Search result: 300 articles

x
Article

Access_open Fenomenologie van het proces van bewijzen in strafzaken

Over de noodzaak van het vooroordeel

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2019
Authors Thomas Jacobus de Jong
Abstract

  In deze bijdrage staat de activiteit van bewijzen in strafzaken centraal. Betoogd wordt dat de vigerende rationalistische opvatting van strafrechtelijk bewijzen eraan voorbij gaat dat het bewijzen zich allereerst voltrekt op een vóór-reflectief niveau. Het primaire blikveld van de mens is namelijk niet het objectiverende kennen, zoals in de rationele bewijstheorieën wordt voorondersteld, maar de praktische relatie tot de wereld. In dit kader wordt eerst de filosofische achtergrond van de rationalistische bewijsopvatting in kaart gebracht, in het bijzonder de invloed van Aristoteles en Descartes. Vervolgens worden de daaruit voortkomende bevindingen aan de hand van ideeën en inzichten die zijn ontleend aan de existentiële fenomenologie kritisch gewaardeerd. Dit leidt tot de uiteenzetting van een hermeneutische opvatting van strafrechtelijk bewijzen.


Thomas Jacobus de Jong
Article

Access_open Philosophy and Law in Ancient Rome

Traces of Stoic Syllogisms and Ontology of Language in Proculus’s Jurisprudence

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2019
Keywords Stoicism, Roman Law, Theory of Language, Syllogisms, Classical Jurisprudence
Authors Pedro Savaget Nascimento
AbstractAuthor's information

  This paper uses Stoic theory of language to gain more insight into Roman lawyer Proculus’s legal opinions on the meaning and understanding of ambiguous testaments, wills and dowries. After summarizing Stoic theory of language, the paper discusses its reception in Roman jurisprudence and situates Proculus in a Stoic legal/philosophical context. The meat of the article lies in the re-examination of Proculus’s legal opinions on ambiguities in light of Stoic theory of language, through: (1) the analysis of a case demonstrating that Proculus’s embeddedness in Stoic doctrine went beyond his technical competence in propositional syllogisms, going into the territory of Stoic physical materialism and, (2) the investigation of four cases that reveal how his approach to problems of ambiguity in unilateral legal acts converges with the Stoic conception of the parallelism between speech and thought.


Pedro Savaget Nascimento
Pedro Savaget Nascimento holds a PhD in Law and Language from the University of Birmingham (UK) and currently works as Research Designer in Belo Horizonte (Brazil).
Article

Access_open De tijd van gewortelde vreemdelingen

Een filosofische analyse van tijd en worteling als grond voor verblijfsaanspraken van vreemdelingen

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2019
Keywords migratierecht, vreemdelingen, tijd, identiteit, vanzelfsprekend worden
Authors Martijn Stronks
Abstract

  In dit artikel wordt langs wijsgerige weg de verhouding tussen tijd, identiteit en het verlenen van (sterkere) verblijfsaanspraken aan migranten onderzocht en verhelderd door een nieuwe betekenis van de term worteling voor te stellen. Want wat is worteling nu eigenlijk? Het is de relatie tussen menselijke tijd, worteling en het migratierecht die in dit artikel filosofisch wordt uitgediept. Dit om te verklaren waarom we in het migratierecht vreemdelingen in het algemeen na verloop van tijd sterkere aanspraken verlenen. In dit artikel wordt betoogd dat het verblijf van vreemdelingen op het grondgebied ervoor zorgt dat hun leven aldaar na verloop van tijd een vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van hun identiteit, en van het leven van anderen. Het is dit vanzelfsprekend worden van mensen door de tijd dat de grond is voor het bestaan van formele tijdscriteria voor insluiting in het migratierecht.


