Search result: 47 articles

x

Lukas van den Berge
Lukas van den Berge is assistent professor of legal theory at Utrecht University.
Article

Access_open De gewetensbeslissing in Scholtens rechtsmethodologie

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2021
Keywords Geweten, feiten, Scholten, Kierkegaard, naastenliefde
Authors Jos Vleugel
AbstractAuthor's information

  The role that Paul Scholten assigns to conscience in his legal methodology still leads to heated discussions in literature after almost 100 years. Recognizing that in case law the conscience of the judge can be of decisive importance is apparently problematic. It would facilitate political court rulings, make judicial judgment uncontrollable and could be arbitrary for the parties to the legal dispute. Not only Scholten’s view on the role of conscience in judicial decision making is “a stumbling block”. At least as great is the fuss about his representation of conscience. Only Christian lawyers could identify with this. This article attempts to shed new light on the above points of criticism by drawing attention to the following aspects of Scholten’s legal methodology: the role of the facts in establishing the law, the nature of the legal judgment and finally the grounds on which conscience may be determined.


Jos Vleugel
Jos Vleugel is universitair docent staatsrecht aan de Universiteit Utrecht.
Article

Access_open How Far Should the State Go to Counter Prejudice?

A Positive State Obligation to Counter Dehumanisation

Journal Erasmus Law Review, Issue 3 2020
Keywords prejudice, soft paternalism, empathy, liberalism, employment discrimination, access to goods and services
Authors Ioanna Tourkochoriti
AbstractAuthor's information

  This article argues that it is legitimate for the state to practice soft paternalism towards changing hearts and minds in order to prevent behaviour that is discriminatory. Liberals accept that it is not legitimate for the state to intervene in order to change how people think because ideas and beliefs are wrong in themselves. It is legitimate for the state to intervene with the actions of a person only when there is a risk of harm to others and when there is a threat to social coexistence. Preventive action of the state is legitimate if we consider the immaterial and material harm that discrimination causes. It causes harm to the social standing of the person, psychological harm, economic and existential harm. All these harms threaten peaceful social coexistence. This article traces a theory of permissible government action. Research in the areas of behavioural psychology, neuroscience and social psychology indicates that it is possible to bring about a change in hearts and minds. Encouraging a person to adopt the perspective of the person who has experienced discrimination can lead to empathetic understanding. This, can lead a person to critically evaluate her prejudice. The paper argues that soft paternalism towards changing hearts and minds is legitimate in order to prevent harm to others. It attempts to legitimise state coercion in order to eliminate prejudice and broader social patterns of inequality and marginalisation. And it distinguishes between appropriate and non-appropriate avenues the state could pursue in order to eliminate prejudice. Policies towards eliminating prejudice should address the rational and the emotional faculties of a person. They should aim at using methods and techniques that focus on persuasion and reduce coercion. They should raise awareness of what prejudice is and how it works in order to facilitate well-informed voluntary decisions. The version of soft paternalism towards changing minds and attitudes defended in this article makes it consistent with liberalism.


Ioanna Tourkochoriti
Ioanna Tourkochoriti is Lecturer Above the Bar, NUI Galway School of Law.
Article

Access_open Legal and Political Concepts as Contextures

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2020
Keywords Concepts, Contextualism, Essentially Contested Concepts, Legal Theory, Freedom
Authors Dora Kostakopoulou
AbstractAuthor's information

  Socio-political concepts are not singularities. They are, instead, complex and evolving contextures. An awareness of the latter and of what we need to do when we handle concepts opens up space for the resolution of political disagreements and multiplies opportunities for constructive dialogue and understanding. In this article, I argue that the concepts-as-contextures perspective can unravel conceptual connectivity and interweaving, and I substantiate this by examining the ‘contexture’ of liberty. I show that the different, and seemingly contested, definitions of liberty are the product of mixed articulations and the development of associative discursive links within a contexture.


Dora Kostakopoulou
Dora Kostakopoulou is a member of the Scientific Committee of the Fundamental Rights Agency of the EU and Professor of European Union Law, European Integration and Public Policy at Warwick University.

