Refine your search

Search result: 2506 articles

x
The search results will be filtered on:
Category Article x
Article

Control in International Law

Journal African Journal of International Criminal Justice, Issue 1 2019
Keywords Effective / overall control, international human rights law, international criminal law, responsibility of states, statehood
Authors Joseph Rikhof and Silviana Cocan
AbstractAuthor's information

  The concept of control has permeated various disciplines of public international law, most notable international criminal law, international humanitarian law, international human rights law and the law of statehood as well as the law of responsibility for states and international organizations. Often this notion of control has been used to extend the regular parameters in these disciplines to capture more extraordinary situations and apply the same rules originally developed within areas of law, such as the application of the laws of war to occupation, the rules of human rights treaties to extraterritorial situations or state responsibility to non-state actors. This article will examine this notion of control in all its facets in international law while also addressing some of its controversies and disagreements in the jurisprudence of international institutions, which have utilized this concept. The article will then provide an overview of its uses in international law as well as its overlap from one discipline to another with a view of providing some overarching observations and conclusions.


Joseph Rikhof
Joseph Rikhof is an adjunct professor at the Common Law Faculty of the University of Ottawa.

Silviana Cocan
Silviana Cocan holds a double doctoral degree in international law from the Faculty of Law of Laval University and from the Faculty of Law and Political Science of the University of Bordeaux.
Article

Delimiting Deportation, Unlawful Transfer, Forcible Transfer and Forcible Displacement in International Criminal Law

A Jurisprudential History

Journal African Journal of International Criminal Justice, Issue 1 2019
Keywords International criminal law, theory of international law, crimes against humanity, deportation, unlawful or forcible transfer
Authors Ken Roberts and James G. Stewart
AbstractAuthor's information

  The forced displacement of civilian populations is an issue of significant global concern and a subject of extensive legal debate. In international criminal law, forced displacement is criminalized by a complex network of distinct but overlapping offences. These include the Crimes Against Humanity of deportation, forcible transfer, persecution and other inhumane acts, and the grave breach of the Geneva Conventions of ‘unlawful deportation or transfer’. International courts and tribunals have been inconsistent in the adoption of these crimes in their statues and in their subsequent interpretation, making it all the more difficult to distinguish between them. The jurisprudential history of these crimes is lengthy and not without controversy, highlighted by inconsistent judicial approaches. In this article, we offer a critical jurisprudential history of these displacement crimes in international criminal law.
  In particular, we focus on the case law emanating from the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, a court that comprehensively addressed crimes associated with ethnic cleansing, a characteristic feature of that conflict, with the result that displacement was a central focus of that court. We set out our jurisprudential history in chronological order, beginning with the earliest inceptions of displacement crimes at the ICTY and then tracing their development toward the establishment of a consensus. Our hope is that the article sheds light on the development of these offences, informs future debate, and acts as a useful template for those seeking to understand how these crimes may have a role to play in future international jurisprudence.


Ken Roberts
Ken Roberts is Senior Legal Officer, International, Impartial and Independent Mechanism (Syria).

James G. Stewart
James G. Stewart is Associate Professor, Allard School of Law, University of British Columbia.
Article

Access_open Het 100-jarige bestaan van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords oprichting, doelstelling, band met de rechtspraktijk, rechtsfilosofie en rechtstheorie, internationalisering (van Duits naar Engels)
Authors Corjo Jansen
AbstractAuthor's information

  De Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts (VWR) is opgericht op 28 december 1918. Zij had tot doel de studie van de rechtsfilosofie en het maatschappelijk leven. Deze studie moest tevens relevant zijn voor de rechtspraktijk. Vanaf haar oprichting kende de VWR een sterke internationale oriëntatie, aanvankelijk gericht op Duitsland, later vooral op het Verenigd Koninkrijk en de VS. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw beleefde de VWR wat betreft belangstelling en ledenaantal haar hoogtepunt. In 2016 besloot zij – na een gestage neergang – de band met de Nederlandstalige (praktijk)jurist weer aan te halen.


Corjo Jansen
Corjo Jansen is hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht en voorzitter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

  In dit artikel wordt de waarde van het instituut parlement verkend. Daartoe analyseert de auteur eerst een lezing die de Nederlandse staatsrechtsgeleerde C.W. van der Pot in 1925 over dit thema hield bij de VWR. Vervolgens wordt Van der Pots opvatting gecontrasteerd met de diametraal tegengestelde benadering van Carl Schmitt, die zich, rond dezelfde tijd, over dit vraagstuk boog in Duitsland. Tot slot schetst de auteur, via een alternatieve, wellicht excentrieke, interpretatie van Schmitt waar een belangrijke waarde van het moderne parlement zou kunnen liggen.


