Search result: 4 articles

x
Year 2014 x
Article

Access_open Fuller and Arendt: A Happy Marriage? Comment on Rundle

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2014
Keywords Fuller, Arendt, Radbruch, legal certainty
Authors Thomas Mertens
AbstractAuthor's information

    In her paper, Rundle seeks to develop a normative legal theory that is distinctively public. Building on her book, Forms Liberate, she seeks to bring Fuller’s legal theory into conversation with Arendt’s political theory. In this comment, I present some hesitations with regard to the fruitfulness of this conversation. It concludes with the suggestion to explore how Radbruch’s ‘idea of law’ could be fruitful for the overall jurisprudential project Rundle seeks to develop in her work.


Thomas Mertens
Thomas Mertens is Professor of Philosophy of Law at Radboud University Nijmegen; t.mertens@jur.ru.nl
Research Note

Falende of veranderde representatie in West-Europa?

Journal Res Publica, Issue 4 2014
Authors Jacques Thomassen and Carolien van Ham
Author's information

Jacques Thomassen
Jacques Thomassen is emeritus hoogleraar politicologie aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich vooral op (de legitimiteit van de) democratie en politieke representatie.

Carolien van Ham
Carolien van Ham was post-doctoraal onderzoeker aan de Universiteit Twente en is research fellow aan de Universiteit van Gothenburg. Per 1 januari 2015 is zij verbonden aan de Australian National University. Haar onderzoek concentreert zich op politieke representatie, democratisering en verkiezingsfraude. Ze heeft gepubliceerd in onder meer Democratization, West European Politics en Electoral Studies.
Research Note

De perceptie van etnische diversiteit en negatieve houdingen ten opzichte van immigranten

Een multilevelanalyse van Belgische gemeenten

Journal Res Publica, Issue 2 2014
Authors Marc Hooghe and Thomas de Vroome
Author's information

Marc Hooghe
Marc Hooghe is gewoon hoogleraar Politieke Wetenschappen en directeur van het Centre for Citizenship and Democracy aan de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de thema’s van sociaal kapitaal, sociale cohesie en politieke participatie. Hij is houder van een ERC Advanced Grant voor een onderzoek naar de verbindingsmechanismen tussen burgers en de staat in West-Europa.

Thomas de Vroome
Thomas de Vroome is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Centre for Citizenship and Democracy aan de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op migratie en integratie, interetnische relaties en democratische attituden. Enkele recente publicaties gaan over etnisch-culturele groepsverschillen in sociaal vertrouwen, politiek vertrouwen en subjectief welbevinden.

Thomas Mertens
Thomas Mertens is Professor of Legal Philosophy at Radboud Universiteit Nijmegen.
Showing all 4 results
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.