Search result: 4 articles

x

Derk Venema
Derk Venema is docent Algemene Rechtswetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen.

Carel Smith
Carel Smith is Associate Professor of Legal Philosophy at Leiden University.

Derk Venema
Derk Venema is Assistant Professor of Legal Philosophy at Radboud University, Nijmegen.
Book Review

Access_open Marjanne Termorshuizen-Arts, Juridische semantiek. Een bijdrage tot de methodologie van de rechtsvergelijking, de rechtsvinding en het juridisch vertalen (diss. Leiden).

Nijmegen:Wolf Legal Publishers 2003, 343 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords legaliteitbeginsel, model, vertaling, CD-rom, delinquent, rechtszekerheidsbeginsel, arts, auteur, doelmatigheid, misdrijf
Authors D. Venema

D. Venema
Article

Access_open Van Apeldoorns <i>Inleiding</i> en de flexibiliteit van open rechtsvormen

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2003
Keywords strafrecht, eigendom, rechtspraak, subjectief recht, uitgave, democratie, gemeenschapsbelang, absoluut recht, bestuurder, idee
Authors D. Venema

D. Venema
Showing all 4 results
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.