Bastiaan Rijpkema
Bastiaan Rijpkema is universitair docent aan de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap van de Universiteit Leiden.

  Hoe was het met de Nederlandse rechtsfilosofie gesteld in de eerste jaren na de bevrijding? In die periode lag binnen de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts (VWR) het accent op de verhouding tussen recht en gerechtigheid in het licht van het recente verleden. Dit artikel bespreekt interventies van drie actieve VWR-leden in de jaren 1946-1949: C.M.O. van Nispen tot Sevenaer, I. Kisch en G.E. Langemeijer. Gelet op het sterke accent op de relatie tussen recht en moraal in deze periode, is het niet verwonderlijk dat de rechtsfilosofie van Gustav Radbruch destijds binnen de VWR veel bijval kreeg. Wat was Radbruchs invloed op deze drie rechtsfilosofen? Het artikel besluit met een bespreking van de herdenkingsrede die VWR-voorzitter M.P. Vrij in 1949 uitsprak bij het dertigjarig bestaan. Deze rede markeert het eindpunt van vier jaar van intensieve aandacht voor de rechtsfilosofische implicaties van de ervaring van juridisch onrecht.


Wouter Veraart
Wouter Veraart is hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Article

Access_open De Vlaamse inbreng in de VWR

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords rechtstheorie, rechtsfilosofie, universitair beleid, Vlaanderen, professionalisering
Authors Mark Van Hoecke
AbstractAuthor's information

  Na een beperkte Vlaamse participatie tussen 1935 en 1970, kwam er een geleidelijke verankering van de VWR in Vlaanderen, met een grote bloei in de jaren tachtig en negentig, met jonge professoren die voltijds actief waren op het gebied van de rechtsfilosofie en/of de rechtstheorie. Na 2000 vermindert de inbreng van Vlaanderen echter in belangrijke mate. Er wordt nog vrij veel gepubliceerd in R&R/NJLP, maar nauwelijks nog door professionele rechtsfilosofen of rechtstheoretici. Institutioneel wordt de internationale (Engelstalige) dimensie van de VWR versterkt (redactieraad, sprekers), maar vermindert de Vlaamse aanwezigheid in redactie, redactieraad en bestuur. De Vlaamse aanwezigheden op VWR-vergaderingen zijn vaak eenmalig en steeds minder van professionele rechtsfilosofen of rechtstheoretici. De afbouw van de leerstoelen en zelfs van het onderwijs in deze domeinen in Vlaanderen is de belangrijkste verklaring hiervoor.


Mark Van Hoecke
Mark Van Hoecke is hoogleraar Rechtsvergelijking aan de Queen Mary University of London.
Article

The Smuggling of Migrants across the Mediterranean Sea

A Human Rights Perspective

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Keywords smuggling, refugees, migration, readmission, interceptions
Authors J. Shadi Elserafy LL.M.,
AbstractAuthor's information

  Irregular migration by sea is one of the most apparent contemporary political issues, and one that entails many legal challenges. Human smuggling by sea is only one aspect of irregular migration that represents a particular challenge for States, as sovereignty and security interests clash with the principles and obligations of human rights and refugee law. In dealing with the problem of migrant smuggling by sea, States have conflicting roles, including the protection of national borders, suppressing the smuggling of migrants, rescuing migrants and guarding human rights.
  The legal framework governing the issue of migrant smuggling at sea stems not only from the rules of the law of the sea and the Smuggling Protocol but also from rules of general international law, in particular human rights law and refugee law. The contemporary practice of States intercepting vessels engaged in migrant smuggling indicates that States have, on several occasions, attempted to fragment the applicable legal framework by relying on laws that allow for enhancing border controls and implementing measures that undermine obligations of human rights and refugee law. This article seeks to discuss the human rights dimension of maritime interception missions and clarify as much as possible the obligations imposed by international law on States towards smuggled migrants and whether or not these obligations limit the capacity of States to act.


