Search result: 27 articles

x
The search results will be filtered on:
Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy x Year 2006 x Category Article x
Article

Access_open De rechter is geen waarheidsvinder, maar een motiverende beslisser!

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2006
Keywords gerechtelijke procedure, kwaliteit, motivering, aanvaarding, bestuurder, fout, herstel, idee, legitimiteit, media
Authors N. Huls

N. Huls
Article

Access_open Daderkennis, politiekennis en sturend verhoren

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2006
Keywords politie, bekentenis, cheque, delinquent, misdrijf, bewijslast, diefstal, inning, proces-verbaal, fout
Authors H. Israëls and P.J. Koppen

H. Israëls

P.J. Koppen
Article

Access_open Lettres Persanes 7

Willem I's rentree te Brussel. 175 Jaar scheiding België-Nederland en de verhoudingen tussen kerk en staat

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2006
Keywords regering, staatssteun, vrijheid van godsdienst, aanstelling, citaat, grondgebied, idee, minister van justitie, pleidooi, scheiding tussen kerk en staat
Authors A. Overbeeke

A. Overbeeke
Article

Access_open Bespreking en aankondiging: S. Chambost, Proudhon et la norme. Pensée juridique d'un anarchiste.

Rennes: Presses Universitaires de Rennes 2004, 295 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2006
Keywords contract, autonomie, democratie, slachtoffer, aanvaarding, binding, confirmatie, dwang, exclusiviteit, fabriek
Authors T. Holterman

T. Holterman
Article

Access_open Straftoemeting, bestraffingssociologie, bestraffingsfilosofie

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2006
Keywords strafrechter, gevangenisstraf, risico, misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid, werkstraf, rechtsstaat, delinquent, herstel, schade, bekwaamheid
Authors E. Claes

E. Claes
Article

Access_open Ook TBS is bedoelde leedtoevoeging

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2006
Keywords terbeschikkingstelling, strafrecht, schikking, zoon, herstel, overleden, redenering, bank, claim, fabriek
Authors V. Geeraets

V. Geeraets
Article

Access_open Recht, onrecht, gerechtigheid

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2006
Keywords idee, geschrift, justitiabele, citaat, bewijslast, mededeling, model, noodzakelijkheid, uitgave, verlies
Authors P. Schilfgaarde

P. Schilfgaarde
Article

Access_open Interview met James Boyd White

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2006
Keywords kind, claim, interest, arts, leasing, model, rechtscollege, bewaargeving effecten, character, contract
Authors J. Gaakeer

J. Gaakeer
Article

Access_open Wat er mis is met de ministeriële verantwoordelijkheid

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2006
Keywords aansprakelijkheid, schuld, ambtenaar, regering, ministeriële verantwoordelijkheid, democratie, zelfstandig bestuursorgaan, staatsrecht, vertrouwensregel, fout
Authors F.R. Ankersmit

F.R. Ankersmit
Article

Access_open Een reactie op Bovens

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2006
Keywords ambtenaar, bedreiging, democratie, ministeriële verantwoordelijkheid, regering
Authors F.R. Ankersmit

F.R. Ankersmit
Article

Access_open Na het referendum: waar gaan wij naartoe?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2006
Keywords verdrag, referendum, democratie, lidstaat, noodzakelijkheid, verlies, Europese unie, identiteit, pleidooi, idee
Authors T. Mertens

T. Mertens
Article

Access_open Voor een narratieve benadering van de rechtsvinding. De oorzaak van de vordering bekeken vanuit semiotisch perspectief

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2006
Keywords verhaal, herkwalificatie, dier, rechtsfeit, schade, ontlening, trein, convertibiliteit, fout, noodzakelijkheid
Authors P. Thion

P. Thion
Article

Access_open Is er eigenlijk wel wat mis met de ministeriële verantwoordelijkheid? Een reactie op Ankersmit

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2006
Keywords aansprakelijkheid, rechtscollege, ministeriële verantwoordelijkheid, apparaat, ambtenaar, zelfstandig bestuursorgaan, enquête, fout, vertrouwensregel, bestuurder
Authors M. Bovens

M. Bovens
Article

Access_open De-essentialising Across the Board. No Need to Speak the Same Language

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2006
Keywords claim, making, identiteit, leasing, concern, kind, contract, convergentie, deurwaardersexploot, identificatie
Authors J. Brakel

J. Brakel
Article

Access_open The Necessity of Categories and the Inevitability of Separation, reply to Glenn

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2006
Keywords claim, character, identiteit, reputatie, computer, leasing, making, media
Authors R. Pierik

R. Pierik
Article

Access_open The Precision of Vagueness, interview with H. Patrick Glenn

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2006
Keywords claim, contract, leasing, character, kind, model, computer, concern, hergebruik van afvalstoffen, identificatie
Article

Access_open Sharia - A Flexible Notion

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2006
Keywords claim, model, bank, bear, E-business, handelsnaam, interest, internet, kind, rechtsstaat
Authors M. Berger

M. Berger
Article

Access_open Editorial afterthoughts: The Liberal-Fundamentalist Cookbook

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2006
Keywords media, bear, character, contract, interest, leasing, making, model, rechtscollege, service
Authors G. Drosterij

G. Drosterij
Article

Access_open Crosscultural Communication in Language and Law, reply to Van Brakel

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2006
Keywords identiteit, incest, leasing, amfetamine, binding, concern, E-business, identificatie, interest
Authors M. Loth

M. Loth
Article

Access_open Legal Cultures, Legal Traditions and Comparative Law

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2006
Keywords claim, kind, alternatieve geschillenbeslechting, interest, leasing, mediation, modellenrecht, rector
Authors M. Hoecke

M. Hoecke
Showing 1 - 20 of 27 results
« 1
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.