DOI: 10.5553/RP/048647002002044001119

Res PublicaAccess_open

Article

Vlaamse actie binnen de CVP/PSC: de Groep van Acht (1960-1968)

Authors
DOI

Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
Wouter Beke and Karel Van Nieuwenhuyse, "Vlaamse actie binnen de CVP/PSC: de Groep van Acht (1960-1968)", Res Publica, 1, (2002):119-148

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article