J. Shadi Elserafy LL.M.,
LL.M., Judge/Counselor at The Egyptian Council of State (The Higher Administrative Court of Justice).
Article

The Right of Appeal against a Decision on Disciplinary Liability of a Judge

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Keywords disciplinary proceedings, scope of judicial review, standard of judicial review, remedial measures
Authors Taras Pashuk PhD
AbstractAuthor's information

  This article deals with the questions of scope and the standard of judicial review of a disciplinary decision against a judge. It further addresses the issue of remedial powers, which should be granted to the reviewing authority in this type of cases. It is suggested that the scope of judicial review of a disciplinary decision against a judge should extend to questions of law, fact and discretion. What actually varies is the depth of review or, more precisely, the standards of review and the corresponding level of deference, which must be demonstrated to the primary decision-making authority. It is further suggested that there are several factors that have influence on the formation of the standards of review: the institutional, procedural and expertise factors. As to the remedial capacity, the reviewing court should be provided with the competence to apply adequate remedial measures. The reviewing court should be able to effectively eliminate the identified shortcomings in the proceedings before the first-instance authority. For the effective protection of the rights at issue, it may be important for the reviewing court not only to repeal the decision subject to review, but also take other remedial measures. The legitimacy and necessity for applying particular remedial action should be established by taking into account the same institutional, procedural and expertise factors.


Taras Pashuk PhD
PhD (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine), lawyer at the Registry of the European Court of Human Rights. This article has been written in personal capacity, and the thoughts expressed in it cannot be attributed to any Council of Europe body.
Article

On Lessons Learned and Yet to Be Learned

Reflections on the Lithuanian Cases in the Strasbourg Court’s Grand Chamber

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Keywords human rights, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, Lithuania
Authors Egidijus Kūris
Abstract

  During the two-and-a-half decades while Lithuania has been a party to the European Convention on Human Rights, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights has decided five Lithuanian cases. They all (perhaps but one) raised controversial issues not only of law but also of those pertaining to matters non-legal: psychology, politics, history and so on. There had been follow-ups to most of them, allowing for consideration as to the merits and disadvantages of the respective judgments. These cases are narrated on in their wider-than-legal context and reflected upon from the perspective of their bearing on these issues and of the lessons they taught both to Lithuania, as a respondent State, and to the Court itself.


Egidijus Kūris
Article

Reasoning in Domestic Judgments in New Democracies

A View from Strasbourg

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Keywords European Court of Human Rights, Article 6, new democracies, reasoning in domestic judgments
Authors Dragoljub Popović
AbstractAuthor's information

  One of the shortcomings in the functioning of the justice systems in new democracies consists of insufficient reasoning in judgments. The European Court of Human Rights (Court) had to deal with the issue in cases in which applicants invoked Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Convention). The Court’s case law developments concerning the issue are analysed in this article. The general rule emerged in leading cases and was subsequently followed. It says there is an obligation incumbent on national courts to provide reasons for their judgments. Therefore, insufficient reasoning in a judgment given at the domestic level of jurisdiction provides grounds for finding a violation of Article 6 of the Convention. The problem of lack of adequate reasoning in domestic judgments has been given attention among scholars, judges and practising lawyers in new democracies. The Court’s jurisprudence provides guidance to solutions aimed at improvement of the administration of justice in those countries, which are Member States of the Convention.


Dragoljub Popović
Former judge of the ECtHR, attorney-at-law at the Belgrade Bar, professor of law at Union University (Belgrade, Serbia) and a visiting professor at Creighton University (Omaha, NE, USA).
Article

Primus Inter Pares? In Search of ‘Fundamental’ Human Rights

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2019
Keywords hierarchy, jus cogens, International Court of Justice, European Court of Human Rights, Inter-American Court of Human Rights
Authors Julia Kapelańska-Pręgowska
AbstractAuthor's information

  International human rights law is one of the most developed and codified regimes (branches) of public international law. Since 1948 and the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, the number and scope of human rights standards evolved considerably. Prima facie this tendency reflects a generally positive phenomenon and is driven by the human rights approach in international law, but at the same time it may raise questions of the system’s efficiency, internal coherence, hierarchy of rights and mechanisms of protection and monitoring. Against the richness of human rights standards, designations such as ‘fundamental’, ‘essential’, ‘basic’, ‘crucial’ or ‘core’ are being used and ascribed to diverse concepts (inter alia, customary international human rights, erga omnes obligations, non-derogable rights, jus cogens or absolute rights). The article explores the provisions of general human rights instruments – the UDHR, the two Covenants and regional treaties, as well as relevant case-law of the ICJ, ECtHR and IACtHR in search of a definition and catalogue of fundamental human rights.


