Search result: 12 articles

x
Article

Managing Procedural Expectations in Small Claims ODR

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 1 2019
Keywords fair trial, procedural justice, natural justice, waiver, small claims, consumer disputes, proportionality
Authors Fabien Gélinas
AbstractAuthor's information

  In this article, the author reflects on the appropriate place of traditional procedural guarantees in the resolution of consumer and small claims disputes using online tools. After examining the key aspects of procedural justice that constitute the right to a fair trial and analysing its effects on procedures designed for low-value disputes, the article argues for a flexible approach that takes procedural proportionality seriously.


Fabien Gélinas
Fabien Gélinas is Sir Wiliam C. Macdonald Professor of Law, McGill University, Co-Founder of the Montreal Cyberjustice Laboratory and Head of the Private Justice and the Rule of Law Research Team. The preparation of this article was made possible by grants from the SSHRC and the FQRSC. Thanks go to Dr Giacomo Marchisio and Ms Leyla Bahmany for their kind assistance. This article was originally published in Immaculada Barral (ed.) La resolución de conflictos con consumidores: de la mediation a las ODR (Madrid: Editorial Reus, 2018).
Article

Access_open Fenomenologie van het proces van bewijzen in strafzaken

Over de noodzaak van het vooroordeel

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2019
Authors Thomas Jacobus de Jong
Abstract

  In deze bijdrage staat de activiteit van bewijzen in strafzaken centraal. Betoogd wordt dat de vigerende rationalistische opvatting van strafrechtelijk bewijzen eraan voorbij gaat dat het bewijzen zich allereerst voltrekt op een vóór-reflectief niveau. Het primaire blikveld van de mens is namelijk niet het objectiverende kennen, zoals in de rationele bewijstheorieën wordt voorondersteld, maar de praktische relatie tot de wereld. In dit kader wordt eerst de filosofische achtergrond van de rationalistische bewijsopvatting in kaart gebracht, in het bijzonder de invloed van Aristoteles en Descartes. Vervolgens worden de daaruit voortkomende bevindingen aan de hand van ideeën en inzichten die zijn ontleend aan de existentiële fenomenologie kritisch gewaardeerd. Dit leidt tot de uiteenzetting van een hermeneutische opvatting van strafrechtelijk bewijzen.


Thomas Jacobus de Jong
Part I Courts and ODR

Testing the Promise of Access to Justice through Online Courts

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 1-2 2018
Keywords online courts, empirical research, civil justice, access to justice
Authors Bridgette Toy-Cronin, Bridget Irvine, David M. Nichols e.a.
AbstractAuthor's information

  Modernization is increasingly knocking on the courthouse door. Many common law countries are investigating ways to introduce technology to improve civil courts, including the introduction of online courts. These state-led initiatives are primarily focused on lowering state costs in providing justice, as well as increasing access to dispute resolution. One possible solution some legal jurisdictions are exploring is ‘online courts’. Online courts hold the promise of making justice more accessible and affordable: a dispute can be filed at any time, from anywhere, by anyone. This model of delivering justice is envisioned as a system that either is lawyer-less or has a minimal role for lawyers. One of the assumptions underpinning an online court is, therefore, that laypeople can effectively explain a dispute to the court, without legal assistance. To date, there is no empirical research investigating that assumption. In this article, we will outline the proposed online court model, consider the need for robust empirical research, and describe a three-part investigation to explore how clearly and accurately people can explain a dispute.


Bridgette Toy-Cronin
Bridgette Toy-Cronin is the Director of the University of Otago Legal Issues Centre and a Senior Lecturer in the Faculty of Law, University of Otago.

Bridget Irvine
Bridget Irvine is a Postdoctoral Fellow at the University of Otago Legal Issues Centre.

David M. Nichols
David M. Nichols is an Associate Professor in Computer Science at the University of Waikato.

Sally Jo Cunningham
Sally Jo Cunningham is an Associate Professor in Computer Science at the University of Waikato.

