Search result: 70 articles

x
Article

Access_open The Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act 4 of 2000: Proposals for legislative reform to promote equality through schools and the education system

Journal Erasmus Law Review, Issue 3 2020
Keywords Transformative pedagogy, equality legislation, promotion of equality, law reform, using law to change hearts and minds
Authors Anton Kok, Lwando Xaso, Annelize Steenekamp e.a.
AbstractAuthor's information

  In this article, we focus on how the education system can be used to promote equality in the context of changing people’s hearts and minds – values, morals and mindsets. The duties contained in the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act 4 of 2000 (‘Equality Act’) bind private and public schools, educators, learners, governing bodies and the state. The Equality Act calls on the state and all persons to promote substantive equality, but the relevant sections in the Equality Act have not been given effect yet, and are therefore currently not enforceable. We set out how the duty to promote equality should be concretised in the Equality Act to inter alia use the education system to promote equality in schools; in other words, how should an enforceable duty to promote equality in schools be fashioned in terms of the Equality Act. Should the relevant sections relating to the promotion of equality come into effect in their current form, enforcement of the promotion of equality will take the form of obliging schools to draft action plans and submit these to the South African Human Rights Commission. We deem this approach inadequate and therefore propose certain amendments to the Equality Act to allow for a more sensible monitoring of schools’ duty to promote equality. We explain how the duty to promote equality should then play out practically in the classroom to facilitate a change in learners’ hearts and minds.


Anton Kok
Anton Kok is Professor of Jurisprudence at the Faculty of Law of the University of Pretoria.

Lwando Xaso
Independent,Lawyer,Lawyer, writer and historian

Annelize Steenekamp
Independent,Lawyer

Michelle Oelofse
University of Pretoria,Academic associate,LLM candidate (University of Pretoria)
Article

Access_open Nationale constitutie versus internationale jurisdictie?

De rol van de rechter vanuit internationaalrechtelijk perspectief

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2020
Authors Anneloes Kuiper-Slendebroek
AbstractAuthor's information

  Voor het evenwicht tussen de staatsmachten, maar ook voor de ontwikkeling van internationaal recht, is de wijze waarop de nationale rechter zijn rol vervult van belang: gedraagt hij zich als rechtsvormer of als een rechtshandhaver? Zowel de legitimatie en vorming van het internationale recht als de handhaving van de internationale verplichtingen van de Staat op nationaal niveau zijn hiervan afhankelijk. Deze belangen worden bezien vanuit internationaal perspectief en uiteengezet aan de hand van recente jurisprudentie.


Anneloes Kuiper-Slendebroek
Anneloes Kuiper-Slendebroek is universitair docent privaatrecht aan de Universiteit Utrecht.

Kristin Henrard
Kristin Henrard is Professor International Human Rights and Minorities, Erasmus School of Law, Rotterdam, the Netherlands.
Article

Interest Representation in Belgium

Mapping the Size and Diversity of an Interest Group Population in a Multi-layered Neo-corporatist Polity

Journal Politics of the Low Countries, Issue Online First 2020
Keywords interest groups, advocacy, access, advisory councils, media attention
Authors Evelien Willems, Jan Beyers and Frederik Heylen
AbstractAuthor's information

  This article assesses the size and diversity of Belgium’s interest group population by triangulating four data sources. Combining various sources allows us to describe which societal interests get mobilised, which interest organisations become politically active and who gains access to the policy process and obtains news media attention. Unique about the project is the systematic data collection, enabling us to compare interest representation at the national, Flemish and Francophone-Walloon government levels. We find that: (1) the national government level remains an important venue for interest groups, despite the continuous transfer of competences to the subnational and European levels, (2) neo-corporatist mobilisation patterns are a persistent feature of interest representation, despite substantial interest group diversity and (3) interest mobilisation substantially varies across government levels and political-administrative arenas.


Evelien Willems
Evelien Willems, Departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen, Antwerpen, Belgium.