Julia Kapelańska-Pręgowska
Chair of Human Rights, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland.
Article

Reconciliation potential of Rwandans convicted of genocide

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 2 2019
Keywords Rwanda, genocide, perpetrators, posttraumatic stress, reconciliation
Authors Kevin Barnes-Ceeney, Laurie Leitch and Lior Gideon
AbstractAuthor's information

  This study examines the reconciliation potential of Rwandans incarcerated for the crime of genocide. Utilising survey data from 302 male and female prisoners incarcerated in the Rwandan Correctional System, this study explores genocide perpetrators’ depression, anxiety, anger-hostility and somatic symptoms, levels of posttraumatic stress, degree of social support and attitudes towards unity and reconciliation. The data demonstrate that engaging in killing can have deep psychological impacts for genocide perpetrators. The data indicate that although more than two decades have passed since the genocide, perpetrators are experiencing high levels of genocide-related posttraumatic suffering. Perpetrators are persistently re-experiencing genocide, purposefully avoiding thoughts and memories of the genocide, and experiencing physical and emotional arousal and reactivity. The sample had a strong desire for all Rwandans to live in peace and unity. There is, however, an urgent need for physical and mental health interventions, as well as services that facilitate the rebuilding of family relationships well in advance of release. Improving the physical and mental well-being of both perpetrators of the genocide and victims can only be a positive development as Rwanda continues to build a unified, reconciled and resilient future.


Kevin Barnes-Ceeney
Kevin Barnes-Ceeney is Assistant Professor at the Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences, University of New Haven, West Haven, USA.

Laurie Leitch
Laurie Leitch is Director, Threshold GlobalWorks, New York, USA.

Lior Gideon
Lior Gideon is Professor of Criminal Justice at the Department of Law, Police Science and Criminal Justice Administration at John Jay College of Criminal Justice, New York, USA.
Article

Listening deeply to public perceptions of Restorative Justice

What can researchers and practitioners learn?

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 2 2019
Keywords Public perception, media, apophatic listening, online comments, understandings of restorative justice
Authors Dorothy Vaandering and Kristin Reimer
AbstractAuthor's information

  This article explores public perceptions of restorative justice through the examination of media articles and negative online reader comments surrounding a high-profile incident in a Canadian university in which a restorative process was successfully engaged. Utilising relational discourse analysis, we identify how restorative justice is presented in the media and how that presentation is taken up by the public. Media representations of restorative justice create understandings among the public that are profoundly different from how many restorative justice advocates perceive it. The aim of this article is to examine media representations of restorative justice and how these are received by the public so that we can respond constructively.


Dorothy Vaandering
Dorothy Vaandering, Ph.D., is an Associate Professor at the Faculty of Education, Memorial University of Newfoundland, St. John’s, Canada.

Kristin Reimer
Kristin Reimer, Ph.D., is a lecturer in Restorative Justice and Relational Pedagogies at the Faculty of Education, Monash University, Melbourne, Australia.
Article

How framing past political violence affects reconciliation in the Basque Country

The role of responsibility attributions and in-group victimhood

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 2 2019
Keywords Political violence, apologies, in-group victimhood, responsibility attributions, Basque Country
Authors Magdalena Bobowik, Darío Páez, Nekane Basabe e.a.
AbstractAuthor's information

  The present study examines the impact of reminders of political violence with and without an apology on the desire for intergroup revenge in the context of political violence in the Basque Country. We expected attributions of responsibility and perceived in-group victimhood to explain these effects. A total of 257 Basque adults were assigned to three conditions: no reminder, reminders of political violence without an apology and reminders of political violence with an apology. Results showed that, as compared to no reminder condition, reminders of political violence without an apology led to assigning more responsibility to police forces and the Spanish state and less responsibility to Euskadi Ta Askatasuna (ETA) and Basque nationalism, as well as increased perceptions of in-group victimhood and the desire for intergroup revenge. Reminders of political violence accompanied by an apology activated less assignment of responsibility to police forces and the Spanish state, but more responsibility attributions to ETA and Basque nationalism, as well as activated perceptions of in-group victimhood. As expected, there was a sequential indirect effect of reminders without an apology (but not with an apology) on revenge through responsibility attributions and then perceptions of in-group victimhood. We discuss implications of these findings for intergroup relations in post-conflict contexts.