Martijn Stronks

Antony Pemberton
Antony Pemberton is Full Professor of Victimology and Director of the International Victimology Institute (INTERVICT), Tilburg University, Tilburg, The Netherlands.
Article

The attitudes of prisoners towards participation in restorative justice procedures

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 1 2019
Keywords Restorative justice, prisons, incarceration, punishment
Authors Inbal Peleg-Koriat and Dana Weimann-Saks
AbstractAuthor's information

  Restorative justice can be implemented at different stages of criminal proceedings. In Israel, restorative justice processes are mainly used prior to sentencing, while there are no restorative programmes for adults following sentencing and while serving their prison sentences. The aim of the present study is to examine the possibility of implementing restorative processes within prison walls. To this end, the present study empirically investigates the level of readiness and willingness of prisoners (n = 110) from two large prisons in Israel to participate in restorative processes and examines the psychological mechanisms underlying their attitudes towards actual participation in these processes. The study proposes a model according to which the relationship between the cognitive component of attitude towards victims and the harm caused by the offence (beliefs and thoughts) and the behavioural component of attitude (the inclination to participate in restorative processes) is mediated by the affective component of attitude towards the offence (sense of guilt and shame). The findings of the study support the proposed model. The study also found that the more prisoners perceived the harm they caused as having more dimensions (physical, economic, emotional), the more positive their attitudes towards restorative justice would be. This study will advance research into restorative justice at a stage that has not previously been researched in Israel and has rarely been investigated elsewhere.


Inbal Peleg-Koriat
Inbal Peleg-Koriat, PhD, is a lawyer and conflict management and negotiation specialist, and a faculty member at the Yezreel Valley Academic College, Israel.

Dana Weimann-Saks
Dana Weimann-Saks, PhD, is a lawyer and a social psychologist, and also a faculty member at the Yezreel Valley Academic College.
Article

Access_open On the Humanity of the Enemy of Humanity

A Response to My Critics

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2018
Keywords hostis generis humani, humanity, International criminal justice, piracy
Authors David Luban
AbstractAuthor's information

  Antony Duff, Marc de Wilde, Louis Sicking, and Sofia Stok offer several criticisms of my “The Enemy of All Humanity,” but central to all of them is concern that labeling people hostis generis humani dehumanizes them, and invites murder or extrajudicial execution. In response I distinguish political, legal, and theoretical uses of the ancient label. I agree with the critics that the political use is toxic and the legal use is dispensable. However, the theoretical concept is crucial in international criminal law, which rests on the assumptions that the moral heinousness of core crimes makes them the business of all humanity. Furthermore, far from dehumanizing their perpetrators, calling them to account before the law recognizes that they are no different from the rest of humanity. This response also offers rejoinders to more specific objections raised by the critics.


David Luban
David Luban is University Professor in Law and Philosophy at Georgetown University.
Editorial

Access_open The Hostis Generis Humani: A Challenge to International Law

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2018
Keywords Luban, humanity, dehumanization, Radbruch, Arendt
Authors Luigi Corrias and Wouter Veraart
AbstractAuthor's information

  Introducing the special issue, we point out how the notion of an ‘enemy of all humanity’ challenges the very foundations of international (criminal) law. We also give an overview of the other contributions.


Luigi Corrias
Luigi Corrias is Assistant Professor of Legal Philosophy at the Vrije Universiteit Amsterdam.

Wouter Veraart
Wouter Veraart is Professor of Legal Philosophy at the Vrije Universiteit Amsterdam.
Article

Access_open The Enemy of All Humanity

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2018
Keywords hostis generis humani, piracy, crimes against humanity, universal jurisdiction, radical evil
Authors David Luban
AbstractAuthor's information

  Trationally, the term “enemy of all humanity” (hostis generis humani) referred to pirates. In contemporary international criminal law, it refers to perpetrators of crimes against humanity and other core. This essay traces the evolution of the concept, and then offers an analysis that ties it more closely to ancient tyrants than to pirates. Some object that the label is dehumanizing, and justifies arbitrary killing of the “enemy of humanity.” The essay admits the danger, but defends the concept if it is restricted to fair trials. Rather than dehumanizing its target, calling the hostis generis humani to account in a court of law is a way of recognizing that radical evil can be committed by humans no different from any of us.