  This article relies on the premise that to understand the significance of Open Access Repositories (OARs) it is necessary to know the context of the debate. Therefore, it is necessary to trace the historical development of the concept of copyright as a property right. The continued relevance of the rationales for copyright interests, both philosophical and pragmatic, will be assessed against the contemporary times of digital publishing. It follows then discussion about the rise of Open Access (OA) practice and its impact on conventional publishing methods. The present article argues about the proper equilibrium between self-interest and social good. In other words, there is a need to find a tool in order to balance individuals’ interests and common will. Therefore, there is examination of the concept of property that interrelates justice (Plato), private ownership (Aristotle), labour (Locke), growth of personality (Hegel) and a bundle of rights that constitute legal relations (Hohfeld). This examination sets the context for the argument.


Nikos Koutras
Postdoctoral Researcher, Faculty of Law, University of Antwerp.
Article

Access_open Het 100-jarige bestaan van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords oprichting, doelstelling, band met de rechtspraktijk, rechtsfilosofie en rechtstheorie, internationalisering (van Duits naar Engels)
Authors Corjo Jansen
AbstractAuthor's information

  De Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts (VWR) is opgericht op 28 december 1918. Zij had tot doel de studie van de rechtsfilosofie en het maatschappelijk leven. Deze studie moest tevens relevant zijn voor de rechtspraktijk. Vanaf haar oprichting kende de VWR een sterke internationale oriëntatie, aanvankelijk gericht op Duitsland, later vooral op het Verenigd Koninkrijk en de VS. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw beleefde de VWR wat betreft belangstelling en ledenaantal haar hoogtepunt. In 2016 besloot zij – na een gestage neergang – de band met de Nederlandstalige (praktijk)jurist weer aan te halen.


Corjo Jansen
Corjo Jansen is hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht en voorzitter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Book Review

Access_open Lukas van den Berge, Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding. Naar een relationeel bestuursrecht

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2019
Keywords autonoom bestuursrecht, relationeel bestuursrecht, wederkerige rechtsbetrekking, publiekrecht, privaatrecht
Authors Richard Neerhof
Author's information

Richard Neerhof
Richard Neerhof is hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder normalisatie, certificatie en accreditatie, aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Article

Access_open De dialectiek bij Paul Scholten: haar aard, oorsprong en bronnen

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2019
Keywords Paul Scholten, dialectiek, existentialisme, Artificiële Intelligentie, ethische theologie
Authors Wim Borst
AbstractAuthor's information

  Een bekend kenmerk van Scholtens beschouwingswijze was zijn dialectiek.
  Langemeijer heeft de aard ervan scherp geduid, maar erkend in het duister te tasten over haar oorsprong en bronnen. Hegel en Barth komen niet in aanmerking. Ik wijs op de betekenis die de theoloog P.D. Chantepie de la Saussaye (1848-1920) gehad kan hebben voor de ontwikkeling van Scholtens denken, zowel inhoudelijk als qua dialectiek. Sommige contemporaine auteurs lijken Scholten schatplichtig te achten aan Kierkegaard; ik acht dat te speculatief. Moderne digitale technologie opent potentieel grote mogelijkheden voor de toepassing van computers en artificiële intelligentie (AI) in de rechtspleging. Scholtens dialectiek stelt ons voor fundamentele rechtsfilosofische vragen ten aanzien van de mogelijkheid en wenselijkheid van ‘rechtspraak door computers’.


Wim Borst
Wim Borst is beleidsadviseur op het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Article

Access_open De tijd van gewortelde vreemdelingen

Een filosofische analyse van tijd en worteling als grond voor verblijfsaanspraken van vreemdelingen

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2019
Keywords migratierecht, vreemdelingen, tijd, identiteit, vanzelfsprekend worden
Authors Martijn Stronks
Abstract

  In dit artikel wordt langs wijsgerige weg de verhouding tussen tijd, identiteit en het verlenen van (sterkere) verblijfsaanspraken aan migranten onderzocht en verhelderd door een nieuwe betekenis van de term worteling voor te stellen. Want wat is worteling nu eigenlijk? Het is de relatie tussen menselijke tijd, worteling en het migratierecht die in dit artikel filosofisch wordt uitgediept. Dit om te verklaren waarom we in het migratierecht vreemdelingen in het algemeen na verloop van tijd sterkere aanspraken verlenen. In dit artikel wordt betoogd dat het verblijf van vreemdelingen op het grondgebied ervoor zorgt dat hun leven aldaar na verloop van tijd een vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van hun identiteit, en van het leven van anderen. Het is dit vanzelfsprekend worden van mensen door de tijd dat de grond is voor het bestaan van formele tijdscriteria voor insluiting in het migratierecht.