Magdalena Bobowik
Magdalena Bobowik is Post-doctoral Research Fellow at the Department of Social Psychology and Methodology of Behaviour Sciences at the University of the Basque Country, San Sebastian, Spain.

Darío Páez
Darío Páez is Full Professor at the Department of Social Psychology and Methodology of Behaviour Sciences at the University of the Basque Country, San Sebastian, Spain and at the Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Universidad Andres Bello, Santiago de Chile, Chile.

Nekane Basabe
Nekane Basabe is Full Professor at the Department of Social Psychology and Methodology of Behaviour Sciences at the University of the Basque Country, San Sebastian, Spain.

Patrycja Slawuta
Patrycja Slawuta is a PhD Candidate at the New School for Social Research, New York, USA.
Article

Looking beneath the iceberg: can shame and pride be handled restoratively in cases of workplace bullying

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 2 2019
Keywords Bullying, victimisation, shame management, pride management, social connectedness
Authors Valerie Braithwaite and Eliza Ahmed
AbstractAuthor's information

  Central to restorative justice interventions that follow revised reintegrative shaming theory (Ahmed, Harris, Braithwaite & Braithwaite, 2001) is individual capacity to manage shame and pride in safe and supportive spaces. From a random sample of 1,967 Australians who responded to a national crime survey, 1,045 completed a module about bullying experiences at work over the past year, along with measures of shame and pride management (the MOSS-SASD and MOPS scales). Those who identified themselves as having bullied others were pride-focused, not shame-focused. They were more likely to express narcissistic pride over their work success, lauding their feats over others, and were less likely to express humble pride, sharing their success with others. In contrast, victims were defined by acknowledged and displaced shame over work task failures. In addition to these personal impediments to social reintegration, those who bullied and those targeted had low trust in others, particularly professionals. While these findings do not challenge macro interventions for culture change through more respectful and restorative practices, they provide a basis for setting boundaries for the appropriate use of restorative justice meetings to address particular workplace bullying complaints.


Valerie Braithwaite
Valerie Braithwaite is a Professor at the Regulatory Institutions Network, Australian National University, Canberra, Australia.

Eliza Ahmed
Eliza Ahmed is a visiting fellow at the Regulatory Institutions Network, Australian National University, Canberra, Australia.

  This article is part of a broader discussion about attaining a full-fledged child-friendly (criminal) justice. Attaining that goal is particularly challenging in cases of international parental abduction, due to the involvement of two branches of law. It is examined to what extent the current interaction guarantees a decision in the best interests of the child. More specifically, the implications of the adage le criminel tient le civil en état are scrutinised from a children’s rights perspective.
  The central research question reads: “to what extent can the adage le criminal tient le civil and état be upheld when further elaborating the best interests of the child in criminal law, more specifically in the interaction between civil and criminal law?” The research wants to contribute to the debate of the difficult triangular relationship between civil law, criminal law and children's rights law.
  In cases of child abduction, the link and interaction between the two procedures goes beyond the traditionally accepted scope of civil damages arising from a criminal offense. Nevertheless, both procedures following a parental abduction are based on the same facts and are inextricably linked, which means that they have to be assessed together, which means that they should be judged together. The question arises as to how the two parallel procedures can be coordinated better, now that it is clear that they may significantly influence each other.
  A full-fledged application of the adage means that a decision concerning the return of the child can only be handed down from the moment when the criminal proceeding (concerning the prosecution of the parent) is completed. It is immediately clear that this cannot be in the best interests of the child.
  It is argued that the adage must be abandoned or reversed to guarantee article 3 CRC. This statement is substantiated with arguments of both practical (referring to the time course) and fundamental (importance of the child best interets as a first consideration) nature. Thereby counterarguments are anticipated.
  ---
  Dit artikel kadert binnen de bredere discussie inzake het streven naar een kindvriendelijk (straf)rechtssysteem. In zaken van internationale parentale ontvoering, waarbij twee rechtstakken betrokken zijn, is dit bijzonder uitdagend. Er wordt onderzocht in welke mate de huidige interactie tussen beide rechtstakken het belang van het kind waarborgt. Concreet wordt het adagium le criminel tient le civil en état vanuit een kinderrechten-perspectief aan een kritische blik onderworpen.
  De centrale onderzoeksvraag luidt: “in welke mate is het adagium le criminel tient le civil and état houdbaar in de verdere uitwerking van het belang van het kind in het strafrecht, meer bepaald in de wisselwerking tussen burgerlijk en strafrecht?” Het artikel wil aan het belang van het kind een duidelijkere positie geven in de moeilijke driehoeksverhouding tussen burgerlijk recht, strafrecht en kinderrechten.
  In zaken van kinderontvoering gaat het de toepassing van het adagium verder dan de traditioneel aanvaarde reikwijdte van civielrechtelijke schadevergoedingen die voortvloeien uit een strafbaar feit. Niettemin zijn beide procedures, volgend op een parentale ontvoering, gebaseerd op dezelfde feiten en onlosmakelijk verbonden met elkaar, wat betekent dat ze samen moeten worden beoordeeld. De vraag rijst hoe de twee parallelle procedures beter gecoördineerd kunnen worden, nu duidelijk is dat ze elkaar op een significante manier kunnen beïnvloeden.
  Onverkorte toepassing van het adagium betekent dat de burgerlijke beslissing betreffende de terugkeer van het kind pas kan plaatsvinden vanaf het moment dat de strafrechtelijke procedure (betreffende de vervolging van de ouder) is voltooid. Het is meteen duidelijk dat dit niet in het belang van het kind kan zijn.
  Er wordt geargumenteerd dat het adagium moet worden verlaten dan wel omgedraaid om artikel 3 IVRK te garanderen. Argumenten van zowel praktische (verwijzend naar de tijdsverloop) als fundamentele (belang van het kind als eerste overweging) aard onderbouwen dit standpunt. Daarbij wordt geanticipeerd op tegenargumenten.