Jan Beyers
Jan Beyers, Departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen, Antwerpen, Belgium.

Frederik Heylen
Frederik Heylen, Departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen, Antwerpen, Belgium.
Article

Deliberation Out of the Laboratory into Democracy

Quasi-Experimental Research on Deliberative Opinions in Antwerp’s Participatory Budgeting

Journal Politics of the Low Countries, Issue 1 2020
Keywords Deliberative democracy, mini-publics, participatory budget, social learning, deliberative opinions
Authors Thibaut Renson
AbstractAuthor's information

  The theoretical assumptions of deliberative democracy are increasingly embraced by policymakers investing in local practices, while the empirical verifications are often not on an equal footing. One such assertion concerns the stimulus of social learning among participants of civic democratic deliberation. Through the use of pre-test/post-test panel data, it is tested whether participation in mini-publics stimulates the cognitive and attitudinal indicators of social learning. The main contribution of this work lies in the choice of matching this quasi-experimental set-up with a natural design. This study explores social learning across deliberation through which local policymakers invite their citizens to participate in actual policymaking. This analysis on the District of Antwerp’s participatory budgeting demonstrates stronger social learning in real-world policymaking. These results inform a richer theory on the impacts of deliberation, as well as better use of limited resources for local (participatory) policymaking.


Thibaut Renson
Thibaut Renson is, inspired by the 2008 Obama campaign, educated as a Political Scientist (Ma EU Studies, Ghent University) and Political Philosopher (Ma Global Ethics and Human Values, King’s College London). Landed back at the Ghentian Centre for Local Politics to do empirical research. Driven by the moral importance of social learning (vs. political consumerism) in democracy, exploring the empirical instrumentality of deliberation.
Article

Access_open De Vlaamse inbreng in de VWR

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords rechtstheorie, rechtsfilosofie, universitair beleid, Vlaanderen, professionalisering
Authors Mark Van Hoecke
AbstractAuthor's information

  Na een beperkte Vlaamse participatie tussen 1935 en 1970, kwam er een geleidelijke verankering van de VWR in Vlaanderen, met een grote bloei in de jaren tachtig en negentig, met jonge professoren die voltijds actief waren op het gebied van de rechtsfilosofie en/of de rechtstheorie. Na 2000 vermindert de inbreng van Vlaanderen echter in belangrijke mate. Er wordt nog vrij veel gepubliceerd in R&R/NJLP, maar nauwelijks nog door professionele rechtsfilosofen of rechtstheoretici. Institutioneel wordt de internationale (Engelstalige) dimensie van de VWR versterkt (redactieraad, sprekers), maar vermindert de Vlaamse aanwezigheid in redactie, redactieraad en bestuur. De Vlaamse aanwezigheden op VWR-vergaderingen zijn vaak eenmalig en steeds minder van professionele rechtsfilosofen of rechtstheoretici. De afbouw van de leerstoelen en zelfs van het onderwijs in deze domeinen in Vlaanderen is de belangrijkste verklaring hiervoor.


Mark Van Hoecke
Mark Van Hoecke is hoogleraar Rechtsvergelijking aan de Queen Mary University of London.
Article

Access_open Fenomenologie van het proces van bewijzen in strafzaken

Over de noodzaak van het vooroordeel

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2019
Authors Thomas Jacobus de Jong
Abstract

  In deze bijdrage staat de activiteit van bewijzen in strafzaken centraal. Betoogd wordt dat de vigerende rationalistische opvatting van strafrechtelijk bewijzen eraan voorbij gaat dat het bewijzen zich allereerst voltrekt op een vóór-reflectief niveau. Het primaire blikveld van de mens is namelijk niet het objectiverende kennen, zoals in de rationele bewijstheorieën wordt voorondersteld, maar de praktische relatie tot de wereld. In dit kader wordt eerst de filosofische achtergrond van de rationalistische bewijsopvatting in kaart gebracht, in het bijzonder de invloed van Aristoteles en Descartes. Vervolgens worden de daaruit voortkomende bevindingen aan de hand van ideeën en inzichten die zijn ontleend aan de existentiële fenomenologie kritisch gewaardeerd. Dit leidt tot de uiteenzetting van een hermeneutische opvatting van strafrechtelijk bewijzen.


