literature, I expect that the low information context of the second-order European elections would cause both high and low information voters to become more reliant on gendercues to simplify their voting decision and by extent would cause the effect of political sophistication on gender-based voting to diminish. Against theoretical expectations, I find that the effect of the electoral context is negligible.


Sjifra de Leeuw
Sjifra de Leeuw is masterstudente Politieke Wetenschappen, Statistiek en Sociologie aan de KU Leuven. Vanaf september 2017 is zij doctoraatsstudent politieke communicatie aan de Amsterdam School of Communication Research (Universiteit van Amsterdam).
Article

Access_open The Categorisation of Tax Jurisdictions in Comparative Tax Law Research

Journal Erasmus Law Review, Issue 4 2016
Keywords Classification of jurisdictions, international comparative tax law, tax law methodology
Authors Renate Buijze
AbstractAuthor's information

  The number of comparative tax law studies is substantial. The available literature on the methodology behind these tax comparisons, however, is rather limited and underdeveloped. This article aims to contribute to the theoretical background of tax comparisons by explicating methodological considerations in a comparative tax research on tax incentives for cross-border donations and relating it to the available methodological literature. Two aspects of tax law make comparative research in tax law a challenging endeavour: its complexity and fast-changing nature. To overcome these issues, this article proposes to divide jurisdictions into a limited number of categories. In this process the different legal levels are analysed systematically, resulting in categories of jurisdictions. Among the jurisdictions in one category, common characteristics are identified. This results in an abstract description of the category. I use the term ‘ideal types’ for these categories. The high level of abstraction in the use of ideal types allows for comparison of tax jurisdictions, without the risk that the comparison gets outdated. An additional advantage of working with ideal types is that the conclusions of the comparison can be applied to all jurisdictions that fit in the ideal type. This increases the generalisability of the conclusions of the comparative tax research.


Renate Buijze
PhD candidate at the Erasmus University Rotterdam. Email: buijze@law.eur.nl.
Article

“Won’t You Be My Number Two?”

De invloed van genderquota op het rekruteringsproces van vrouwelijke burgemeesters in het Vlaams Gewest van België (2012)

Journal Res Publica, Issue 3 2013
Keywords gender inequality, quota laws, local elections, female mayors
Authors Joost de Moor, Sofie Marien and Marc Hooghe
AbstractAuthor's information

  The number of female councilors has increased significantly since the introduction of gender quotas for local elections in the Flemish Region of Belgium. However, a strong underrepresentation of women remains in the most important position in local politics: the mayoralty. Consequently, the underlying goal of the quota laws – equal representation of women and men in politics – has only been realized to a limited extent. In this article, we investigate which factors influence the inclusion or exclusion of women within three crucial stages of the recruitment process for mayors: 1) the composition of party-lists and the nomination of the first candidate on the list; 2) the acquirement of preferential votes; and 3) the appointment of the mayor. The findings of this study show that the position of first candidate on the list is crucial for the attainment of the mayoralty and that four out of five of these candidates are male. Hence, the nomination of the first candidate on this list constitutes an important exclusion mechanism in the recruitment of women as mayor.


Joost de Moor
Joost de Moor is doctoraal onderzoeker aan het Centre for Citizenship & Democracy aan de KU Leuven. Zijn onderzoek focust zich voornamelijk op sociale bewegingen, politieke participatie en political efficacy.

Sofie Marien
Sofie Marien is FWO postdoctoraal onderzoeker aan het Centre for Citizenship & Democracy aan de KU Leuven en gastdocent aan Åbo Akademi University. Haar voornaamste onderzoeksinteresses zijn politiek vertrouwen, publieke opinie en politieke participatie.

Marc Hooghe
Marc Hooghe is gewoon hoogleraar politieke wetenschappen aan het Centre for Citizenship and Democracy.
Article

Access_open Public and Private Regulation

Mapping the Labyrinth

Journal The Dovenschmidt Quarterly, Issue 1 2012
Keywords private regulation, regulatory impact assessment, standard-setting, voluntary certification, sustainabbility reporting, effectiveness indicators, governance indicators
Authors Fabrizio Cafaggi and Andrea Renda
AbstractAuthor's information

  Private governance is currently being evoked as a viable solution to many public policy goals. However, in some circumstances it has shown to produce more harm than good, and even disastrous consequences like in the case of the financial crisis that is raging in most advanced economies. Although the current track record of private regulatory schemes is mixed, policy guidance documents around the world still require that policymakers award priority to self- and co-regulation, with little or no additional guidance being given to policymakers to devise when, and under what circumstances, these solutions can prove viable from a public policy perspective. With an array of examples from several policy fields, this paper approaches regulation as a public-private collaborative form and attempts to identify possible policy tools to be applied by public policymakers to efficiently and effectively approach private governance as a solution, rather than a problem. We propose a six-step theoretical framework and argue that IA techniques should: (i) define an integrated framework including both the possibility that private regulation can be used as an alternative or as a complement to public legislation; (ii) Involve private parties in public IAs in order to define the best strategy or strategies that would ensure achievement of the regulatory objectives; and (iii) Contemplate the deployment of indicators related to governance and activities of the regulators and their ability to coordinate and solve disputes with other regulators.


Fabrizio Cafaggi
European University Institute, Fiesole Università di Trento (F. Cafaggi).

Andrea Renda
LUISS Guido Carli, Rome; Centre for European Policy Studies, Brussels; European University Institute, Fiesole (A. Renda).

Helen Xanthaki
Dr. Helen Xanthaki is a Senior Lecturer at the Institute of Advanced Legal Studies, University of London, and the Academic Director of the Sir William Dale Centre for Legislative Studies. I would like to thank Prof. Rosa Maria Greaves, Prof. Janet Dine, Prof. Alessandro Pizzorusso, Ms. Holly Cullen and Dr. Constantin Stefanou for their valuable comments on earlier drafts of this paper. Remaining inadequacies can of course only be attributed to the author.

Jinyuan Su
The Silk Road Institute for International and Comparative Law, School of Law, Xi’an Jiaotong University, China, nnpercent@gmail.com

Lixin Zhu
PLA Air Force Engineering University, China, wztata@sina.com
Article

Legislative Drafting Tools for Stabilization Provisions and Economic Balancing Provisions

Journal European Journal of Law Reform, Issue 1-2 2010
Keywords legislative drafting, stabilization, economic balancing provisions
Authors Linnet Mafukidze
AbstractAuthor's information

  The article outlines the problems with stabilization provisions in national oil or gas legislation with regard to the difficulty of governments to implement legislation to develop its economic, social and environmental regimes. It also seeks to provide a potential guideline for legislative drafters in order to address the problems wrought by stabilization provisions, in national oil or gas legislation, through the use of economic balancing provisions. The article further gives tools for legislative drafters to use when drafting economic balancing provisions.


Linnet Mafukidze
Linnet Mafukidze is a Senior State Counsel at the Attorney General’s Chambers, Botswana.

Yvonne McDermott
LL.B. (National University of Ireland, Galway); LL.M. cum laude (Leiden University); Ph.D. Candidate, Irish Centre for Human Rights. The author would like to express her sincere thanks to Mr. David Leahy for comments on an earlier draft.

Harry Post
Harry Post is General Editor of the HJJ-JJH and Editor-in-chief of the Hague Justice Portal.
Showing all 11 results
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.