Elise Blondeel MSc
Doctoraal onderzoekster Strafrecht & Rechten van het Kind (BOF-mandaat). Onderzoeksdomein: Internationale Parentale Ontvoering. Lid van het IRCP (Institute for International Research on Criminal Policy) en het HRC (Human Rights Centre).

prof. dr. Wendy De Bondt
Professor Strafrecht/Rechten van het Kind/Jeugdrecht aan Universiteit Gent. Onderzoeksdomein: (Europees) strafrecht(elijk beleid) & Rechten van het Kind. Lid van het IRCP (Institute for International Research on Criminal Policy) en het HRC (Human Rights Centre).
Article

e-Court – Dutch Alternative Online Resolution of Debt Collection Claims

A Violation of the Law or Blessing in Disguise?

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 1 2019
Keywords fair trial, money claims, judiciary, ECHR, arbitration
Authors Willemien Netjes and Arno R. Lodder
AbstractAuthor's information

  In 2017, the Dutch alternative dispute resolution (ADR) initiative e-Court handled 20,000 debt collection claims via an online arbitration procedure, and this number was expected to double in 2018. In September of that same year, the Chairman for the Council of the Judiciary, Frits Bakker, argued on the Day for the Judiciary that in the future most lawsuits can be handled automatically and that a robot judge could work fast, efficiently and cheaply. However, in January 2018, Frits Bakker seemed to have changed his mind and criticized e-Court for its lack of impartiality, lack of transparency, unlawfully denying people the right to a state Court, and for being a ‘robot judge’. Ultimately, all criticism boiled down to one issue: that the defendant’s right to a fair trial was not sufficiently protected in e-Court’s procedure. This accusation led to a huge media outcry, and as a result Courts were no longer willing to grant an exequatur to e-Court’s arbitral awards until the Supreme Court had given its approval. This forced e-Court to temporarily halt its services. Questions such as ‘is arbitration desirable in the case of bulk debt collection procedures?’ and ‘are arbitration agreements in standard terms of consumer contracts desirable?’ are relevant and important, but inherently political. In this article, we argue that the conclusion of the judiciary and media that e-Court’s procedure is in breach of the right to a fair trial is not substantiated by convincing legal arguments. Our aim is not to evaluate whether online arbitration is the best solution to the debt collection claim congestion of Courts in the Netherlands, but instead to assess e-Court’s procedure in the light of Article 6 of the European Convention of Human Rights. The conclusion is that e-Court’s procedure sufficiently guarantees the right to a fair trial and thus that the criticism expressed was of a political rather than legal nature.


Willemien Netjes
Faculty of Law, Vrije Universiteit Amsterdam.