David Luban
David Luban is University Professor in Law and Philosophy at Georgetown University.
Article

Access_open Right to Access Information as a Collective-Based Approach to the GDPR’s Right to Explanation in European Law

Journal Erasmus Law Review, Issue 3 2018
Keywords automated decision-making, right to access information, right to explanation, prohibition on discrimination, public information
Authors Joanna Mazur
AbstractAuthor's information

  This article presents a perspective which focuses on the right to access information as a mean to ensure a non-discriminatory character of algorithms by providing an alternative to the right to explanation implemented in the General Data Protection Regulation (GDPR). I adopt the evidence-based assumption that automated decision-making technologies have an inherent discriminatory potential. The example of a regulatory means which to a certain extent addresses this problem is the approach based on privacy protection in regard to the right to explanation. The Articles 13-15 and 22 of the GDPR provide individual users with certain rights referring to the automated decision-making technologies. However, the right to explanation not only may have a very limited impact, but it also focuses on individuals thus overlooking potentially discriminated groups. Because of this, the article offers an alternative approach on the basis of the right to access information. It explores the possibility of using this right as a tool to receive information on the algorithms determining automated decision-making solutions. Tracking an evolution of the interpretation of Article 10 of the Convention for the Protection of Human Right and Fundamental Freedoms in the relevant case law aims to illustrate how the right to access information may become a collective-based approach towards the right to explanation. I consider both, the potential of this approach, such as its more collective character e.g. due to the unique role played by the media and NGOs in enforcing the right to access information, as well as its limitations.


Joanna Mazur
Joanna Mazur, M.A., PhD student, Faculty of Law and Administration, Uniwersytet Warszawski.

  In this paper I propose to analyse the binary notion of personal data and highlight its limits, in order to propose a different conception of personal data. From a risk regulation perspective, the binary notion of personal data is not particularly fit for purpose, considering that data collection and information flows are tremendously big and complex. As a result, the use of a binary system to determine the applicability of EU data protection law may be a simplistic approach. In an effort of bringing physics and law together, certain principles elaborated within the quantum theory are surprisingly applicable to data protection law, and can be used as guidance to shed light on many of today’s data complexities. Lastly, I will discuss the implications and the effects that certain processing operations may have on the possibility of qualifying certain data as personal. In other terms, how the chances to identify certain data as personal is dependent upon the processing operations that a data controller might put in place.


Alessandro El Khoury
Alessandro El Khoury, LLM, Legal and Policy Officer, DG Health & Food Safety, European Commission.
Part I Courts and ODR

Recent Development of Internet Courts in China

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 1-2 2018
Keywords Internet court, ODR, AI, blockchain, regulation, fourth party
Authors Xuhui Fang
AbstractAuthor's information

  Online dispute resolution (ODR) is growing out of alternative dispute resolution (ADR) and pushing the envelope for resolving online disputes in the Internet courts in China. Recently, the Chinese Internet courts admitted blockchain-based evidence and applied artificial intelligence (AI), cloud computing, big data and virtual reality (VR) technology. The rapid development of Internet courts in China has implications for regulating AI-related technologies, which are playing the role of the ‘fourth party,’ and the interplay between the ‘third party’ and the ‘fourth party.’