Thomas Jacobus de Jong
PhD Review

‘Figurative Framing in Political Discourse’

PhD by Amber Boeynaems (Vrije Universtiteit Amsterdam), supervisors: Elly Konijn, Gerard Steen & Christian Burgers.

Journal Politics of the Low Countries, Issue 2 2019
Authors Christ’l De Landtsheer
Author's information

Christ’l De Landtsheer
Political Communication Research Unit, University of Antwerp.
Article

Fiscal Consolidation in Federal Belgium

Collective Action Problem and Solutions

Journal Politics of the Low Countries, Issue 2 2019
Keywords fiscal consolidation, fiscal policy, federalism, intergovernmental relations, High Council of Finance
Authors Johanna Schnabel
AbstractAuthor's information

  Fiscal consolidation confronts federal states with a collective action problem, especially in federations with a tightly coupled fiscal regime such as Belgium. However, the Belgian federation has successfully solved this collective action problem even though it lacks the political institutions that the literature on dynamic federalism has identified as the main mechanisms through which federal states achieve cooperation across levels of government. This article argues that the regionalization of the party system, on the one hand, and the rationalization of the deficit problem by the High Council of Finance, on the other, are crucial to understand how Belgium was able to solve the collective action problem despite its tightly coupled fiscal regime and particularly high levels of deficits and debts. The article thus emphasizes the importance of compromise and consensus in reducing deficits and debts in federal states.


Johanna Schnabel
School of Politics and International Relations, University of Kent, Rutherford College, Canterbury CT2 7NX, United Kingdom.
Case Reports

2019/10 Employee’s right of choice between transferor and transferee in the event of a business transfer (NO)

Journal European Employment Law Cases, Issue 1 2019
Keywords Transfer of undertakings, Employees who transfer/refuse to transfer
Authors Bernard Johann Mulder
AbstractAuthor's information

  As a result of a transfer of an undertaking an employee lost her pension scheme rights. The transferor was bound by the pension scheme covering the employee which had been agreed upon in a collective agreement. However, the transferee company gave notification that it did not want to be bound by the collective agreement and, thus, the pension scheme. The Norwegian Supreme Court (Høyesterett) considered this loss a material negative change to the employment relationship. Therefore, the employee had the right to make use of the non-statutory exception rule of the right to insist upon continuation of the employment with the transferor, a non-statutory right of choice.


Bernard Johann Mulder
Bernard Johann Mulder is a professor at University of Oslo, Faculty of Law, Department of Private Law.
Article

Consensus Democracy and Bureaucracy in the Low Countries

Journal Politics of the Low Countries, Issue 1 2019
Keywords consensus democracy, bureaucracy, governance system, Lijphart, policymaking
Authors Frits van der Meer, Caspar van den Berg, Charlotte van Dijck e.a.
AbstractAuthor's information

  Taking Lijphart’s work on consensus democracies as our point of departure, we signal a major shortcoming in Lijphart’s focus being almost exclusively on the political hardware of the state structure, leaving little attention for the administrative and bureaucratic characteristics of governance systems. We propose to expand the Lijphart’s model which overviews structural aspects of the executive and the state with seven additional features of the bureaucratic system. We argue that these features are critical for understanding the processes of policymaking and service delivery. Next, in order to better understand the functioning of the Netherlands and Belgium as consensus democracies, we provide a short analysis of the historical context and current characteristics of the political-administrative systems in both countries.


Frits van der Meer
Frits van der Meer, Professor Institute Public Administration, Leiden University.