Arno R. Lodder
Article

Digital Identity for Refugees and Disenfranchised Populations

The ‘Invisibles’ and Standards for Sovereign Identity

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 1 2019
Keywords digital identity, sovereign identity, standards, online dispute resolution, refugees, access to justice
Authors Daniel Rainey, Scott Cooper, Donald Rawlins e.a.
AbstractAuthor's information

  This white paper reviews the history of identity problems for refugees and disenfranchised persons, assesses the current state of digital identity programmes based in nation-states, offers examples of non-state digital ID programmes that can be models to create strong standards for digital ID programmes, and presents a call to action for organizations like International Organization for Standardization (ISO) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).


Daniel Rainey
Daniel Rainey is a Board Member, InternetBar.Org (IBO), and Board Member, International Council for Online Dispute Resolution (ICODR)

Scott Cooper
Scott Cooper is a Vice President, American National Standards Institute (retired).

Donald Rawlins
Donald Rawlins is a Candidate (May 2019), Master of Arts in Dispute Resolution, Southern Methodist University.

Kristina Yasuda
Kristina Yasuda is a Director of Digital Identities for the InternetBar.org and a consultant with Accenture Strategy advising large Japanese corporations on their digital identity and blockchain strategy.

Tey Al-Rjula
Tey Al-Rjula is CEO and Founder of Tykn.tech.

Manreet Nijjar
Manreet Nijjar is CEO and Co-founder of truu.id, Member of the Royal College Of Physicians (UK), IEEE Blockchain Healthcare Subcommittee on Digital Identity, UK All Party Parliamentary Group on Blockchain and Sovrin Guardianship task force committee.
Article

The Pull of Unbiased AI Mediators

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 1 2019
Keywords automation, artificial intelligence, algorithm development, mediation, pull style communication
Authors Chris Draper
AbstractAuthor's information

  There is significant concern in the access to justice community that expanding current count-based online dispute resolution (ODR) efforts will further exacerbate the systemic inequities present in the American justice system. This well-founded fear stems from the fact that current ODR tools typically calibrate artificial intelligence (AI) algorithms with past outcomes so that any future cases are consistently analysed and filtered in a manner that produces similar results. As courts consider ODR tools for more complicated cases that often require mediation, there is significant disagreement on whether it is possible to create an AI mediator and how that could be achieved. This article argues that an effective AI mediator could be created if its design focuses not on the outcomes achieved by the mediation but on the manner of the communication prompts used by the AI mediator.


Chris Draper
Chris Draper, PhD, PE, is the Managing Director of Trokt, responsible for guiding the development, adoption and growth of the Trokt Online Dispute Resolution platform. Dr. Draper is a trained engineer with a focus on human-technology interface risks, a certified mediator with a focus on special needs education conflicts, and an expert on the evaluation of highly complex systems that assist in the human management of legally sensitive data. Dr. Draper received his Bachelor of Science from the University of California at Berkeley and his Doctor of Philosophy from the University of Glasgow.
Article

Mobile Online Dispute Resolution Tools’ Potential Applications for Government Offices

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 1 2019
Keywords mobile online dispute resolution, MODR, ODR, computer mediated communication, dispute prevention, workplace conflict
Authors Stephanie Gustin and Norman Dolan
AbstractAuthor's information

  Online communication practices have become intrinsic to government work environments. Understanding the impact of these practices, whether they be general computer mediated communication (CMC) or specifically online dispute resolution (ODR) processes, is an essential step in supporting respectful and healthy work environments. ODR literature focuses almost exclusively on e-commerce, leaving large gaps in the body of knowledge as ODR applications diversify. Available ODR tools, which simply transpose traditional alternative dispute resolution (ADR) processes online through the use of office videoconferencing systems, are not mobile and do not utilize the full capabilities of the existing technology. This article explores the potential impacts mobile ODR (MODR) tools could have on the dispute interventions and prevention initiatives in government office settings. The study used an exploratory model to establish an understanding of the experiences and needs of Canadian and Australian government employees. Findings demonstrate an interest in the introduction of education-oriented MODR tools as supplementary support with the purposes of knowledge retention and further skill development following dispute prevention training. Findings suggest that workplace attitudes towards online communication and ODR have a significant impact on the extent to which individuals successfully develop and maintain relationships either fully or partially through the use of CMC.


Stephanie Gustin
Stephanie Gustin holds an MA in Dispute Resolution from the University of Victoria, Canada.

Norman Dolan
Norman Dolan holds a PhD in Public Administration and is an Adjunct Assistant Professor in the School of Public Administration at the University of Victoria, Canada.
Showing 1 - 20 of 2506 results
« 1 3 4 5 6 7 8 9 49 50
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.