Xuhui Fang
Xuhui Fang is a law Professor at Nanchang University, NCTDR fellow, associated researcher at Cyberjustice of University of Montreal, mediator of International Commercial Mediation Center for Belt and Road Initiative in Beijing, mediator at Futian District Court of Shenzhen People’s Court, senior counsel of E-Better Business in Shenzhen.
Part II Private Justice

Standards, Qualifications, and Certification for e-Mediators

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 1-2 2018
Keywords Online Dispute Resolution, e-Mediation, ethics, standards of practice, qualifications, certification, International Mediation Institute, Association for Conflict Resolution, American Bar Association, American Arbitration Association, National Center for Technology and Dispute Resolution, International Council for Online Dispute Resolution, National Center for State Courts
Authors Ana Maria Gonçalves and Daniel Rainey
AbstractAuthor's information

  This article explores the question ‘how does one judge whether a mediator working online is competent?’ The authors compare the basic standards used to certify mediators working offline to a set of e-mediation standards developed by the International Mediation Institute, and suggest that training modules addressing the specific skills and competencies needed to be a successful online mediator be incorporated into basic mediator training.


Ana Maria Gonçalves
Ana Maria Gonçalves is the co-chair of the IMI ODR Taskforce, the founder and president of ICFML and a member of the Portuguese Mediation Federation (FMC). She is a graduate from UAL Lisbon and has a master of law degree. She is an IMI-certified mediator and is listed in the major international panels of mediators. She is a lecturer in major Portuguese and Brazilian Universities and is a regular speaker in International Conferences on the topics of ADR, mediation, negotiation and ODR. As a mediator, she works with a wide range of international clients, particularly on cross-border disputes, often online, and has mediated a wide variety of disputes in Europe, Australia and USA. She also designs and facilitates collaboration management training programs and, as an ICF-accredited PCC coach, she supports senior executives and professionals to develop their conflict management and negotiation skills.

Daniel Rainey
Daniel Rainey is a principle in Holistic Solutions, Inc., and he served as the co-chair of the IMI ODR Task Force. He is an adjunct professor at multiple universities in the United States, and he serves as a Board Member for the InternetBar.Org (IBO) and the Northern Virginia Mediation Service (NVMS). He is a member of the Virginia State Supreme Court’s Access to Justice Commission Self-Represented Litigants Committee, a Fellow of the National Center for Technology and Dispute Resolution (NCTDR) and a founding Board Member of the International Council for Online Dispute Resolution (ICODR).
Part I Courts and ODR

Ethical Concerns in Court-Connected Online Dispute Resolution

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 1-2 2018
Keywords court ODR, fourth party, ethics, access to justice, confidentiality, transparency, informed participation, accessibility, accountability, empowerment, trust
Authors Dorcas Quek Anderson
AbstractAuthor's information

  This article examines the burgeoning trend of creating court ODR systems, focusing on the design aspects that are likely to raise ethical challenges. It discusses four salient questions to be considered when designing a court ODR system, and the resulting ethical tensions that are brought to the fore. As a fourth party, the ODR system not only replaces existing court functions, but enlarges the scope of the courts’ intervention in disputes and increases the courts’ interface with the user. Furthermore, certain ethical principles such as transparency, accountability, impartiality and fairness take on greater significance in the court context than in private ODR, because of the association of the courts with substantive and procedural justice. As in any dispute resolution system, a coherent and effective court ODR system should be guided by dispute system design principles, which includes having clarity of the system’s underlying values and purposes. It is therefore pertinent for each court to resolve the key ethical tensions in order to articulate the foundational values that will undergird the design of its ODR system.


Dorcas Quek Anderson
Dorcas Quek Anderson is an Assistant Professor in the Singapore Management University School of Law. This research is supported by the National Research Foundation, Prime Minister’s Office, Singapore (NRF), and the Infocomm Media Development Authority (IMDA) under a grant to the Singapore Management University School of Law to helm a 5-year Research Program on the Governance of Artificial Intelligence and Data Use.
Article

The Rome Statute Complementarity Principle and the Creation of the African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights

Journal African Journal of International Criminal Justice, Issue 1-2 2018
Keywords Rome Statute, International Criminal Court, complementarity, African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights, unwillingness and inability
Authors Muyiwa Adigun LLB, LLM PhD
AbstractAuthor's information

