Search result: 2 articles

x
The search results will be filtered on:
Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy x Category Article x
Article

Access_open Fenomenologie van het proces van bewijzen in strafzaken

Over de noodzaak van het vooroordeel

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2019
Authors Thomas Jacobus de Jong
Abstract

    In deze bijdrage staat de activiteit van bewijzen in strafzaken centraal. Betoogd wordt dat de vigerende rationalistische opvatting van strafrechtelijk bewijzen eraan voorbij gaat dat het bewijzen zich allereerst voltrekt op een vóór-reflectief niveau. Het primaire blikveld van de mens is namelijk niet het objectiverende kennen, zoals in de rationele bewijstheorieën wordt voorondersteld, maar de praktische relatie tot de wereld. In dit kader wordt eerst de filosofische achtergrond van de rationalistische bewijsopvatting in kaart gebracht, in het bijzonder de invloed van Aristoteles en Descartes. Vervolgens worden de daaruit voortkomende bevindingen aan de hand van ideeën en inzichten die zijn ontleend aan de existentiële fenomenologie kritisch gewaardeerd. Dit leidt tot de uiteenzetting van een hermeneutische opvatting van strafrechtelijk bewijzen.


Thomas Jacobus de Jong
Article

Access_open Fuller and Arendt: A Happy Marriage? Comment on Rundle

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2014
Keywords Fuller, Arendt, Radbruch, legal certainty
Authors Thomas Mertens
AbstractAuthor's information

    In her paper, Rundle seeks to develop a normative legal theory that is distinctively public. Building on her book, Forms Liberate, she seeks to bring Fuller’s legal theory into conversation with Arendt’s political theory. In this comment, I present some hesitations with regard to the fruitfulness of this conversation. It concludes with the suggestion to explore how Radbruch’s ‘idea of law’ could be fruitful for the overall jurisprudential project Rundle seeks to develop in her work.


Thomas Mertens
Thomas Mertens is Professor of Philosophy of Law at Radboud University Nijmegen; t.mertens@jur.ru.nl
Showing all 2 results
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.