Tatiana Tkacukova
Tatiana Tkacukova is a Senior Lecturer in the School of English, Birmingham City University. Authors appear in order of the contribution made to the paper.

Tamás Molnár
Legal research officer on asylum, migration and borders, European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna; adjunct professor of public international law and EU migration law, Corvinus University of Budapest, Institute of International Studies.

  De studie beoogt aan de hand van 87 dossiers van gezag- en omgangsonderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) meer inzicht te krijgen in situaties waarin de ene ouder de andere ouder in het kader van een (echt)scheiding beschuldigt van seksueel misbruik van kinderen. De dossiers zijn gekoppeld aan bijbehorende civielrechtelijke beschikkingen en het Justitiële Documentatiesysteem. Hierdoor is de problematiek van verschillende kanten belicht. Uit het onderzoek blijkt dat het over het algemeen complexe zaken zijn, waarin naast de BSKM nog meer problemen zijn binnen de gezinnen. De aard van het vermeende seksueel misbruik is ernstig, en de kinderen gemiddeld jong. Regelmatig is de beschuldiging geuit bij politie en hulpverlening vóór de rechtszaak en het raadsonderzoek. De rechtszaken betreffen over het algemeen procedures omtrent gezag, verdeling van zorg- en opvoedingstaken en omgang. Vrijwel nooit is vast te stellen of het seksueel kindermisbruik heeft plaatsgevonden. Slechts drie ouders zijn veroordeeld voor het misbruik. Eén vader is vrijgesproken, twee vaders zijn niet nader vervolgd omdat zij ten onrechte als verdachte waren aangemerkt. Civiele rechters die beslissingen moeten nemen over de kinderen staan voor een dubbel dilemma: het al dan niet serieus nemen van de beschuldiging kan schadelijke gevolgen hebben voor kinderen, en daarnaast kan, vanwege de onzekerheid over de gegrondheid, een beslissing tot nader onderzoek ook schadelijk zijn omdat dit het proces verlengt. De RvdK adviseert de rechtbank regelmatig om definitieve beslissingen omtrent de kinderen aan te houden, in afwachting van bijvoorbeeld hulpverlening of een ondertoezichtstelling. Het is echter doorgaans niet de waarschijnlijkheid van het SKM, maar de gevolgen van de beschuldiging zelf waar de RvdK zijn zorgen regelmatig over uit. Hierdoor lijkt het dat de beschuldiging, en niet het potentiële misbruik, een katalysator is voor onwenselijke gevolgen voor de kinderen.
  ---
  This study aims to provide insight into allegations of child sexual abuse in the context of divorce and related proceedings by reviewing 87 files concerning investigations by the Dutch child protective service (CPS). These files are linked to the court rulings about the families in question, as well as the criminal record database. This makes it possible to look at this problem from various angles. The study shows that the cases are generally complex, in which aside from the allegations of sexual abuse, other issues existed within the families. The nature of the alleged abuses were serious, and the children were relatively young. Often an allegation was made to the police and social work organizations before the civil proceeding and investigation by the CPS. The proceedings generally concerned matters relating to the custody of and access to the children. It was very rarely possible to determine whether the child sexual abuse had actually taken place. Only three fathers were convicted of the abuses concerned. One father was acquitted and two fathers were wrongfully identified as suspects. Civil judges who have to make decisions about the children are faced with a double dilemma: firstly, the decision of whether or not to take the allegation seriously can have damaging consequences for the children involved. Secondly, the choice to proceed with further investigation and aid within the family, due to uncertainty as to the veracity of the allegation(s) in question, can lead to a prolonged process that damages the child. The study shows that the CPS often advises the court to postpone definitive decisions about the children so that social work organizations can provide more information on the matter at hand. However, the study also shows that it is generally not the potential abuse, but the allegation itself that the CPS expresses concern about.


Anne Smit MSc.
Anne Smit is a PhD Candidate at the VU University Amsterdam. She is currently writing her PhD dissertation on the topic: ‘Allegations of Sexual Abuse of Children in Divorce Procedures: Towards Evidence-Based Guidelines’.