  The Rome Statute places the responsibility of prosecuting crimes recognized under the Statute on state parties and the International Criminal Court (ICC) and will only intervene when such states are unwilling or unable. This is called the principle of complementarity. Thus, African state parties to the Statute are expected to prosecute crimes recognized under the Statute. However, these African state parties and their counterparts who are not parties have decided to create the African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights, which, like the ICC, will prosecute the crimes recognized under the Rome Statute if they are unwilling and unable. This study therefore examines the question of whether the creation of the African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights is compatible with the obligation of the African state parties under the Rome Statute to prosecute. The study argues that the creation of the Court can be reconciled with the obligation to prosecute under the Rome Statute if the African Union, of which the Court is its judicial organ, is considered to be the agent of the African state parties, which invariably implies that the African state parties are the ones carrying out the prosecution as principals.


Muyiwa Adigun LLB, LLM PhD
LLB, LLM (Ibadan); PhD (Witwatersrand); Lecturer, Faculty of Law, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria.
Article

Access_open Keeping complexity alive: restorative and responsive approaches to culture change

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 3 2018
Keywords Restorative justice, responsive regulation, relational governance, complexity
Authors Gale Burford
AbstractAuthor's information

  The human services are fraught with history of failure related to grasping oversimplified, across-the-board solutions that are expected to work in all situations for all groups of people. This article reviews some of the long-standing and current challenges for governance of programmes in maintaining cultures that safeguard restorative and responsive standards, principles and values, thereby amplifying and enhancing their centrality to relational engagement within families, groups, communities and organisations. Despite their potential for helping groups of people grapple with the complex dynamics that impact their lives, restorative justice approaches are seen as no less vulnerable to being whittled down to technical routines through practitioner and sponsor colonisation than other practices. This article explores some of the ways culture can work to erode and support the achievement of restorative standards, and why restorative justice and regulation that is responsive to the ongoing experiences of affected persons offers unique paths forward for achieving justice. Included in this exploration are the ways that moral panic and top-down, command-and-control management narrow relational approaches to tackling complex problems and protect interests that reproduce social and economic inequality.


Gale Burford
Gale Burford is Emeritus Professor of Social Work, University of Vermont, Burlington, USA. Contact author: gburford@uvm.edu. Disclosure statement: There are no financial conflicts of interest.

Myra Blyth
Myra Blyth is a Chaplain and Tutorial Fellow, Regent’s Park College, University of Oxford, Oxford, UK. Contact author: myra.blyth@regents.ox.ac.uk.

Mary E. McNally MSc, DDS, MA
Mary E. McNally, MSc, DDS, MA, is a Professor at Dalhousie University Faculty of Dentistry in Halifax Nova Scotia, Canada. Contact author: mary.mcnally@dal.ca. Acknowledgement: The author wishes to acknowledge and thank members of the Dalhousie University Dentistry Class of 2015 whose experiences are providing a foundation from which others may learn and benefit.
Article

Access_open Empirical Legal Research in Europe: Prevalence, Obstacles, and Interventions

Journal Erasmus Law Review, Issue 2 2018
Keywords empirical legal research, Europe, popularity, increase, journals
Authors Gijs van Dijck, Shahar Sverdlov and Gabriela Buck
AbstractAuthor's information

  Empirical Legal research (ELR) has become well established in the United States, whereas its popularity in Europe is debatable. This article explores the popularity of ELR in Europe. The authors carried out an empirical analysis of 78 European-based law journals, encompassing issues from 2008-2017. The findings demonstrate that a supposed increase of ELR is questionable (at best).
  Moreover, additional findings highlight:

  • An increase for a few journals, with a small number of other journals showing a decrease over time;

  • A higher percentage of empirical articles for extra-legal journals than for legal journals (average proportion per journal is 4.6 percent for legal journals, 18.9 percent for extra-legal journals);