Caspar van den Berg
Caspar van den Berg, Campus Fryslân, University of Groningen.

Charlotte van Dijck
Charlotte van Dijck, PhD Fellow Research Foundation Flanders (FWO), KU Leuven Public Governance Institute.

Gerrit Dijkstra
Gerrit Dijkstra, Senior Lecturer, Leiden University.

Trui Steen
Trui Steen, Professor, KU Leuven Public Governance Institute.
Literature review

Consensualism, Democratic Satisfaction, Political Trust and the Winner-Loser Gap

State of the Art of Two Decades of Research

Journal Politics of the Low Countries, Issue 1 2019
Keywords consensualism, majoritarianism, political trust, satisfaction with democracy, Lijphart
Authors Tom van der Meer and Anna Kern
AbstractAuthor's information

  Lijphart (1999) argued that citizens tend to be more satisfied with democracy in consensual democracies than in majoritarian democracies and that the gap in democratic satisfaction between the winners and the losers of elections is smaller under consensualism. Twenty years on since then, this article takes stock of the literature on consensualism and political support. We find considerable ambiguity in the theoretical arguments and empirical evidence provided in this literature. Finally, we speculate on possible reasons for this ambiguity.


Tom van der Meer
Tom van der Meer, University of Amsterdam.

Anna Kern
Anna Kern, Ghent University.

  Alternative/amicable dispute resolution (ADR) is omnipresent these days. In line with global evolutions, the Belgian legislator embraced the use of these ADR mechanisms. Recent reforms of the law, first in 2013 with the act concerning the introduction of a Family and Juvenile Court and consecutively in 2018 with the act containing diverse provisions regarding civil law with a view to the promotion of alternative forms of conflict resolution, implemented more far-reaching measures to promote ADR than ever before. The ultimate goal seems to alter our society’s way of conflict resolution and make the court the ultimum remedium in case all other options failed.In that respect, the legislator took multiple initiatives to stimulate amicable dispute resolution. The reform of 2013 focused solely on family cases, the one in 2018 was broader and designed for all civil cases. The legal tools consist firstly of an information provision regarding ADR for the family judge’s clerk, lawyers and bailiffs. The judges can hear parties about prior initiatives they took to resolve their conflict amicably and assess whether amicable solutions can still be considered, as well as explain these types of solutions and adjourn the case for a short period to investigate the possibilities of amicable conflict resolution. A legal framework has been created for a new method, namely collaborative law and the law also regulates the link between a judicial procedure and the methods of mediation and collaborative law to facilitate the transition between these procedures. Finally, within the Family Courts, specific ‘Chambers of Amicable Settlement’ were created, which framework is investigated more closely in this article. All of these legal tools are further discussed and assessed on their strengths and weaknesses.
  ---
  Alternatieve of minnelijke conflictoplossing is alomtegenwoordig. De Belgische wetgever heeft het gebruik van deze minnelijke oplossingsmethodes omarmd, in navolging van wereldwijde evoluties. Recente wetshervormingen implementeerden maatregelen ter promotie van minnelijke conflictoplossing die verder reiken dan ooit tevoren. Het betreft vooreerst de hervorming in 2013 met de wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank en vervolgens kwam er in 2018 de wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. De ultieme doelstelling van deze hervormingen is een mentaliteitswijziging omtrent onze wijze van conflictoplossing teweegbrengen, waarbij de rechtbank het ultimum remedium dient te worden nadat alle overige opties faalden.De wetshervorming van 2013 focuste uitsluitend op familiale materies, de hervorming van 2018 was ruimer en had alle burgerlijke zaken voor ogen. De wettelijke mogelijkheden bestaan vooreerst uit een informatieverstrekking omtrent minnelijke conflictoplossing in hoofde van de griffier van de familierechtbank, advocaten en gerechtsdeurwaarders. Rechters kunnen partijen horen omtrent eerdere ondernomen initiatieven om hun conflict op een minnelijke manier op te lossen, zij beoordelen of minnelijke oplossingen alsnog kunnen worden overwogen, zij kunnen de diverse minnelijke mogelijkheden toelichten aan partijen alsook de zaak voor een korte periode uitstellen om partijen toe te laten de mogelijkheden aan minnelijke conflictoplossing te verkennen. Er werd voorts een wetgevend kader uitgewerkt voor een nieuwe oplossingsmethode, namelijk de collaboratieve onderhandeling. De wet creëert tevens een link tussen een gerechtelijke procedure en de methodes van bemiddeling en collaboratieve onderhandeling, om de overgang tussen deze procedures te vereenvoudigen. Tot slot werden er binnen de familierechtbanken specifieke kamers voor minnelijke schikking opgericht, waarvan het wetgevend kader in detail wordt bestudeerd in dit artikel. Al deze wettelijke opties worden nader besproken en beoordeeld aan de hand van hun sterktes en zwaktes.