Masha Antokolskaia
Masha Antokolskaia is a professor of family law at the VU University Amsterdam. She is head of the Amsterdam Centre of Family Law (ACFL), as well as a member of the Commission on European Family Law (CEFL) and of the Executive Council of the International Society of Family Law. Her main fields of interest are comparative family law, European family law, empirical family law studies and history of family law.

Catrien Bijleveld
Catrien Bijleveld is the director of the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR). Prior to this she worked as a senior researcher at NSCR. Her research activities focus on research into criminal careers and (experimental) research into the effectiveness of interventions, juvenile sex offenders, historical trends and the intergenerational transmission of delinquent behaviour. Catrien Bijleveld is also a member of the Royal Dutch Academy of Sciences (KNAW).
Article

Creating New Pathways to Justice Using Simple Artificial Intelligence and Online Dispute Resolution

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 1 2015
Keywords expert system, online dispute resolution, artificial intelligence, access to justice, legal information technology
Authors Darin Thompson
AbstractAuthor's information

  Access to justice in can be improved significantly through implementation of simple artificial intelligence (AI) based expert systems deployed within a broader online dispute resolution (ODR) framework.
  Simple expert systems can bridge the ‘implementation gap’ that continues to impede the adoption of AI in the justice domain. This gap can be narrowed further through the design of multi-disciplinary expert systems that address user needs through simple, non-legalistic user interfaces.
  This article provides a non-technical conceptual description of an expert system designed to enhance access to justice for non-experts. The system’s knowledge base would be populated with expert knowledge from the justice and dispute resolution domains. A conditional logic rule-based system forms the basis of the inference engine located between the knowledge base and a questionnaire-based user interface.
  The expert system’s functions include problem diagnosis, delivery of customized information, self-help support, triage and streaming into subsequent ODR processes. Its usability is optimized through the engagement of human computer interaction (HCI) and affective computing techniques that engage the social and emotional sides of technology.
  The conceptual descriptions offered in this article draw support from empirical observations of an innovative project aimed at creating an expert system for an ODR-enabled civil justice tribunal.


Darin Thompson
Legal Counsel, BC Ministry of Justice; Adjunct Law Professor, University of Victoria; Adjunct Law Professor, Osgoode Hall Law School. Email: darinmobile@gmail.com.

Frédérique Dahan
Lecturer in Law, School of Law, University of Essex.

Frank Bates
Professor of Law, University of Newcastle (NSW). Paper presented to the Annual Conference of the Society of Legal Scholars, Sheffield, September 2004.
Miscellaneous

Access_open Elusive normativity

Stefano Bertea, The Normative Claim of Law

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2011
Authors Jaap Hage
AbstractAuthor's information

  Book review of Stefano Bertea, The Normative Claim of Law


Jaap Hage
Jaap Hage holds the Chair of Jurisprudence at Maastricht University.
Article

OST Article IX, Improvements: Cultural and Natural Heritage Elements

The 5th Eilene M. Galloway Symposium on Critical Issues in Space Law in Washington D.C., United States, December 2010: "Art. IX of the Outer Space Treaty and Peaceful Purposes: Issues and Implementation"

Journal International Institute of Space Law, Issue 11 2010
Authors F. Lyall

F. Lyall
Article

Access_open Opening Pandora's Box: Historical Comments on Bonnie Honig's Paradoxes in Democratic Theory

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2008
Keywords character, contract, making, reputatie, claim, leasing, arrangement, interest, verzoekschrift
Authors I. Haan

I. Haan
Article

"When Sputnik Orbits Geneva": Legal Reflections on WTO Governance in Respect of Commercial Space Activities

Legal Issues Relating to Private Enterprise, Property Rights, and Space Applications

Journal International Institute of Space Law, Issue 4 2004
Authors S.G. Sreejith

S.G. Sreejith
Showing all 12 results
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.