Search result: 14 articles

x
The search results will be filtered on:
Year 2005 x Category Book Review x

J.E. Soeharno
Book Review

Access_open G. van Oenen (red.), Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde praktijken

Amsterdam: Boom 2002, 251 p.; M. van Dijck, Gedogen. Over vermogen en onvermogen tot handhaving van wet en recht (diss. Tilburg), Nijmegen:

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Authors T. Holterman

T. Holterman

M. Adams

H. Gribnau
Book Review

Access_open Nicholas Capaldi, John Stuart Mill. A Biography

Cambridge: Cambridge University Press 2004, 456 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Authors K. Rozemond

K. Rozemond

M.A.J.M. Buijsen
Book Review

Access_open F. Ost & M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit.

Bruxelles: Publications des Facultés universitaires St.Louis 2002, 597 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Authors G. Roermund

G. Roermund

W. Veraart

H. Kaptein
Book Review

Access_open Nicola Lacey, A Life of H.L.A. Hart. The Nightmare and the Noble Dream.

Oxford: Oxford University Press 2004, xiii + 422 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Authors H.J.M. Boukema

H.J.M. Boukema
Book Review

Access_open M. Delmas-Marty, Le relatif et l'universel. Les forces imaginantes du droit.

Paris: Seuil 2004, 440 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords observatie, risico, aansprakelijkheid, grondrecht, idee, aanvaarding, bestuurder, erfgoed, handelsrecht, introductie
Authors T. Holterman

T. Holterman
Book Review

Access_open Marjanne Termorshuizen-Arts, Juridische semantiek. Een bijdrage tot de methodologie van de rechtsvergelijking, de rechtsvinding en het juridisch vertalen (diss. Leiden).

Nijmegen:Wolf Legal Publishers 2003, 343 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords legaliteitbeginsel, model, vertaling, CD-rom, delinquent, rechtszekerheidsbeginsel, arts, auteur, doelmatigheid, misdrijf
Authors D. Venema

D. Venema
Book Review

Access_open R.A. Posner, Law, Pragmatism, and Democracy.

Cambridge MA: Harvard University Press 2003, 398 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords democratie, rechterlijke uitspraak, auteur, bestuurder, abortus provocatus, gedetineerde, onderwijs, opvoeding, rechterlijke macht, rechtspraak
Authors L. Logister

L. Logister
Book Review

Access_open Judith P. Butler, Precarious Life. The powers of mourning and violence.

London/New York: Verso 2004, 168 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords verlies, geweld, regering, autonomie, gedetineerde, nabijheid, slachtoffer, aanvaarding, getuige, media
Authors M. Buijsen

M. Buijsen
Showing all 14 results
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.