Search result: 2762 articles

x

  Piketmediation is een vorm van mediation naast rechtspraak maar dan in de vorm van een pressure-cooker. Typerend voor piketmediation is dat de mediation plaatsvindt in het gerechtsgebouw en dat in beginsel direct na het eerste gesprek een terugkoppeling plaatsvindt aan de rechter. Het doel van piketmediation is om een verdere escalatie van het conflict te beperken en partijen een dienst te bieden waardoor zij snel tot een oplossing kunnen komen. Piketmediation wordt veelal aangeboden in de voorlopige voorzieningenprocedure.
  In opdracht van de Raad voor de rechtspraak is empirisch onderzoek uitgevoerd binnen het Amsterdams Centrum voor Familie & Recht (ACFL) van de Vrije Universiteit Amsterdam. In dit onderzoek zijn verschillende aanbiedingsvormen van piketmediation geëvalueerd die worden aangeboden door zeven gerechten: in een aantal gerechten zijn piketmediation pilots uitgevoerd en in andere is piketmediation reeds een reguliere werkwijze is geworden. In totaal zijn er 120 dossiers gescoord, 39 interviews afgenomen en een expertmeeting gehouden met 14 professionals. De bevindingen uit het dossieronderzoek, de interviews en de expertmeeting tezamen hebben geleid tot een algemeen rapport over de best practices en knelpunten van piketmediation met enkele aanbevelingen betreffende vormen van piketmediation die goed blijken te werken in de praktijk.
  ---
  Picket mediation (in Dutch: piketmediation) is a form of mediation which runs alongside normal court procedures, and is held in a pressure-cooker-like environment. It typically takes place in the courthouse and in principle, the outcome of the mediation is reported back to the judge after the first session. Such mediation is intended to limit any further escalation of a conflict and also to offer parties a service with which they can quickly resolve a situation themselves. Picket mediation is often offered in the provisional provisions procedure.
  At the request of The Council for the Judiciary, an empirical study of picket mediation was conducted by the Amsterdam Center for Family & Law (ACFL) of the VU University Amsterdam. Various forms of picket mediation as offered by seven courts were evaluated in this study. While some courts are conducting picket mediation pilots, others already have implemented picket mediation as a regular procedure. For this study a total of 120 files were scored, 39 interviews were conducted and an expert meeting was held with 14 professionals. The combined findings from these events have led to a general report on the best practices and challenges of picket mediation. A number of recommendations regarding forms of picket mediation that appear to work well in practice are additionally included.


mr. Daniëlle Brouwer
Daniëlle Brouwer is advocate bij bureau Brandeis.

mr. Eva de Jong
Eva de Jong is advocate bij SmeetsGijbels advocaten.

prof. mr. Lieke Coenraad
Lieke Coenraad, Vrije Universiteit Amsterdam.

prof. mr. Masha Antokolskaia
Masha Antokolskaia, Vrije Universiteit Amsterdam.
Article

Control in International Law

Journal African Journal of International Criminal Justice, Issue 1 2019
Keywords Effective / overall control, international human rights law, international criminal law, responsibility of states, statehood
Authors Joseph Rikhof and Silviana Cocan
AbstractAuthor's information

  The concept of control has permeated various disciplines of public international law, most notable international criminal law, international humanitarian law, international human rights law and the law of statehood as well as the law of responsibility for states and international organizations. Often this notion of control has been used to extend the regular parameters in these disciplines to capture more extraordinary situations and apply the same rules originally developed within areas of law, such as the application of the laws of war to occupation, the rules of human rights treaties to extraterritorial situations or state responsibility to non-state actors. This article will examine this notion of control in all its facets in international law while also addressing some of its controversies and disagreements in the jurisprudence of international institutions, which have utilized this concept. The article will then provide an overview of its uses in international law as well as its overlap from one discipline to another with a view of providing some overarching observations and conclusions.


Joseph Rikhof
Joseph Rikhof is an adjunct professor at the Common Law Faculty of the University of Ottawa.

Silviana Cocan
Silviana Cocan holds a double doctoral degree in international law from the Faculty of Law of Laval University and from the Faculty of Law and Political Science of the University of Bordeaux.
Article

Delimiting Deportation, Unlawful Transfer, Forcible Transfer and Forcible Displacement in International Criminal Law

A Jurisprudential History

Journal African Journal of International Criminal Justice, Issue 1 2019
Keywords International criminal law, theory of international law, crimes against humanity, deportation, unlawful or forcible transfer
Authors Ken Roberts and James G. Stewart
AbstractAuthor's information

  The forced displacement of civilian populations is an issue of significant global concern and a subject of extensive legal debate. In international criminal law, forced displacement is criminalized by a complex network of distinct but overlapping offences. These include the Crimes Against Humanity of deportation, forcible transfer, persecution and other inhumane acts, and the grave breach of the Geneva Conventions of ‘unlawful deportation or transfer’. International courts and tribunals have been inconsistent in the adoption of these crimes in their statues and in their subsequent interpretation, making it all the more difficult to distinguish between them. The jurisprudential history of these crimes is lengthy and not without controversy, highlighted by inconsistent judicial approaches. In this article, we offer a critical jurisprudential history of these displacement crimes in international criminal law.
  In particular, we focus on the case law emanating from the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, a court that comprehensively addressed crimes associated with ethnic cleansing, a characteristic feature of that conflict, with the result that displacement was a central focus of that court. We set out our jurisprudential history in chronological order, beginning with the earliest inceptions of displacement crimes at the ICTY and then tracing their development toward the establishment of a consensus. Our hope is that the article sheds light on the development of these offences, informs future debate, and acts as a useful template for those seeking to understand how these crimes may have a role to play in future international jurisprudence.