Martijn Stronks
Article

Restorative justice as empowerment: how to better serve the goals of punitive retribution

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 2 2018
Keywords Restorative justice, retributive punishment, empowerment of victims, restoring dignity and autonomy in survivors of crime
Authors Theo van Willigenburg
AbstractAuthor's information

  Restorative justice practices are applied only to the margins of criminal justice systems. These systems generally punish the wrongdoer in order to give him his ‘just desert’. For restorative justice to be more attractive, we need to understand why punitive retribution is such a powerful motive. If the scales of justice are out of balance because of suffering inflicted (to the offended), why would the infliction of more suffering (to the offender) bring redemption? It is argued that much of the sting of being harmed by an offender derives from the identity implications of the act. Punitive retribution may satisfy short-lasting vindictive desires, but its main symbolic function is to restore the victim’s self-image and dignity by humiliating the perpetrator. This is done in a notoriously indirect and ineffective way, though. It is argued that restorative justice can do much better, if it is understood in terms of empowering the offended. This involves procedures that restore the victim’s autonomy, prestige and self-confidence. Apart from bringing the offended back into the driver’s seat of the process, restorative justice empowers the survivors of crime by helping them face offenders, face themselves and face their community. Restorative justice is not only much more rewarding than punitive retribution, it also provides better ways of communicating personal and public disapproval of crime.


Theo van Willigenburg
Theo van Willigenburg is resident research fellow at VU University Amsterdam and director of the Kant Academy, Utrecht (The Netherlands). Contact author: vanwilligenburg@kantacademy.nl.

Lukas van den Berge
Lukas van den Berge is assistant professor of legal theory at the Erasmus University Rotterdam.
Article

Access_open De nominalistische theorie van de rechtssubjecten

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2017
Keywords rechtssubject, natuurlijk persoon, rechtspersoon, staat, orgaan
Authors Robert Jan Witpaard
AbstractAuthor's information

  In dit artikel presenteer ik een nieuwe ‘nominalistische’ theorie van de rechtssubjecten en laat ik zien waarom geen van de tot nu gepresenteerde theorieën de toets der kritiek kan doorstaan. Het artikel valt uiteen in een constructief en een kritisch deel. In het constructieve deel presenteer ik eerst de nominalistische theorie van de rechtssubjecten. Deze theorie richt zich op de persoonlijke elementen van het rechtssysteem en begrijpt rechtspersonen en organen als namen die uitsluitend bestaan binnen het rechtssysteem. In het kritische deel presenteer ik vervolgens een overzicht van de tot nu toe verdedigde theorieën van de rechtspersoon. Het gaat daarbij respectievelijk om de sociaal-biologische of organische leer, de sociologische leer, de sociologisch-juridische leer, de fictieleer en de leer van het (gepersonifieerde) normencomplex. Aan de hand van enkele algemeen geaccepteerde kenmerken van de rechtspersoon laat ik ten slotte zien waarom geen van deze alternatieve theorieën de toets der kritiek kan doorstaan.


Robert Jan Witpaard
Mr. dr. Robert Jan Witpaard is jurist bij de Afdeling Verdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Article

Access_open The Erosion of Sovereignty

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2016
Keywords sovereignty, state, Léon Duguit, European Union, Eurozone
Authors Martin Loughlin
AbstractAuthor's information

  This article presents an account of sovereignty as a concept that signifies in jural terms the nature and quality of political relations within the modern state. It argues, first, that sovereignty is a politico-legal concept that expresses the autonomous nature of the state’s political power and its specific mode of operation in the form of law and, secondly, that many political scientists and lawyers present a skewed account by confusing sovereignty with governmental competence. After clarifying its meaning, the significance of contemporary governmental change is explained as one that, in certain respects, involves an erosion of sovereignty.


