Search result: 2 articles

x
The search results will be filtered on:
Year 2019 x Category Article x
Article

Access_open Fenomenologie van het proces van bewijzen in strafzaken

Over de noodzaak van het vooroordeel

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2019
Authors Thomas Jacobus de Jong
Abstract

  In deze bijdrage staat de activiteit van bewijzen in strafzaken centraal. Betoogd wordt dat de vigerende rationalistische opvatting van strafrechtelijk bewijzen eraan voorbij gaat dat het bewijzen zich allereerst voltrekt op een vóór-reflectief niveau. Het primaire blikveld van de mens is namelijk niet het objectiverende kennen, zoals in de rationele bewijstheorieën wordt voorondersteld, maar de praktische relatie tot de wereld. In dit kader wordt eerst de filosofische achtergrond van de rationalistische bewijsopvatting in kaart gebracht, in het bijzonder de invloed van Aristoteles en Descartes. Vervolgens worden de daaruit voortkomende bevindingen aan de hand van ideeën en inzichten die zijn ontleend aan de existentiële fenomenologie kritisch gewaardeerd. Dit leidt tot de uiteenzetting van een hermeneutische opvatting van strafrechtelijk bewijzen.


Thomas Jacobus de Jong

  Lagrangian Points constitute a stable gravitational point between two or more celestial bodies. Previously used for scientific endeavours, such as the SOHO mission, in the future, Lagrangian Points may also serve to be both commercially and strategically advantageous given the nominal amount of resources required to keep a satellite or similar orbital asset in station-keeping on a Lagrangian Point.
  To that extent, Lagrangian Points may be viewed as having a commercial ‘value ’ because of the competitive advantage afforded to the owner/operator of a spacecraft occupying such a position. This ‘value ’proposition has certain similarities with geostationary orbital positions in Earth orbit.
  Although propertisation of space and celestial bodies is prohibited under the Outer Space Treaty 1967 (UN), orbits within space still remain rivalrous and commercially lucrative (Green, et al. 2018). By operating in a Lagrangian Point, satellites could effectively exclude competing services from also operating within those Lagrangian Points. For example, where one satellite — or a satellite constellation — operates within a Lagrangian Point, another satellite or satellite constellation might be precluded from operating within the same space of that Lagrangian Point, or its proximity.
  This paper builds on previous work regarding the regulation of natural monopolies to mitigate anti-competitive behaviour risks (Green, et al. 2018) and proposes recommendations on how the risk of natural monopolies forming amongst Lagrangian Point missions may be mitigated under a variety of instruments available to both UNOOSA and the ITU.
  In addition to this, this paper considers the military use of Lagrangian Points to mitigate the risk of transforming space into a warfare domain.


Thomas Green
Thomas Green, PhD Student, University of Wollongong.

Patrick Neumann
Patrick Neumann, Chief Scientist, Neumann Space Pty Ltd.

Kent Grey
Kent Grey, Partner, Minter Ellison, 25 Grenfell Street, Adelaide 5000 Australia.

Trevor Sandlin
Trevor Sandlin, Executive Officer, USNS Fall River, United States Merchant Marine.
Showing all 2 results
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.