Ken Roberts
Ken Roberts is Senior Legal Officer, International, Impartial and Independent Mechanism (Syria).

James G. Stewart
James G. Stewart is Associate Professor, Allard School of Law, University of British Columbia.
Discussion

Access_open Tegen academische reservaten. Pleidooi voor een ‘leesbare’ rechtsfilosofie

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords interdisciplinariteit, wijsbegeerte van het recht, wetenschapspolitiek, rechtsfilosofie, rechtenstudie
Authors Niels Graaf
AbstractAuthor's information

  De wijsbegeerte van het recht, ooit koningin der rechtswetenschap, is onderdeel geworden van de juridische ‘perspectiefvakken’. Daarmee is het risico ontstaan dat uiteindelijk het ‘perspectiefvak’ dat het beste aansluit bij de wetenschap van het positieve recht (institutioneel) zegeviert. Academische l’art pour l’art in de zin dat een subdiscipline als de wijsbegeerte van het recht zich in een afgeschermde traditie opsluit, moet daarom worden voorkomen. Tegelijkertijd is het zaak dat perspectiefvakken niet alleen hun argumentatie verrijken en schrijven voor een groter lezerspubliek, maar zich ook duidelijker naar de buitenwereld presenteren als niet inwisselbaar, maar complementair.


Niels Graaf
Niels Graaf is promovendus Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht.
Human Rights Literature Reviews

Hungary

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Authors Alexandra Sipos PhD
Author's information

Alexandra Sipos PhD
PhD student, Doctoral School of Sociology, Faculty of Social Sciences at Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary.
Article

The Smuggling of Migrants across the Mediterranean Sea

A Human Rights Perspective

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Keywords smuggling, refugees, migration, readmission, interceptions
Authors J. Shadi Elserafy LL.M.,
AbstractAuthor's information

  Irregular migration by sea is one of the most apparent contemporary political issues, and one that entails many legal challenges. Human smuggling by sea is only one aspect of irregular migration that represents a particular challenge for States, as sovereignty and security interests clash with the principles and obligations of human rights and refugee law. In dealing with the problem of migrant smuggling by sea, States have conflicting roles, including the protection of national borders, suppressing the smuggling of migrants, rescuing migrants and guarding human rights.
  The legal framework governing the issue of migrant smuggling at sea stems not only from the rules of the law of the sea and the Smuggling Protocol but also from rules of general international law, in particular human rights law and refugee law. The contemporary practice of States intercepting vessels engaged in migrant smuggling indicates that States have, on several occasions, attempted to fragment the applicable legal framework by relying on laws that allow for enhancing border controls and implementing measures that undermine obligations of human rights and refugee law. This article seeks to discuss the human rights dimension of maritime interception missions and clarify as much as possible the obligations imposed by international law on States towards smuggled migrants and whether or not these obligations limit the capacity of States to act.


J. Shadi Elserafy LL.M.,
LL.M., Judge/Counselor at The Egyptian Council of State (The Higher Administrative Court of Justice).
Article

The Right of Appeal against a Decision on Disciplinary Liability of a Judge

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Keywords disciplinary proceedings, scope of judicial review, standard of judicial review, remedial measures
Authors Taras Pashuk PhD
AbstractAuthor's information

  This article deals with the questions of scope and the standard of judicial review of a disciplinary decision against a judge. It further addresses the issue of remedial powers, which should be granted to the reviewing authority in this type of cases. It is suggested that the scope of judicial review of a disciplinary decision against a judge should extend to questions of law, fact and discretion. What actually varies is the depth of review or, more precisely, the standards of review and the corresponding level of deference, which must be demonstrated to the primary decision-making authority. It is further suggested that there are several factors that have influence on the formation of the standards of review: the institutional, procedural and expertise factors. As to the remedial capacity, the reviewing court should be provided with the competence to apply adequate remedial measures. The reviewing court should be able to effectively eliminate the identified shortcomings in the proceedings before the first-instance authority. For the effective protection of the rights at issue, it may be important for the reviewing court not only to repeal the decision subject to review, but also take other remedial measures. The legitimacy and necessity for applying particular remedial action should be established by taking into account the same institutional, procedural and expertise factors.


