DOI: 10.5553/RP/048647002018060002001

Res PublicaAccess_open

Article

Het financiële gedrag van politieke partijen

Een verkennend onderzoek op basis van de Belgische case

Keywords party spending, financial behaviour, spending behaviour, dealignment, professionalisation, Belgium
Authors
DOI
Show PDF
Author's information Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
Jef Smulders and Bart Maddens, "Het financiële gedrag van politieke partijen", Res Publica, 2, (2018):5-28

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article