Martin Loughlin
Martin Loughlin is Professor of Public Law at the London School of Economics and Political Science and EURIAS Senior Fellow at the Freiburg Institute of Advanced Studies (FRIAS).
Article

Access_open The Justification of Basic Rights

A Response to Forst

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2016
Keywords Basic rights, Justification, Kant
Authors Glen Newey
AbstractAuthor's information

  This paper responds to Rainer Forst’s article ‘The Justification of Basic Rights’. I argue that Forst's main thesis is difficult to pin down, partly because it is formulated in significantly distinct ways at numerous points. I offer a possible formulation of the argument but note that this encapsulates a fallacy; I further argue that his inference of the basic rights seems to imply an over-moralisation of social life and that his argument does not distinguish rights with discretionary and non-discretionary content. Then I query Forst’s claim that a right to justification is a condition of engaging in justificatory discourse. This leads to the conclusion that what goes into the process of justification, including who figures in the discursive community, are irreducibly political questions, whose answers cannot be convincingly specified antecedently by a form of moral legislation. I argue that actual discursive processes allow for considerably more contingency and contextual variability than Forst’s construction acknowledges. This extends, as I suggest in conclusion, to the idea that content can be specified via the Kantian notion that acceptability requires the ‘containment’ of an actor's ends by another, such as an affected party.


Glen Newey
Glen Newey is professor of Political Philosophy and Ethics at Leiden University.

Wouter de Been
Wouter de Been is in 2005 cum laude gepromoveerd bij Willem Witteveen aan de Tilburg Law School met een proefschrift over het Amerikaanse rechtsrealisme. Zijn proefschrift is in 2008 gepubliceerd bij de Stanford University Press onder de titel Legal Realism Regained. Hij was co-redacteur en co-auteur van de bundel Crossroads in New Media, Identity and Law, die in 2015 werd uitgebracht door Palgrave, en co-redacteur van de bundel Facts and Norms in Law, die in 2016 zal uitkomen bij Edward Elgar.
Article

Transformative Experience, Conflict Resolution and Sustained Dialogue

Journal International Journal of Conflict Engagement and Resolution, Issue 2 2015
Keywords conflict resolution, transformation, attitude change, adult learning, sustained dialogue
Authors Philip D. Stewart and Nissa Shamsi
AbstractAuthor's information

  The roots of conflict, whether international, community or interpersonal, are most often expressed in antagonistic attitudes or perspectives towards ‘the other’. Such attitudes frequently are deeply embedded and resistant to change. Yet lasting resolution of conflict is difficult, if not impossible, unless such attitudes of hatred, mistrust and anger can be addressed. This article begins with insights from science that shows that transformation of such perceptions under certain circumstances can occur. We then describe a well-tested but little known approach to conflict resolution whose design embodies these insights to transform conflicted relationships into more constructive ones. It is only through such transformation of perceptions, attitudes and relationships that the parties themselves become capable of constructively dealing with the economic, social and political issues in the conflict. This approach is called Sustained Dialogue. Sustained Dialogue has its roots in a high-level, U.S.–Soviet, now U.S.–Russia, dialogue, known as the Dartmouth Conference, which first met at Dartmouth College in 1960 and held its 137th session in October 2015. Its focus on transformation of relationships enables Sustained Dialogue to be effective in addressing a very wide range of conflicts, from a civil war in Tajikistan, to tensions between Israeli Arabs and Jews, to ethnic and racial tensions on 60 college campuses around the world and to intracommunity and intrainstitutional conflicts. Sustained Dialogue identifies five components of relationship: identity, interests, power, perceptions, misperceptions and stereotypes, as well as patterns of interaction. Moderators use these five elements not only to understand the nature of a conflict but also to guide the dialogue in ways that encourage transformative experiences. This takes time and occurs throughout the five stages of the process: deciding to engage, mapping relationships and naming problems, probing problems and relationships, scenario building as well as acting and learning together. The Sustained Dialogue Institute in Washington DC trains and encourages the use of this method. To provide the reader with a fuller sense of what this transformation process looks like and some of the results achieved, this article concludes with several illustrations from various kinds of conflicts.


Philip D. Stewart
Philip D. Stewart is Professor (Emeritus) at the Ohio State University.

Nissa Shamsi
Nissa Shamsi is a recent college graduate and former research assistant at the Sustained Dialogue Institute.
Article

The Penal Law of the Foe Revisited

Politically Overcoming Liberalism or Trivially Regressing to State’s Glorification?