Taras Pashuk PhD
PhD (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine), lawyer at the Registry of the European Court of Human Rights. This article has been written in personal capacity, and the thoughts expressed in it cannot be attributed to any Council of Europe body.
Human Rights Literature Reviews

Estonia

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Authors Ingrid Kauler LLM
Author's information

Ingrid Kauler LLM
LLM (Advanced) on European and International Human Rights Law, Leiden University; Lawyer; Lecturer on EU Law, Tallinn University School of Governance, Law and Society; Study and Program Administrator for Master’s programmes in Law, Faculty of Law, Economics and Finance, University of Luxembourg.
Article

On Lessons Learned and Yet to Be Learned

Reflections on the Lithuanian Cases in the Strasbourg Court’s Grand Chamber

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Keywords human rights, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, Lithuania
Authors Egidijus Kūris
Abstract

  During the two-and-a-half decades while Lithuania has been a party to the European Convention on Human Rights, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights has decided five Lithuanian cases. They all (perhaps but one) raised controversial issues not only of law but also of those pertaining to matters non-legal: psychology, politics, history and so on. There had been follow-ups to most of them, allowing for consideration as to the merits and disadvantages of the respective judgments. These cases are narrated on in their wider-than-legal context and reflected upon from the perspective of their bearing on these issues and of the lessons they taught both to Lithuania, as a respondent State, and to the Court itself.


Egidijus Kūris
Article

Reasoning in Domestic Judgments in New Democracies

A View from Strasbourg

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Keywords European Court of Human Rights, Article 6, new democracies, reasoning in domestic judgments
Authors Dragoljub Popović
AbstractAuthor's information

  One of the shortcomings in the functioning of the justice systems in new democracies consists of insufficient reasoning in judgments. The European Court of Human Rights (Court) had to deal with the issue in cases in which applicants invoked Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Convention). The Court’s case law developments concerning the issue are analysed in this article. The general rule emerged in leading cases and was subsequently followed. It says there is an obligation incumbent on national courts to provide reasons for their judgments. Therefore, insufficient reasoning in a judgment given at the domestic level of jurisdiction provides grounds for finding a violation of Article 6 of the Convention. The problem of lack of adequate reasoning in domestic judgments has been given attention among scholars, judges and practising lawyers in new democracies. The Court’s jurisprudence provides guidance to solutions aimed at improvement of the administration of justice in those countries, which are Member States of the Convention.


Dragoljub Popović
Former judge of the ECtHR, attorney-at-law at the Belgrade Bar, professor of law at Union University (Belgrade, Serbia) and a visiting professor at Creighton University (Omaha, NE, USA).
Human Rights Practice Reviews

Albania

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Authors Anisia Mandro LLM
Author's information

Anisia Mandro LLM
Anisia Mandro (European Union Law - LLM), Legal Researcher and Legal Adviser in the area of competition law, data protection, and human rights; Consultant in approximation of national legislation with EU acquis Communautaire.
Article

Primus Inter Pares? In Search of ‘Fundamental’ Human Rights

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Keywords hierarchy, jus cogens, International Court of Justice, European Court of Human Rights, Inter-American Court of Human Rights
Authors Julia Kapelańska-Pręgowska
AbstractAuthor's information

  International human rights law is one of the most developed and codified regimes (branches) of public international law. Since 1948 and the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, the number and scope of human rights standards evolved considerably. Prima facie this tendency reflects a generally positive phenomenon and is driven by the human rights approach in international law, but at the same time it may raise questions of the system’s efficiency, internal coherence, hierarchy of rights and mechanisms of protection and monitoring. Against the richness of human rights standards, designations such as ‘fundamental’, ‘essential’, ‘basic’, ‘crucial’ or ‘core’ are being used and ascribed to diverse concepts (inter alia, customary international human rights, erga omnes obligations, non-derogable rights, jus cogens or absolute rights). The article explores the provisions of general human rights instruments – the UDHR, the two Covenants and regional treaties, as well as relevant case-law of the ICJ, ECtHR and IACtHR in search of a definition and catalogue of fundamental human rights.


Julia Kapelańska-Pręgowska
Chair of Human Rights, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland.

  This was a case alleging detrimental treatment for whistleblowing brought by an employee working outside the UK against two co-workers also working abroad in the same location. The Court of Appeal (CA) ruled that there was no jurisdiction for the Employment Tribunal (ET) to hear the claim in relation to personal liability of the co-workers because they were outside the scope of UK employment law. The CA’s judgment potentially has implications for other types of claim brought by UK employees posted abroad where similar personal liability provisions apply, such as discrimination and harassment.


Richard Lister
Richard Lister is a Managing Practice Development Lawyer at Lewis Silkin LLP.
Pending Cases

Case C-314/19, Transfer of undertakings

R.C.C. – v – M.O.L., reference lodged by the Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spain) on 16 April 2019

Journal European Employment Law Cases, Issue 3 2019
Keywords Transfer of undertakings
Abstract

Pending Cases

Case C-310/19 (P), Miscellaneous

Boudewijn Schokker – v – European Aviation Safety Agency (EASA), Appeal against the order of the General Court (Eighth Chamber) on 8 February 2019 in Case T-817/17

Journal European Employment Law Cases, Issue 3 2019
Keywords Miscellaneous
Abstract

Showing 1 - 20 of 2762 results
« 1 3 4 5 6 7 8 9 49 50
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.