Search result: 22 articles

x
The search results will be filtered on:
Year 2005 x Category Article x
Article

Access_open Form and function in discrete legal units and in a legal system as a whole: Preadvies Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht, vergadering van 3 juni 2005

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords arrangement, contract, identiteit, kind, amfetamine, claim, leasing, making, bear, elektronisch geld
Authors R.S. Summers

R.S. Summers
Article

Access_open Rechtswetenschap - disciplinair en interdisciplinair

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords model, constitutie, rechtsmacht, bewijsmateriaal, levering, statuut, noodzakelijkheid, bewijslast, overeenkomst, wettekst
Authors B. Roermund

B. Roermund
Article

Access_open Wie zijn wij?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords moord, rechtsstaat, strafrecht, wetgeving, geweld, politie, pleidooi, misdrijf, motivering, opzet
Authors K. Rozemond

K. Rozemond
Article

Access_open The Moralist. A conversation with John Harris about bioethics

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords kind, wrongful life, embryo, claim, donor, leasing, au-pair, baby, computer, elektronisch geld
Authors P. Westerman

P. Westerman
Article

Access_open Lettres Persanes 4

Evalueren van juridisch onderzoek. Een wolkje rechtlijnigheid en een scheut open geest

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords model, kwaliteit, baattrekking, citaat, misverstand, onderwijs, rector, statuut, verlies, verzet
Authors A. Verbeke

A. Verbeke
Article

Access_open De tijd van het recht. Mensenrechten tussen recht en politiek

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords belofte, rechterlijke macht, geweld, grondrecht, rechtsstaat, regering, slachtoffer, arrestatie, delinquent, illegaal
Authors F. Atria

F. Atria
Article

Access_open Oordelen op tegenspraak. Over de rationaliteit van het rechterlijk oordeel

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords rechtsstaat, idee, motivering, rechtspraak, erkenning, werknemer, aansprakelijkheid, claim, kwaliteit, noodzakelijkheid
Authors M.A. Loth

M.A. Loth

B. Klink
Article

Access_open De rechtsstaat is geen huis. Een metafooranalyse en -kritiek

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords rechtsstaat, democratie, noodzakelijkheid, auteur, ontlening, overdracht, woning, identiteit, verbouwing, legaliteit
Authors B. Klink

B. Klink
Article

Access_open Dat zogenaamde huis is in werkelijkheid meer een onzichtbare stad die het decor vormt voor onze beraadslagingen

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords rechtsstaat, idee, model, verbouwing, overleden, aannemer, redenering, bestuurder, geweld, legaliteitbeginsel
Authors W. Witteveen

W. Witteveen
Article

Access_open Building blocks of a legal system. Comments on Summers' <i>Preadvies for the Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht</i>

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords computer, modellenrecht, vereniging, character, contract, leasing, machine, model
Authors B. Verheij

B. Verheij
Article

Access_open Lettres Persanes 5

De Belgische Grondwet, een model voor Europa? Over natie en identiteit

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords identiteit, gemeente, model, provincie, idee, inburgering, media, arrondissement, contract, democratie
Authors K. Lemmens

K. Lemmens
Article

Access_open Some questions about professor Summers' paper, 'Form and function in discrete legal units and in a legal system as a whole'

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords making, arrangement, leasing, claim, bear, character, concern, contract, identificatie, know-how
Authors A.J. Hoekema

A.J. Hoekema
Article

Access_open Reaction to Robert S. Summers

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords contract, administratief recht, bestuurder, dienstbaarheid, houdstervennootschap, identiteit, making, service
Authors D.W.P. Ruiter

D.W.P. Ruiter
Article

Access_open Grondwet en democratie

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords verdrag, referendum, lidstaat, constitutie, regering, democratie, Europese unie, identiteit, schade, vervreemding
Authors W. Veraart

W. Veraart
Article

Access_open Naar aanleiding van 'A life of H.L.A. Hart'

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords identiteit, geschrift, student, claim, echtgenoot, echtgenote, identificatie, kwaliteit, levering, merk
Authors M. Adams

M. Adams
Article

Access_open Over het humaniseren van strafrecht

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords strafrecht, slachtoffer, delinquent, bemiddeling, gedetineerde, rechtspositie, aansprakelijkheid, strafvordering, grondrecht, bemiddelaar
Authors E. Claes

E. Claes
Article

Access_open Is het schrappen van artikel 23 wel zo liberaal?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords onderwijs, identiteit, autonomie, eigendom, gewoonterecht, idee, eigenaar, kind, leerling, noodzakelijkheid
Authors M. Ossewaarde

M. Ossewaarde
Article

Access_open De anarchist als dakloze. Een antwoord op Thom Holterman

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords rechtsstaat, citaat, misverstand, ordeverstoring, wraking
Authors B. Klink

B. Klink
Article

Access_open Lettres Persanes 6

Het lichaam van de wetenschap

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords overlast, slachtoffer, bescherming persoonlijke levenssfeer, delinquent, misdrijf, noodzakelijkheid, schip, strafrecht, aanbeveling, ambtenaar
Authors T. Daems

T. Daems
Showing 1 - 20 of 22 results
« 1
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.