Journal European Journal of Law Reform, Issue 1 2015
Keywords penal law of the foe, normativity, person, imputation, liberalism
Authors Charis Papacharalambous
AbstractAuthor's information

  The ‘Penal Law of the Foe’ has already a long history behind it. The present article examines its basic genealogical sources and deals with the quintessence of the critique exerted against it; it is submitted that the wholesale rejection of the concept betrays that a liberal premise as to political constitution of the commons as well as of the nature of criminal system is falsely taken for granted. Crucial instead seem to be the ambiguity of the spiritual heritage of Enlightenment concerning what personhood can imply for the law discourse as well as the normativity inherent in criminal objective imputation within our post-modern condition. It is argued that the very benefit of the concept lies in its implicit political character. This could possibly make it appropriate for a criminal law policy inspired from a democratic republican spirit and aiming at the protection of the most vulnerable, thus tending to strive against the neo-liberal and anti-social erosion of modern societies. This presupposes however that the authoritarian and politically static elements of the concept be clearly displayed as theoretical shortcomings.


Charis Papacharalambous
Asst. Prof. in Criminal Law, Law Dept., University of Cyprus; PhD in Penal Law and Law Theory (Goethe University, Frankfurt am Main).

Sanne Taekema
Sanne Taekema is Professor of Jurisprudence, Erasmus School of Law, Erasmus University of Rotterdam. Her current research is oriented to the rule of law in a global context and to methodological and conceptual issues pertaining to interdisciplinary rule of law.

Bart van Klink
Bart van Klink is Professor of Legal Methodology at the VU University Amsterdam.

  The Versailles Treaty (Art. 227) called for the prosecution of Wilhelm II, the German ex-Kaiser. Because of the refusal of the Dutch Government to surrender Wilhelm, a trial never took place. This paper tries to elaborate some questions concerning this possible trial. What was the background of the said Treaty paragraph? What would have happened when Wilhelm had been surrendered? Based on a report of a special committee to the peace conference, the possible indictment is discussed. The authors try to elaborate some thoughts for answering the question about Wilhelm’s criminal responsibility, especially as author of the war (‘ius ad bellum’) by starting an aggressive war and/or by violating the neutrality of Belgium and Luxemburg. Wilhelm’s possible responsibility for violations of the ‘ius in bello’ (laws and customs of war) in Belgium, France, and Poland and/or by ordering an unlimited submarine war is discussed as well. It is concluded that it would have been very difficult for the tribunal to have Wilhelm find criminal responsible for the indictment, except for the violation of the neutrality of Belgium and Luxemburg. But then, the tribunal would have been obliged to answer fundamental questions about the command responsibility of Wilhelm. From a point of view of international criminal law, it is rather unfortunate that the unique opportunity for a ‘Prologue to Nuremberg’ was not realised, although a trial would not have made history take a different turn than it did in the twentieth century after the ‘Great War’.


Paul Mevis
P.A.M. Mevis is professor of criminal law at the Erasmus University Rotterdam. Prof. Mevis wrote before ‘De berechting van Wilhelm II’, in J. Dohmen, T. Draaisma & E. Stamhuis (ed.), Een kwestie van grensoverschrijding. Liber amicorum P.E.L. Janssen (2009), at 197-231.

Jan M. Reijntjes
J.M. Reijntjes is professor of (international) criminal law at the University of Curaçao.
Article

Access_open Introduction: Reciprocity and the Normativity of Legal Orders

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2014
Keywords reciprocity, normativity
Authors Prof. Dr. Hans Lindahl PhD and Bart van Klink
AbstractAuthor's information

  This contribution introduces the special issue, which contains a selection of the lectures delivered by key-note speakers during the Summer School organized by the editors in August, 2013, at the behest of the Section of Ethics & Practical Philosophy of the Dutch Research School of Philosophy (OZSW).


Prof. Dr. Hans Lindahl PhD
Hans Lindahl is Professor of Legal Philosophy at Tilburg University.

Bart van Klink
Bart van Klink is Professor of Legal Methodology at the VU University Amsterdam.
Showing 1 - 20 of 47 results
« 1 3
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.