Search result: 53 articles

x
The search results will be filtered on:
Journal Res Publica x Year 1972 x Category Article x

Albert B. Saye
Article

DROIT DE REPONSE ADRESSE A LA REVUE «SOCIALISME»

La politisation de l'administration (suite et fin)

Journal Res Publica, Issue 4 1972
Authors Léo Moulin

Léo Moulin

Ovidiu Trasnea

Marc Somerhausen

L. Champion

André Cabanis
Article

Le colloque de Louvain ou polémiques de polémologues

Journal Res Publica, Issue 4 1972
Authors M.G. Lévy, Dominique Simons and Jorge d'Oliveira e Souza

M.G. Lévy

Dominique Simons

Jorge d'Oliveira e Souza

D. Norrenberg

Yohanan Manor

J. Zakrzewska
Article

Jan Dhondt (1915-1972)

Journal Res Publica, Issue 4 1972
Authors Herman Balthazar

Herman Balthazar
Article

Les élections des conseils provinciaux

Journal Res Publica, Issue 4 1972
Authors Raymond Costard

Raymond Costard
Article

Comptes rendus

Journal Res Publica, Issue 4 1972
Authors Editor Res Publica

Editor Res Publica

P.K. Kuruvilla

    De spreiding van de regeringsactiviteit op economisch vlak over een steeds toenemend aantal departementen leidde in 1938 in België tot de oprichting, in de schoot van de Ministerraad, van het Ministerieel comité voor economische coördinatie. Sedertdien won dit geleidelijk aan belang: zijn bevoegdheid breidde zich uit tot het financiële en het sociale domein, en het verwierf een eigen beslissingsmacht. Na de Ministerraad is het veruit het belangrijkste en het stabielste van de ministeriële overlegorganen.Toch zou het, voor een grotere eenheid zowel bij de conceptie als bij de uitvoering van het regeringsbeleid, nuttig zijn indien het de bevoegdheid van nog enkele andere ministeriële comités zou overnemen, indien de voorgelegde dossiers vollediger zouden zijn, indien aan de leden meer tijd werd gelaten om ze te bestuderen, en indien het werk door een interdepartementeel orgaan van ambtenaren werd voorbereid.


J. Van Orshoven
Article

La partitocratie italienne

Journal Res Publica, Issue 3 1972
Authors Annamaria Sternberg Montaldi Boisson

Annamaria Sternberg Montaldi Boisson
Article

Paul-Henri Spaak

Journal Res Publica, Issue 3 1972
Authors Léo Moulin

Léo Moulin
Article

Comptes rendus

Journal Res Publica, Issue 3 1972
Authors Editor Res Publica

Editor Res Publica
Article

La détresse du politique

Journal Res Publica, Issue 3 1972
Authors Julien Freund

Julien Freund
Article

La politique de l'Union Soviétique en Amérique Latine

échec ou réussite?

Journal Res Publica, Issue 3 1972
Authors Eddy Kaufman

Eddy Kaufman
Showing 1 - 20 of 53 results
« 1 3
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.