Screenshot_2019-07-02_at_09.14.09_large
Rss

Netherlands Journal of Legal Philosophy

About this journal  

We are temporarily suspending the printing of journal issues, due to the measures taken to combat the Coronavirus (COVID-19). When delivery becomes available again, we will resume the printing and sending of the journal issues previously missed. All articles of each new journal issue will be made available digitally via this online journal platform. In addition, we will include a link to the PDF of the full issue. Subscribe to the email alerts for this journal here to receive notifications when a new issue is at your disposal.

Issue 3, 2002
Article

Access_open Normen en waarden in de multiculturele samenleving

Keywords onderwijs, identiteit, leerling, discriminatie, voorwaarde, constitutie, erkenning, rechtsstaat, schikking, autonomie
Authors C. Maris van Sandelingenambacht

C. Maris van Sandelingenambacht
Article

Access_open Bindingen als voorwaarden voor de voorwaarde van het goede leven? Een kritiek op Will Kymlicka's morele monisme

Keywords autonomie, binding, erkenning, opvoeding, voorwaarde, identificatie, identiteit, identiteitsbewijs, kind, ouders
Authors B. Leeuwen

B. Leeuwen
Article

Access_open Een verdediging van het multiculturalisme vanuit een liberaal-egalitair perspectief

Keywords claim, repartitie, idee, concern, kind, seksuele geaardheid, compensatie, model, autonomie, identiteit
Authors R. Pierik

R. Pierik
Article

Access_open Importhuwelijken en overheidsbeleid

Keywords huwelijk, kind, betaling, grondrecht, ouders, onderwijs, profijtbeginsel, akkoord, auto, autonomie
Authors M. Trappenburg

M. Trappenburg
Article

Access_open Hoofddoeken in Holland. Een verkenning van een contextuele benadering van een multicultureel conflict

Keywords stagiair, onderwijs, schikking, gelijke behandeling, identiteit, vrijheid van godsdienst, personeel, verbod, erkenning, leerling
Authors S. Saharso and O. Verhaar

S. Saharso

O. Verhaar
Article

Access_open Liberale stabiliteit in een multiculturele context

Keywords democratie, claim, model, idee, verhaal, voorwaarde, character, exclusiviteit, verzekerde, aanvaarding
Authors T. Wolff

T. Wolff
Article

Access_open Little brother is watching you. Over multiculturalisme, gedogen en vreedzame conflictbeheersing

Keywords tussenkomst, gedogen, geweld, handhaving, voorwaarde, conflictbemiddeling, dwang, eigen vermogen, belediging, herstel
Authors G. Oenen

G. Oenen