  • Criminal justice journals, environmental journals, and economically oriented journals being more likely to publish empirical articles than other journals;

  • More prestigious journals being more likely to publish empirical articles than less-prestigious journals;

  • Older journals being more likely to publish empirical work than younger journals, but not at an increasing rate;

  • Journals being legal/extra-legal, journals in a specific field, journal ranking, or the age of the journal not making it more (or less) likely that the journal will publish empirical articles at an increasing (or decreasing) rate.
   Considering the lack of convincing evidence indicating an increase of ELR, we identify reasons for why ELR is seemingly becoming more popular but not resulting in more empirical research in Europe. Additionally, we explore interventions for overcoming the obstacles ELR currently faces.


Gijs van Dijck
Professor of Private Law at Maastricht University, the Netherlands.

Shahar Sverdlov
Law student at the Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands.

Gabriela Buck
Law student at Maastricht University, the Netherlands.
Article

Smart Enforcement

Theory and Practice

Journal European Journal of Law Reform, Issue 4 2018
Keywords regulatory inspections, regulatory enforcement, environmental regulations, smart regulation
Authors Dr. Florentin Blanc and Prof. Michael Faure
AbstractAuthor's information

  There is an increasing attention both on how inspections and enforcement efforts with respect to regulatory breaches can be made as effective as possible. Regulatory breaches refer to violations of norms that have been prescribed in public regulation, such as, for example, environmental regulation, food safety regulation or regulation aiming at occupational health and safety. The enforcement of this regulation is qualified as regulatory enforcement. It has been claimed that inspections should not be random, but based on risk and target-specific violators and violations. Such a “smart” enforcement policy would be able to increase the effectiveness of enforcement policy. Policy makers are enthusiastic about this new strategy, but less is known about the theoretical foundations, nor about the empirical evidence. This article presents the theoretical foundations for smart enforcement as well as some empirics. Moreover, the conditions under which smart enforcement could work are identified, but also a few potential limits are presented.


Dr. Florentin Blanc
Dr. Florentin Blanc is a consultant to the World Bank Group, OECD, and governments on investment climate and business environment.

Prof. Michael Faure
Prof. Michael Faure is Academic Director Maastricht European institute for Transnational Legal Research (METRO), Maastricht University, Professor of Comparative and International Environmental Law, Maastricht University and Academic Director of Ius Commune Research School, Maastricht University. He is also Professor of Comparative Law and Economics at Erasmus Law School (Rotterdam).
Article

The Suprema Lex of Malta

A Forgotten Law in Legislative Drafting, Statutory Interpretation and Law Making?

Journal European Journal of Law Reform, Issue 4 2018
Keywords Maltese Law, legislative drafting, statutory interpretation, law making, supreme law
Authors Kevin Aquilina
AbstractAuthor's information

  Although the Constitution of Malta is the supreme law of the land, yet, in practice, the three principal organs of the state – the legislature, executive and judiciary – have, in certain respects exemplified in this article, tended to close their eyes to the provisions of the supreme law of the land to such an extent that legislation, government action and judicial pronouncements have breached the basic law. Without attempting to be all-inclusive, the article discusses a few illustrations where this has been the case and reflects upon this institutional behaviour where the Constitution is not upheld as the supreme law of Malta but is instead derided and disparaged. Consequently, fundamental principles of state governance such as the tenets of a democratic society and the rule of law end up being threatened and imperilled by those same institutions which are called upon to respect them. Nevertheless, the Constitution proclaims itself supreme over any other law and the organs it establishes, including the three principal organs of the state which are assaulting it, and embodies within its fold the rule of law which at the current state of play is passing through a critical phase in the state of Malta.


Kevin Aquilina
Professor Kevin Aquilina is Dean of the Faculty of Laws at the University of Malta.
Showing 1 - 20 of 300 results
« 1 3 4 5 6 7 8 9 14 15
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by journal, category or year.