Search result: 23 articles

x
The search results will be filtered on:
Category Discussion x
Conversations on restorative justice

A talk with Howard Zehr

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 1 2022
Authors Brunilda Pali
Author's information

Brunilda Pali
Brunilda Pali is Senior Researcher, Social and Cultural Anthropology, Faculty of Social Sciences, KU Leuven, Belgium. Corresponding author: Brunilda Pali at brunilda.pali@kuleuven.be.

Albert Dzur
Albert Dzur is Distinguished Research Professor, Departments of Political Science and Philosophy, Bowling Green State University, USA. Contact author: awdzur@bgsu.edu.
Opinie

Access_open Onafhankelijkheid en onpartijdigheid in de rechtswetenschap

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue Pre-publications 2021
Keywords Academische vrijheid, Onafhankelijkheid, Onpartijdigheid, Integriteit, Gedragscode
Authors Rob van Gestel
Author's information

Rob van Gestel
Rob van Gestel is hoogleraar theorie en methode van wetgeving aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar methodologie van juridisch onderzoek aan de KU Leuven.

Albert Dzur
Albert Dzur is Distinguished Research Professor, Departments of Political Science and Philosophy, Bowling Green State University, USA. Contact author: awdzur@bgsu.edu.
Conversations on restorative justice

A talk with Rob White

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 1 2021
Authors Albert Dzur
Author's information

Albert Dzur
Albert Dzur is Distinguished Research Professor, Departments of Political Science and Philosophy, Bowling Green State University, USA. Contact author: awdzur@bgsu.edu.
Conversations on restorative justice

A talk with Mary Koss

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 3 2020
Authors Albert Dzur
Author's information

Albert Dzur
Albert Dzur is Distinguished Research Professor, Departments of Political Science and Philosophy, Bowling Green State University, USA. Contact author: awdzur@bgsu.edu.

Albert Dzur
Albert Dzur is Distinguished Research Professor, Departments of Political Science and Philosophy, Bowling Green State University, USA. Contact author: awdzur@bgsu.edu.
Discussion

Access_open Biopolitics and the Coronavirus

Foucault, Agamben, Žižek

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2020
Keywords Biopolitics, Coronavirus, Rule of law, Foucault, Agamben
Authors Lukas van den Berge
Author's information

Lukas van den Berge
Lukas van den Berge is assistant professor of legal theory at Utrecht University.

Klaas Rozemond
Klaas Rozemond is universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Albert Dzur
Albert Dzur is Distinguished Research Professor, Departments of Political Science and Philosophy, Bowling Green State University, USA.

Albert Dzur
Albert Dzur is Distinguished Research Professor, Departments of Political Science and Philosophy, Bowling Green State University, Bowling Green, OH, USA.
Discussion

Access_open Naar een kritische en relevante rechtstheorie

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords grondslagen, normatief systeem, buitenstaanderperspectief, empirisch perspectief
Authors Pauline Westerman
AbstractAuthor's information

    Een pleidooi om de eeuwige zoektocht naar abstracte normatieve grondslagen te staken en op zoek te gaan naar de voorwaarden voor het ontstaan en voortbestaan van normatieve systemen vanuit een buitenstaandersperspectief dat conceptuele anayse verbindt met historische en sociologische inzichten.


Pauline Westerman
Pauline Westerman is hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Discussion

Access_open Tegen academische reservaten. Pleidooi voor een ‘leesbare’ rechtsfilosofie

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019
Keywords interdisciplinariteit, wijsbegeerte van het recht, wetenschapspolitiek, rechtsfilosofie, rechtenstudie
Authors Niels Graaf
AbstractAuthor's information

    De wijsbegeerte van het recht, ooit koningin der rechtswetenschap, is onderdeel geworden van de juridische ‘perspectiefvakken’. Daarmee is het risico ontstaan dat uiteindelijk het ‘perspectiefvak’ dat het beste aansluit bij de wetenschap van het positieve recht (institutioneel) zegeviert. Academische l’art pour l’art in de zin dat een subdiscipline als de wijsbegeerte van het recht zich in een afgeschermde traditie opsluit, moet daarom worden voorkomen. Tegelijkertijd is het zaak dat perspectiefvakken niet alleen hun argumentatie verrijken en schrijven voor een groter lezerspubliek, maar zich ook duidelijker naar de buitenwereld presenteren als niet inwisselbaar, maar complementair.


Niels Graaf
Niels Graaf is promovendus Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht.

Albert Dzur
Albert Dzur is Distinguished Research Professor, Departments of Political Science and Philosophy, Bowling Green State University, USA.
Discussion

Access_open Europe Kidnapped

Spanish Voices on Citizenship and Exile

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2019
Keywords migration, exile, citizenship, Europe, Spanish civil war
Authors Massimo La Torre
AbstractAuthor's information

    Exile and migration are once more central issues in the contemporary European predicament. This short article intends to discuss these questions elaborating on the ideas of two Spanish authors, a novelist, Max Aub, and a philosopher, María Zambrano, both marked by the tragic events of civil war and forced expatriation. Exile and migration in their existential perspective are meant as a prologue to the vindication of citizenship.


Massimo La Torre
Massimo La Torre is Professor of Legal Philosophy, Magna Græcia University of Catanzaro (Italy).

Martin Wright
Martin Wright is a member of the Editorial Committee of the European Forum for Restorative Justice Newsletter and is based in the United Kingdom.

Albert Dzur
Albert Dzur is Distinguished Research Professor, Departments of Political Science and Philosophy, Bowling Green State University, USA.

Otmar Hagemann
Otmar Hagemann is professor of social work at Kiel University of Applied Sciences, Kiel, Germany.

Marieke Borren
Dr. Marieke Borren werkte tot voor kort als postdoctoraal onderzoeker aan de faculteit filosofie van de Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika. Op dit moment is ze UD filosofie aan de Open Universiteit en UD gender en postcolonial studies aan de Universiteit Utrecht.
Opinion

Access_open Do We Want 'More or Fewer' Prosecutions of Opinions? The Geert Wilders Trial 2.0

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2016
Keywords Geert Wilders, hate speech, freedom of opinion, District Court of The Hague, conviction
Authors Jogchum Vrielink
Author's information

Jogchum Vrielink
Jogchum Vrielink is a guest professor at the Centre interdisciplinaire de recherche en droit constitutionnel, Université Saint-Louis (Brussels) and at the Faculty of Canon Law, University of Leuven.
Showing 1 - 20 of 23 results
« 1
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.