Search result: 12 articles

x
The search results will be filtered on:
Year 2008 x Category Book Review x
Book Review

Access_open Judith Leest, Een redelijk ritueel. Bemiddeling tussen strafrecht en leefwereld (diss. Utrecht).

Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, 264 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords bemiddeling, delinquent, slachtoffer, strafrecht, identiteitsbewijs, strafvordering, verzoening, aansprakelijkheid, bemiddelaar, confrontatie
Authors K. Rozemond

K. Rozemond
Book Review

Access_open Hendrik Visser 't Hooft, Het recht van de toekomst. Over morele aspecten van duurzaamheid.

Kampen: Uitgeverij Klement 2006, 96 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords milieuramp, aansprakelijkheid, bedreiging, beschermd natuurgebied, constitutie, delegatie, duurzame ontwikkeling, duurzame ontwrichting, economisch belang, imago
Authors W. Veraart

W. Veraart
Book Review

Access_open Koen Lemmens & François Jongen (red.), Recht en literatuur.

Brugge: Die Keure 2007, 263 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords verhaal, verzet, bewijslast, citaat, aansprakelijkheid, descente, doding, echtgenoot, echtgenote, gebrek
Authors C. Elion-Valter

C. Elion-Valter
Book Review

Access_open Ronald Janse, Sanne Taekema & Ton Hol (red.), Rechtsfilosofische annotaties.

Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, 172 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords redelijkheid en billijkheid, kwaliteit, rechterlijke uitspraak, zorgplicht, ambtenaar, bestanddeel, confrontatie, Europees hof voor de rechten van de mens, gebrek, vrijheid van meningsuiting
Authors J. Zwart and F. Storm

J. Zwart

F. Storm
Book Review

Access_open George Pavlakos, Our Knowledge of the Law - Objectivity and Practice in Legal Theory.

Oxford: Hart Publishing 2007, 267 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2008
Keywords auteur, kenbaarheid, identificatieplicht, noodzakelijkheid, onrechtmatigheid, afzet, belofte, bemiddeling, bewijslast, claim
Authors O. Tans

O. Tans
Book Review

Access_open Jürgen Habermas, Ach, Europa.

Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008, 192 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2008
Keywords model, democratie, referendum, media, Europese unie, verdrag, openbare ruimte, voeging, bestuurder, fiscaal
Authors B. Wolthuis

B. Wolthuis
Book Review

Access_open Deniz Coskun, Law as symbolic form. Ernst Cassirer and the anthropocentric view of law.

Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, 266 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2008
Keywords elofte, wetgeving, algemene vergadering, contract, eigen karakter, erkenning, gedetineerde, getuige, identiteit
Authors J. Stoep

J. Stoep
Book Review

Access_open Veit Bader, Secularism or Democracy? Associational Governance of religious Diversity.

Amsterdam: Amsterdam University Press 2007, 386 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2008
Keywords model, idee, democratie, vrijheid van godsdienst, financiering, autonomie, balans, discriminatie, dwang
Authors P. Loobuyck

P. Loobuyck
Book Review

Access_open Olivier Beaud, Théorie de la Fédération.

Paris: Presses universitaire de France 2007, 433 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2008
Keywords Europese unie, idee, lidstaat, merk, akkoord, eindproduct, fout, levering, munitie, noodzakelijkheid
Authors T. Holterm

T. Holterm
Book Review

Access_open R. Burchill (red.), Democracy and International Law.

Aldershot: Ashgate 2006,632 p. S.A. Scheingold (red.), Legality and Democracy: Contested Affinities, Aldershot:Ashgate 2006, 691 p. T. Campbell & A. Stone (red.), Law and de

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2008
Keywords democratie, gerechtelijke procedure, legaliteit, idee, aanvaarding, auteur, claim, constitutie, legitimiteit, verkiezing
Authors H. Gribnau

H. Gribnau
Book Review

Access_open Maurice Adams & Willem Lemmens (red.), Hobbes. In de schaduw van Leviathan.

Kapellen: Uitgeverij Pelckmans 2007, 191 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2008
Keywords politieke filosofie, contract, legaliteit, geweld, menselijke gedraging, auteur, noodzakelijkheid, dwang, machine, overeenkomst
Authors L. Logister

L. Logister
Book Review

Access_open Patricia Owens, Between War and Politics. International Relations and the Thought of Hannah Arendt.

Oxford: Oxford University Press 2007, 216 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2008
Keywords geweld, idee, nabootsing, verzet, auteur, tussenkomst, bedreiging, inzage, model, verlies
Authors A. Degryse

A. Degryse
Showing all 12 results
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.