Search result: 4 articles

x
The search results will be filtered on:
Journal Res Publica x Category Editorial x
Editorial

Woord vooraf

Journal Res Publica, Issue 1 2011
Authors Patrick Stouthuysen and Dimokritos Kavadias
Author's information

Patrick Stouthuysen
Patrick Stouthuysen (1959) is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep politieke wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn voornaamste onderzoeksinteresses betreffen de geschiedenis van het politieke denken, meer in het bijzonder het liberale politieke denken.

Dimokritos Kavadias
Dimokritos Kavadias (1969) is als docent verbonden aan de vakgroep politieke wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en aan de master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen. Hij doet onderzoek over politieke socialisatie, burgerschapseducatie en onderwijsbeleid.
Editorial

Woord vooraf

Journal Res Publica, Issue 1 2010
Authors Joop van Holsteyn and Johan Ackaert
Author's information

Joop van Holsteyn
Joop van Holsteyn (1957) is als universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar kiezersonderzoek verbonden aan het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar en publiceert over politieke participatie en electoraal gedrag, publieke opinie, opiniepeilingen en opinieonderzoek, extreem-rechts in Nederland en politieke cartoons.

Johan Ackaert
Johan Ackaert (1957) is docent aan de Universiteit Hasselt alwaar hij verbonden is aan het Centrum voor Overheid en Recht en voorzitter van de vakgroep Behaviour, Communications & Languages. Hij doceert sociologie en onderzoeksmethoden. Zijn onderzoek richt zich vooral op politieke participatie, opkomst bij verkiezingen, lokaal bestuur, lokale verkiezingen en lokale politiek.
Editorial

Editoriaal

Journal Res Publica, Issue 4 2007
Authors Carl Devos
Author's information

Carl Devos
Hoofdredacteur.

Hendrik Vos
Docent aan de Vakgroep Politieke wetenschappen van de Universiteit Gent. Gasthoofdredacteur van dit themanummer.
Showing all 4 results
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.