Sofie Raes
Sofie Raes is a Ph.D. candidate at the Institute for Family Law of the University of Ghent, where she researches alternative dispute resolution, with a focus on the chambers of amicable settlement in Family Courts. She is also an accredited mediator in family cases.
Article

The Proposed Public Procurement for Projects to Enhance Industrial Capabilities through Japanese Lessons Learned

Journal International Institute of Space Law, Issue 9 2018
Keywords H-IIA, H3, Ariane 6, COTS, public private partnership, procurement
Authors Mizuki Tani-Hatakenaka
AbstractAuthor's information

  This paper discusses a framework for governmental projects to enhance industrial capabilities through the lessons learned from the Japanese contractual practice of H3 launch vehicle, comparing with the NASA’s Commercial Orbit Transportation Service (COTS). In 1995, the research and development (R&D) of the H-IIA was started by a former body of JAXA, and each manufacturer was responsible for delivery as required. After twelve-times launches, the operation was privatized to Mitsubishi Heavy Industry, Ltd. (MHI). Concerning H3, MHI was selected as a R&D contractor and a launch provider. MHI established the H3 rocket system specification and responsible for delivering the first vehicle to JAXA in 2020, and JAXA is responsible for the total system including its launch base and the H3 flight demonstration. Such a framework gives MHI more creative freedom, but there can be a room for further clarification of the responsibilities. Coincidentally, such a framework between public and private entities is similar to that of the European new flagship launch vehicle, Ariane 6.
  Meanwhile in NASA’s COTS, partners are responsible for all of the development and operation but they are not required to deliver their vehicles to NASA, contrary to H3. It allows clear role allocation and companies’ maximum creativity. A series of contracts of the Commercial Resupply Services (CRS) after COTS is also remarkable to promote private investment, for example, around half of the total R&D cost is borne by private sectors. Also, cost accounting method does not seem to be applied for the price setting.
  The framework like H-2A is still necessary for high-risk R&D conducted by governmental agencies. It will be, however, necessary for projects, which aims at enhancing industrial capabilities through transferring the operations to the private sectors and encouraging innovation, to be taken different measures in relation to selection of prime contractor, delivery and payment in the development phase and to procurement of launch services in the operating phase.


Mizuki Tani-Hatakenaka
Adv. LL.M Student of Air and Space Law, Law School, Leiden University, Steenschuur 25, Leiden, 2311 ES, the Netherlands, tani.mizuki@jaxa.jp.
Article

South African female offenders’ experiences of the Sycamore Tree Project with strength-based activities

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 1 2018
Keywords Female offenders, positive psychology, Prison Fellowship, strength-based activities, Sycamore Tree Project (STP)
Authors Mariëtte Emmerentia Fourie and Vicki Koen
AbstractAuthor's information

  The aim of this study is to explore South African female offenders’ experiences of the Sycamore Tree Project (STP) with strength-based activities. A qualitative, explorative-descriptive research design was applied. The sample included nineteen female offenders who were purposively sampled. Data were collected through the world café method and thematically analysed. The results identify four main themes, namely experiences of STP with strength-based activities, new discoveries as a result of participation in the STP with strength-based activities, experiences of strength-based activities and recommendations regarding the STP with strength-based activities.


