Search result: 10 articles

x
The search results will be filtered on:
Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy x Year 2005 x
Article

Access_open Form and function in discrete legal units and in a legal system as a whole: Preadvies Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht, vergadering van 3 juni 2005

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords arrangement, contract, identiteit, kind, amfetamine, claim, leasing, making, bear, elektronisch geld
Authors R.S. Summers

R.S. Summers
Article

Access_open The Moralist. A conversation with John Harris about bioethics

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2005
Keywords kind, wrongful life, embryo, claim, donor, leasing, au-pair, baby, computer, elektronisch geld
Authors P. Westerman

P. Westerman

B. Klink
Article

Access_open Building blocks of a legal system. Comments on Summers' <i>Preadvies for the Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht</i>

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords computer, modellenrecht, vereniging, character, contract, leasing, machine, model
Authors B. Verheij

B. Verheij
Article

Access_open Some questions about professor Summers' paper, 'Form and function in discrete legal units and in a legal system as a whole'

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords making, arrangement, leasing, claim, bear, character, concern, contract, identificatie, know-how
Authors A.J. Hoekema

A.J. Hoekema
Article

Access_open Reaction to Robert S. Summers

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2005
Keywords contract, administratief recht, bestuurder, dienstbaarheid, houdstervennootschap, identiteit, making, service
Authors D.W.P. Ruiter

D.W.P. Ruiter
Book Review

Access_open Marjanne Termorshuizen-Arts, Juridische semantiek. Een bijdrage tot de methodologie van de rechtsvergelijking, de rechtsvinding en het juridisch vertalen (diss. Leiden).

Nijmegen:Wolf Legal Publishers 2003, 343 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords legaliteitbeginsel, model, vertaling, CD-rom, delinquent, rechtszekerheidsbeginsel, arts, auteur, doelmatigheid, misdrijf
Authors D. Venema

D. Venema
Article

Access_open Naar aanleiding van 'A life of H.L.A. Hart'

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords identiteit, geschrift, student, claim, echtgenoot, echtgenote, identificatie, kwaliteit, levering, merk
Authors M. Adams

M. Adams
Book Review

Access_open R.A. Posner, Law, Pragmatism, and Democracy.

Cambridge MA: Harvard University Press 2003, 398 p.

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords democratie, rechterlijke uitspraak, auteur, bestuurder, abortus provocatus, gedetineerde, onderwijs, opvoeding, rechterlijke macht, rechtspraak
Authors L. Logister

L. Logister
Article

Access_open Over rechterlijke intuïtie. Paul Scholtens intuïtieleer en een alternatief model van Aristoteles

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2005
Keywords model, kwaliteit, noodzakelijkheid, aansprakelijkheid, getuige, idee, geschrift, ambt, binding, merk
Authors J.E. Soeharno

J.E. Soeharno
Showing all 10 results
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.