Res Publica

Research Note

Het mattheuseffect in de verkiezingscampagne

Authors Stefaan Walgrave en Christophe Lesschaeve
Author's information

Stefaan Walgrave
Stefaan Walgrave is professor politieke wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Zijn onderzoek focust op media en politiek, sociale bewegingen en politieke participatie en publieke opinie en verkiezingen.

Christophe Lesschaeve
Christophe Lesschaeve is postdoctoraal onderzoeker aan de Université de Luxembourg. Zijn onderzoek is vooral gefocust op representatie, opiniecongruentie tussen kiezers en politieke elites en het gedrag van kiezers.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.