Mariëtte Emmerentia Fourie
Mariëtte Emmerentia Fourie is a Master in Positive Psychology, Africa Unit for Transdisciplinary Health Research, Faculty of Health Sciences, North-West University (Potchefstroom Campus), Potchefstroom, South Africa.

Vicki Koen
Vicki Koen is a Research Psychologist, Department of Psychology, North-West University (Mafikeng Campus), Mafikeng, South Africa. Contact author: Vicki Koen at 12976121@nwu.ac.za.

  In 2017, more than $3.9 billion of private capital was invested in commercial space companies. This represents, in a single year, more than half of the total amount of private investment during the preceding five years. The private space sector has also witnessed a dramatic increase in the number of investor participants. The industry continues to expand, and analysts predict that it will grow to a multi-trillion dollar industry in the next two decades. The industry is also witnessing rapidly falling launch prices – and as launch prices drop, the barrier to enter space also decreases. In addition to facilitating the expansion of existing space-based businesses, such as telecommunications and Earth observation, greater access to outer space opens the door for new entrants into fields such as space manufacturing, mining and tourism.
  Almost half of all investment in space companies since the year 2000, the vast majority of which was made within the last six years, has been from venture capital (“VC”) firms. VC investors seek eventually to monetize their investment by exiting through a sale of the company to a third party (usually an existing space industry player, but sometimes to another financial buyer) or through an initial public offering. Acquisitions by industry competitors are particularly common in the satellite sector, where established incumbents often look for outside innovation (for example, Terra Bella’s acquisition by Planet or DigitalGlobe’s acquisition by MDA). Furthermore, space activities are very costly, but benefit from economies of scale – evidenced by joint ventures between Lockheed and Boeing (United Launch Alliance) and between Airbus and Safran.
  In light of the increasing frequency of mergers and acquisitions (“M&A”) deal making in the space industry, this paper will examine publicly disclosed acquisition agreements governing certain prior deals in the industry in order to draw conclusions about the unique risks faced by commercial space acquirers and how they have sought to mitigate such risks. From diligence considerations to key terms of the acquisition agreements (such as the representations and warranties), this paper will provide practical insight into the most important considerations for private deals in this growing and rapidly changing industry.


Brendan Cohen
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, United States, bcohen@cgsh.com.
Article

Burgemeester (m/v) in de Lage Landen

Zelfde job? Zelfde rol? Zelfde vragen?

Journal Res Publica, Issue 3 2017
Keywords mayoralty, mayors, Flanders, Netherlands, institutional change, selection procedure
Authors Niels Karsten, Koenraad De Ceuninck and Herwig Reynaert
AbstractAuthor's information

  This article compares the mayoralties of the Netherlands and Flanders, with a particular focus on the changes since 2010. The results show that the mayors of these two historically and culturally connected Low Countries form particularly homogeneous groups of people. This has not changed much over the last few years. The role and function of mayors in both Flanders and the Netherlands, however, have gradually changed substantially. In particular, both mayors’ responsibilities in the field of safety and security have increased. At the same time, the two mayoralties show considerable differences. The Flemish mayor has long been and still is a far more political figure than the Dutch mayor is. The Dutch mayoral office, however, is politicising, which has resulted in more debate about its role in local government than in Flanders. The comparison shows how the local political culture can strongly influence how public offices take shape.


Niels Karsten
Niels Karsten, MA, is als universitair docent verbonden aan de Tilburg School of Governance. Hij doet vooral onderzoek naar lokaal politiek-bestuurlijk leiderschap. Als promovendus deed hij onderzoek naar de verantwoording door burgemeesters en wethouders van controversiële beslissingen. Tussen 2013 en 2014 was hij projectleider van een uitgebreid empirisch onderzoek naar het Nederlandse burgemeestersambt, dat resulteerde in het boek Majesteitelijk & Magistratelijk. Sindsdien is hij betrokken geweest bij verschillende onderzoeken naar politieke ambtsdragers in binnen- en buitenland. Over het Nederlandse burgemeestersambt publiceerde hij onder andere in Bestuurswetenschappen, Lex Localis, Leadership en het Oxford Handbook of Political Leadership.

Koenraad De Ceuninck
Koenraad De Ceuninck is als docent verbonden aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is lid van het Centrum voor Lokale Politiek. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen zijn schaal en lokale politiek, gemeentelijke fusies en hervormingen op lokaal niveau. Zijn doctoraatsonderzoek was een studie naar de politieke besluitvorming tijdens de gemeentelijke fusies in België in 1976. Hij publiceert rond meerdere onderwerpen met betrekking tot lokaal beleid en lokale politiek. Hij is betrokken bij het vak Actuele vraagstukken van de lokale politiek en is verantwoordelijk voor de stages binnen de opleiding politieke wetenschappen.

Herwig Reynaert
Herwig Reynaert is als gewoon hoogleraar verbonden aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is voorzitter van het vakgebied Lokale en Regionale Politiek en voorzitter van het Centrum voor Lokale Politiek. Sinds 2009 is hij decaan van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Hij publiceerde als auteur en/of coauteur tientallen boeken, wetenschappelijke artikels en hoofdstukken in boeken. Zijn publicaties hebben vooral de lokale politiek als onderwerp. Tevens is hij organisator van zowel nationale als internationale congressen over (vergelijkende) lokale politiek. Hij doceert de vakken lokale politiek, actuele vraagstukken van de lokale politiek, interne Belgische politiek en Belgische binnenlandse politiek. Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke redactieraden.
Practice

Participatieland

Journal Res Publica, Issue 3 2017
Authors Jan van Zanen
Author's information

Jan van Zanen
Jan van Zanen is burgemeester van de gemeente Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG).
Article

Domineren Brussel en Den Haag ook de Dorpsstraat?

Nationale en lokale determinanten van het succes van nationale partijen bij de Nederlandse en Vlaamse gemeenteraadsverkiezingen

Journal Res Publica, Issue 3 2017
Keywords second-order elections, municipal elections, local politics
Authors Sofie Hennau, Ramon van der Does and Johan Ackaert
AbstractAuthor's information

  This article investigates to what extent national and/or local factors influence the performance of national parties in the most recent Flemish and Dutch municipal elections of, respectively, 2012 and 2014.
  Our analyses underscore the impact of local factors on the municipal election results, both in Flanders and in the Netherlands. The number of parties and previous election results have a negative effect on the vote share of national political parties. Contrary to the expectations, participation in local government does not have any influence on the national lists’ elections results.
  Although local factors have to be taken into account to get a better estimation of the performance of national lists in municipal elections, national factors have significant effects as well. Parties doing well at the national elections, are less successful at the local level.


Sofie Hennau
Sofie Hennau is postdoctoraal onderzoeker aan de faculteit Rechten van de UHasselt. Zij doet onderzoek naar lokale institutionele hervormingen en lokale politiek.

Ramon van der Does
Ramon van der Does is werkzaam als onderwijs- en onderzoeksassistent aan de Universiteit Leiden. Ook doet hij zelfstandig onderzoek naar deliberatie, politieke participatie en lokale verkiezingen.

Johan Ackaert
Johan Ackaert is hoogleraar en decaan van de faculteit Rechten van de UHasselt. Zijn onderzoek richt zich op lokaal beleid en lokale politiek.
Showing 1 - 20 of 70 results
« 1 3 4
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.